CRISPR Genteknologi som endrer mat og mennesker


Det hotteste ordet innen bioteknologi er CRISPR/Cas9-teknologi. Det er en helt ny måte å manipulere levende celler på gen-kode nivå. Det fungerer nesten som en klipp-og-lim teknikk av genetiske sekvenser hvor man bestemmer selv helt nøyaktig hvilken sekvens som skal klippes og kopieres. Teknologien er så banebrytende at den kan brukes til alt fra å «vaksinere» planter mot sykdommer til genetisk å skape et menneske.

Hvorfor er CRISPR plutselig en så stor sak?

Vi kjenner jo til at gen-manipulering har vært brukt i lang tid. Så hva er spesielt med CRISPR? Det korte svaret er at CRISP tillater forskere å redigere gener med en total presisjon, fleksibilitet og effektivitet som de ikke har hatt tidligere. Det er i Kina utført tester på menneskelige embryoer for å teste om teknikken kunne kurere genetiske og arvelige sykdommer. I tillegg så kan teknologien føre til design-babyer hvor man bestiller egenskaper til sitt barn i forkant. Det skal dog sies at dette er bare teoretisk mulig i dag, men tanken er skapt og teknologien er innen rekkevidde.

Videoen nedenfor forklarer i korthet hva Crispr er.

I Oktober 2016 ble en kinesisk gruppe de første i verden som injiserte gen-modifiserte celler i et menneske basert på Cprispr-cas9 teknikken. Pasienten var i en gruppe hvor det ble utført kliniske tester på en aggressiv form for lungekreft. Det var et team ledet av Oncologist Lu You ved West China Hospital.

Tidligere kliniske forsøk med celler redigert med en annen teknikk har begeistret klinikere. Innføringen av CRISPR, som er enklere og mer effektiv enn andre teknikker, vil sannsynligvis akselerere løpet for å få genet redigert-celler inn i klinikken over hele verden, sier Carl Juni som spesialiserer seg på immunterapi ved University of Pennsylvania i Philadelphia og ledet en av de tidligere studiene.

Første CRISPR kliniske studie får grønt lys fra USA

«Jeg tror dette kommer til å utløse« Sputnik 2.0 «, en biomedisinsk duell om fremdrift mellom Kina og USA, noe som er viktig fordi konkurransen vanligvis forbedrer sluttproduktet, sier han.

Juni er den vitenskapelige rådgiver for en planlagt test i USA som skal bruke CRISPR til å målrette tre gener i deltakernes celler, med mål om behandling av ulike kreftformer. Han forventer at testene skal starte i tidlig 2017. Og mars 2017, en gruppe ved Peking University i Beijing håper å starte tre kliniske studier med CRISPR mot blære, prostata og nyrecellekreft. Disse studiene ennå ikke har godkjenning eller finansiering.

Protein mål

Lu You’s tester fikk etisk godkjenning fra sykehusets styre i juli. Injeksjoner i deltakerne skulle begynne i august, men datoen ble skjøvet tilbake, Lu sier, fordi dyrking og forsterke cellene tok lenger tid enn forventet, og deretter kom de inn i Kinas oktober-høytider.

Forskerne fjernet immunceller fra mottakerens blod og deretter deaktiverte de et gen i dem ved hjelp av CRISPR-Cas9, som kombinerer en DNA-skjærende enzym med en molekyl-guide som kan programmeres til å fortelle enzymet presist hvor de skal skjæres. De nå gjort PD-1 proteinet funksjonsudyktige, som er den som normalt setter bremsene på en celle immunrespons. Det er dette kreft kan dra nytte av til å spre seg.

Lu’s team dyrket de redigerte cellene, øker antallet, og injisert dem tilbake i pasienten, som har metastatisk ikke-småcellet lungekreft. Håpet er at uten PD-1, vil de redigerte celler angripe og bekjempe kreft.

Sikkerhet først

Lu sier at behandlingen gikk greit, og at deltakeren vil få en ny injeksjon, men avviste å gi detaljer på grunn av taushetsplikt. Teamet planlegger å behandle totalt ti personer, som hver vil motta enten to, tre eller fire injeksjoner. Det er først og fremst en sikkerhetsstudie, og deltakerne vil bli overvåket i seks måneder for å avgjøre om injeksjoner forårsaker alvorlige bivirkninger. Lu team vil også følge med dem utover det tid for å se om det ser ut til å være god virkning av behandlingen.

