Sylvi Listhaug – Du har folket på din side!

Ikke sjeldent forsøker venstresiden å stigmatisere debatten om innvandring med skjellsord mot Listhaug. Et typisk taktikk er å koble henne til Nazismen og samtidig koble det til høyreekstremisme. Sannheten er totalt motsatt av hva du tror.

Nazismen eller Nasismen er en forkortelse for «Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti» og er et ekstremt venstreradikal og Islamistisk lignende totalitær ideologi med sterke nasjonale, rasistiske-/ og raseideer. I likhet med andre totalitære regimer på denne siden er de ikke tolerante for andre meninger og spesielt ikke det liberale syn som du finner som ideologisk grunnlag på høyresiden.

All makt er sterkt samlet i partiets sentrum med en tilnærmet diktatorisk makt. Alle disse venstreradikale ismene ønsker verdensherredømme og global makt og bruker gjerne fysisk makt og krig for å oppnå sin revolusjon eller drømmestat. Demokrati er utenkelig. Dette har historien vist oss gang på gang.

Les om Konsekvensene av migrasjonen på lang sikt

Listhaug avslører og avkler flosklene på disse karriere-politikere som etter mitt skjønn har mistet sin retningssans på grunn av de venstreradikale globalistiske drømmer de har og framtidige lønninger som EU byråkrater.

Sylvi Listhaug støtter det Norske folket og norske verdier. Dette får folket med seg og derfor får hun full støtte. Hun er kanskje Norges mest rakryggede og og modige kvinne som ikke bare taler den Norske elite mitt i mot, men også den Svenske ekstremt politisk korrekte elite. Man blir bare måpende til den vanvittige berøringsangsten Svenske politikere har når hun eller andre omtaler «De svenske tilstander».

Nazismens rette plassering

For dette blir hun kalt Nazist, drittkjerring og verre. Her ser dere hvor Nasismen (Det nasjonal sosialistiske arbeiderpartiet) ligger politisk om vi ser på aksen mellom statlig kontroll og individets frihet. Dette er en gradering av totalitære regimer kontra åpne og liberale høyreorienterte demokratier. Det er en felles ideologisk grunn til at Nasister og Kommunister opptrer offentlig i uniformer.

Les om Nazismen og venstresidens likheter.

Det er heller ingen tilfeldighet at ledende fascister og Nasister som Mussolini, Quisling, Hitler og Pierre Laval alle begynte sine karrièrer som sosialister. De gikk ikke over fra en ytterlighet til den andre. De gikk fra en versjon av et totalitært kollektivistisk system til en annen nær beslektet versjon.

Denne fakta har dagens MSM alltid prøvd å unnlate å fortelle eller rettere og fordreie til høyresiden. Man forstår at de har et sterkt ønske om å fri seg fra den ideologiske venstreekstreme Nazismen.

Folket støtter Sylvi Listhaug

Men det viktigste er kanskje tilbakemeldingene fra folket som møter henne. Her fortalt av Knut Morten Johansen på facebook:

«Tilbakemeldingene vi i Fremskrittspartiet opplever å få under møter med ulike mennesker, er i sterk kontrast til medieoppslag og omtale av Listhaug. Her snakkes det om Norges mest «rakryggede politiker», om å