Andre onkologer er begeistret CRISPR inntreden på kreft scenen. «Teknologien med å være i stand til å gjøre dette er utrolig«, sier Naiyer Rizvi fra Columbia University Medical Center i New York City. Antonio Russo av Palermo University i Italia bemerker at antistoffer som nøytraliserer PD-1 har satt lungekreft i sjakk, dette lover godt for en CRISPR-aktivert angrep på protein. «Det er en spennende strategi,» sier han. «Begrunnelsen er sterk

Men Rizvi setter et spørsmål ved om denne testen vil lykkes. Prosessen med å trekke ut, genetisk modifisering og multiplisere cellene er «en stor jobb og ikke veldig skalerbart,» sier han. «Såfremt det ikke viser en stor positiv effekt, vil det bli hardt å fortsette med tester.» Han tviler om det vil være overlegnt i forhold til bruken av antistoffer, som kan utvides til ubegrensede mengder i klinikken. Lu sier at dette spørsmålet blir vurdert i testen, men at det er for tidlig å si hvilken tilnærming er den beste.

 

Kilder:

Everything You Need to Know About CRISPR, the New Tool that Edits DNA, Gizmodo

Breakthrough DNA Editor Born of Bacteria, Quanta Magazine

CRISPR gene-editing tested in a person for the first time, Nature

 

«Gratis» Gull – Moderne alkymister har klart det!

Den russiske gruppen «Actinides» har klart det som har vært den hellige gral innen Alkymien i alle tider. Lage gull av bly. De holdt en pressekonferanse i Geneva 21. Juni 2016 hvor de hevdet å ha patent på en prosess de kaller «chemical transmution» med bruk av bestemte utvalgte bakterier sammen med radioaktivt avfall fra atomreaktorer. Prosessen baserer seg på de samme mekanismer som brukes i høyenergiske og enormt kostbare partikkelaksalleretorer som bare kan produsere ekstremt små mengder av for eksempel gull. Ikke nok engang til å bekrefte gullmengdene med en spektrograf. Forskjellen er at bakteriene er i stand til å akselerere den naturlige alfa-decay med opp til 1000 ganger høyere hastigheter og derved blir prosessen av industriell interesse hevder de i sin presentasjonsvideo fra konferansen.

https://youtu.be/MN0LjXT323s

Det er forskerne Viktor Kurashov og Tamara Sakhno, samt administrator Vladislav Karabanov som står bak dette funnet. Deres nettside og presentasjon kan du finne her. http://bt-isotopes.com/

I sin video fra konferansen sier Vladislav Karabanov:

Mine damer og herrer, i dag, i Geneve gjør vi publikum oppmerksom på en oppdagelse og teknologi som, uten overdrivelse, kan beskrives som å ha historisk betydning. Nå essensen av denne oppdagelse og teknologien koker ned til utviklingen av en industriell fremgangsmåte for omdanning av kjemiske elementer til andre elementer og deres isotoper. Det vi har å vise dere i dag er en omdanning uten kjernefysiske reaktorer, uten tungtvann eller noe slikt, for å få en omdanning av elementer. Vår tilnærming til kjemisk omdanning av elementer er biokjemisk i naturen. Det er fortsatt for tidlig å fullt forstå den økonomisk og sivilisatoriske betydningen av denne utviklingen og teknologi. Det ville ikke være en overdrivelse å si at dette funnet er en veritabel revolusjon som kommer til å åpne et nytt kapittel i den teknologiske utviklingen.

«Usannsynlig som det kan høres, er dette et faktum. Arkitektene i denne oppdagelsen og teknologi er ledende russiske kjemikere, Mrs Tamara Sahno og Mr. Victor Kurashov. Dette er teoretiske og eksperimentelle forskere som står på skuldrene til et dynasti av forskere som har vært medvirkende til å oppdage disse metoder for transformasjon av kjemiske metoder. Menneskeheten, representert ved forfatterne har oppdaget denne metoden for omdanning av materie som sannsynligvis vil endre ansiktet til dagens verden, kanskje så dypt som det ble endret ved bruk av elektrisitet, kanskje enda dypere. Ettervirkningene av denne revolusjonen vil bli følt i energisektoren, medisin, industri og kanskje vil også åpne opp nye næringer, nye næringer som vil ha enorme humanitære konsekvenser.

«Det viktigste å huske på er at det vi snakker om her er en ferdig industriell tilnærming som vil være i stand til å produsere nye transmuterte produkter i industrielle mengder i løpet av noen måneder. Med hensyn til de økonomiske aspektene ved denne oppdagelsen jeg kommer til å orientere deg om det senere. . .

Victor Kurashov tar så ordet og fortsetter:

«Mine damer og herrer, vårt arbeid med å utvikle teknologi for omdanning av kjemiske elementer går tilbake til tidlig på 90-tallet. Den aller første resultatene ble oppnådd i 1998, men mesteparten av dette arbeidet og forskning, samt hundrevis av vellykkede eksperimenter faller på sommeren og høsten 2013. Våre ytterligere innsats har involvert patentering på dette arbeidet, og på grunn av dette vi ikke har hastet med å publisere våre funn før patentet ble utstedt. Vi fikk patent prioritet på 15 mai 2014, mens patentet selv ble utstedt på 25 august 2015.

«La oss gå inn på selve prosessen veldig kort. Den første komponenten som brukes i prosessen er malm, eller kjernefysisk avfall. Den andre komponenten av fremgangsmåten er verdifulle valens-metaller såsom vanadium, krom, mangan, jern, kobolt, nikkel, kobber, sink og andre. Hver av disse vil fungere, men vi har en tendens til å bruke jern som den minst kostbare element. Den tredje komponenten, og en faktor i denne prosess, er disse bakterier. Vanligvis bruker vi jern og svovel-reduserende bakteriearter som vi velger langs en viss liste over kriterier, som for eksempel at bakteriene er aktive, at de er motstandsdyktig mot stråling, at de er tilpasset en sterkt saltet løsning av malm, suspendert i vann .

«Nå om teknologien i seg selv: malm, eller kjernefysisk avfall (det er ingen forskjell) blir behandlet av bakterier i nærvær av verdifulle verdighets elementer i lukket beholder. Omdanning prosessen starter umiddelbart, og prosessen fortsetter for to eller tre uker før de ønskede mål-elementer oppnås. Men hvis det ikke er stoppet på tid, vil denne prosessen fortsette inntil stabile isotoper oppnås som sluttproduktet. «

Det som beskrives her er ikke mindre enn en revolusjon dersom dette er riktig. Vi har ennå ikke hørt uttalelser fra andre anerkjente laboratorier om de har klart å gjenta prosessen. For øyeblikket virker det som gruppen «Actinides» er ute etter finansiering for å starte industriell produksjon. For øvrig er det mange andre stoffer og isotoper som er langt dyrere enn gull så gull er nok ikke høyest på prioritetslisten av stoffer som skal produseres.

Deres patent ligger her: http://bt-isotopes.com/wp-content/uploads/2016/06/PATENT_en.pdf og her http://russianpatents.com/patent/256/2563511.html

I sin markedsvideo nedenfor etterlyser de investorer for å skaffe seg et skikkelig laboratorium. De har brukt opp alle sine egne ressurser i arbeidet med å fremstille prosessen og ta patenter hevder de.

Sammenheng Temperatur og CO2

Av Petter Tuvnes

Dette oppslaget oppklarer hvordan sammenhengen er mellom temperatur og CO2 i atmosfæren og er til stor nytte for de fleste som så innslaget på Dagsnytt18 (innslag 3, starter på 24min 35sek) i forrige uke hvor Carl I. Hagen fra Frp og Bjørn H. Samset fra Institutt for klimapolitikk (Cicero) ikke var enige på dette punktet. Her dokumenteres det hvordan klimaforsker Samset tok helt feil i TV-debatten, og det vises hvor denne «misforståelsen» hadde sin opprinnelse. For naturvitere er dette viten alle har, men som man ser har det oppstått myter i klimadebatten som kan forvirre deler av befolkningen.

Følgende kurver over temperatur og CO2 i atmosfæren blir ofte vist til når det skal bevises eller overbevises om at økt CO2 i atmosfæren fra utslipp av CO2 fra forbruk av fossil energi er årsak til faretruende global oppvarming (AGW, antropogenic global warming) og mulige fremtidige katastrofale klimaendringer:

Nobels fredsprisvinner Al Gore brukte denne grafen fra iskjerneprøver tatt fra Vostok i Antarktis i sin film «An inconvenient truth» (med 35 løgnaktige påstander i, hvorav 9 var så alvorlige at “High Court of Justice” bedømte dem for å være «key scientific errors» ):

Al Gore viser en klar sammenheng mellom CO2 og temperatur, men omtalte sammenhengen som «complicated».

Det Al Gore IKKE sa er at først endrer temperaturen seg og deretter CO2, altså at det er temperaturen som er årsak til at CO2 endrer seg og ikke omvendt, som AGW-teorien tilsier.

At det er temperaturen som bestemmer CO2-nivået i atmosfæren (og ikke omvendt) stemmer med naturloven om absorbsjon av gass i væske (Henryloven). AGW stemmer ikke med noen naturlov!

Dette utdraget fra Vostok-kurvene viser at først endres temperaturen (av naturlige årsaker) og deretter endres CO2 en god tid (500–1000 år) deretter:

Det lange tidsrommet fra endring i temperatur til endring i CO2 på 500–1000 år kan skyldes langsom havsirkulasjon. Det tar tid før kaldt hav som inneholder mye CO2 føres frem til tropene hvor CO2 langsomt slippes ut. Full ”rundetid” på havsirkulasjon over hele kloden kan være 1000 – 2000 år.

 

I nyere tid brukes tid-temperatur-CO2-kurvene fra 1800-tallet til nå som «bevis», her er ett eksempel som dekker de siste 110 årene:

NASA GISS-temperaturkurve stilt sammen med CO2:

Overbevisende, – ikke sant?

Men, NASA GISS temperaturmålinger er sterkt justert.

(Og CO2-kurven er også et resultat av kreativ bruk av data, men det er i seg selv en lengre historie vi dekker senere, red.anm.)

Fem år med juks fra GISS 
NASA GISS har lagt til opp til 0,2 grader Celsius på nyere målinger og trukket fra opp til 0,3 o C på gamle målinger og dermed laget kunstig økt «menneskeskapt global oppvarming», og redusert de varme 1940-årene. NASA GISS oppgir ingen begrunnelse for dette.

Andre som har oppdaget dette jukset er dataspesialisten Tony Heller. (Jfr. også professor Ole Humlum her og her, red.anm.)

Også nye målingene fra de siste ca. 100 år viser at først endrer temperaturen seg, og deretter CO2. CO2 kan derfor ikke være årsak til global oppvarming eller mulige fremtidige katastrofale klimaendringer.

Flere forskere har vist at først endres temperatur og deretter CO2i samsvar med Henrys naturlov om absorbsjon av gass i væske, beskrevet i Science 14 March 2003; «Timing of Atmospheric CO2 and Antarctic Temperature Changes Across Termination III. Dette er bekreftet av dansk forskning(Sune Olander Rasmussen, 2012). Andre som uavhengig er kommet til samme resultat er de norske forskerne Humlum, Solheim og Stordahl og klimaspesialist professor Murry Salby, Australia. Salby har påvist at endringer i temperatur kommer før endringer i CO2 både i nyere tid og basert på isprøver fra Vostok over tusener av år. Salbys beregninger er etterprøvet og bekreftet av den svenske klimaforskeren Pehr Björnbom.

Figuren er fra følgende forskning. Humlum, Stordahl og Solheimhar påvist at etter at havtemperatur har endret seg så kommer endring i CO2 omtrent 11–12 måneder etterpå. For landtemperatur kommer CO2 ca. 9,5–10 måneder etterpå, og for atmosfæretemperatur ca. 9 måneder etterpå. Endringer i havtemperatur forklarer en stor del av endringer i CO2, men noe kommer også fra jord (fuktig jord, mikroorganismer m.m.). Utslipp av CO2 fra bruk av fossil energi har liten innflytelse på endring i atmosfærisk CO2.

CO2 i atmosfæren utgjør bare ca. 0,04 %, og isotopanalyser viser at bare ca. 0,0015 % stammer fra menneskeskapte utslipp. Dette er så lite at klimaforskerne ikke har vært i stand til å måle endring av global temperatur forårsaket av menneskeskapte utslipp, ref. klimaforsker Dr. Roy W. Spencer i boken «The Great Global warming blunder».

Men, hvis ikke det er CO2 som er årsak til den naturlige, milde og fordelaktige oppvarmingen vi har hatt siden Lille Istid, hva er det da?

SOLEN! Den eneste energikilden som kan gi oss levelig global temperatur.
Dr. Willy Soon, Ronan Conolly, Michael Conolly:
Re-evaluating the role of solar variability on Northern Hemisphere temperature trends since the 19th century 

Figur fra Soon et al. Meget god korrelasjon mellom TSI og «rural» temperatur på nordlige halvkule. Merk at temperaturen på sørlige halvkule ikke har variert så mye p.g.a. mer stabiliserende hav, og at temperatur i byer er påvirket av uriktig korrigert UHI («urban heat islands»/lokal varme i byer som kan være på 3–4 o C mer enn i landlige «rural» strøk).

Også dr. James Hansen (tidligere leder for NASA GISS, publiserte en lignende sammenheng i 1988, før han snudde totalt og ble klimaalarmist.

De siste årene har solaktiviteten blitt sterkt redusert, men fortsatt har man hatt varmerekorder og økt innhold av CO2 i luften.  Dette skyldes tregheten i havet og naturfenomenet El Nino i Stillehavet, som nå går inn i en kaldere modus; La Nina. Havet er et enormt varmemagasin som stabiliserer klima. Havet varmes av effektiv solinnstråling, som er avhengig av variasjon i skydekke. Ikke noe av dette skyldes utslipp av CO2.

Konklusjon kan ikke bli noe annet enn at solen i hovedsak styrer global temperatur og klima!

 

Ditt øye har 576 Megapiksel oppløsning

For å forstå dette måtte man ha en skjerm som inneholder 576 millioner piksler for at det skal bli like skarpt over hele flaten når du ser på skjermen. Men dette betyr også at øyet beveger seg over skjermen. Når du fokuserer på ett sted så faller øyets oppløsning dramatisk til bare 5-15 megapiksler.

Hvordan er så dette mulig?

Det er fordi øyet har en rekke feil og svakheter som ikke ville vært akseptabelt i et kamera. Du ser kun høy oppløsning i et svært begrenset område av gangen i sentrum av ditt fokusområde. I tillegg har du en blindsone hvor den optiske nerven går ut av øyet og inn til hjernen. Derfor er det viktig at du hele tiden flytter blikket rundt, ikke bare for å ta inn mer informasjon, men også for å kompensere for den reelle dørlige oppløsning og alle svakheter i øyet.

Uansett er megapiksel oppløsningen for øyet ditt egentlig et feil spørsmål. Øyet fungerer ikke som en kamera linse som tar bilder og overfører dette til minnebanken. Det er mer som en detektiv som leter etter ledetråder fra omgivelsene som deretter føres inn til hjernen som putter opplysningene sammen og danner et inntrykk mer enn et bilde.

Kilde: Your Eye Is 576 Megapixels, But You’re Asking The …

Temperaturen flater ut

En ganske interessant analyse av temperaturmålinger. Denne forklarer også utflatingen av temperaturen siden 1998. Her ser vi en underliggende trend i temperaturvariasjonen som ikke kan forklares med CO2. Perioden på sinuskurven er ca 59 år og denne er muligens en del av en enda større syklus.

0,8 Kelvin på 133 år

Fra 1880 til 2013 har temperaturen steget fra 288K til 288.8K – Det er 0,8 K på 133 år. Sjelden finner man noe så stabilt i vitenskapen – forutsatt at denne ekstreme lave forskjellen ikke bare er usikkerhet i måledataene. – sit. Ivar Giæver.

Schwarzschild Radius

Schwarzschild Radius er avstanden fra senter i et ikke roterende sort hull til hendelseshorisonten. Hendelseshorisonten er der hvor selv lyset ikke kan unnslippe gravitasjonen.

Schwarzschild Radius er definert som

{\displaystyle R_{S}={\frac {2GM}{c^{2}}}}

Der G = Den universelle konstanten for gravitasjon. M = massen til det sorte hullet og c = lysets hastighet. Dersom du skal bruke denne formelen så vær nøye med å uttrykke massen som kilo og ikke sol-masser. G = 6,67 x 10^-11 Nm^2/Kg^2 og c = 3,0 x 10^8 m/s. Så bruker du enheten kg for massen vil svaret bli i meter.

Eksempel: Tenk deg et sort hull på 10M. Altså 10 solmasser. En solmasse er 1,99 x 10^30 kg. Rsch = 2(6,67 x 10^11)(1,99 x 10^30)/(3 x 10^8)^2 = 3,0 x 10^4 meter eller med andre ord 30 km.

Mer informasjon Norsk wikipedia

Mer informasjon på Engelsk wikipedia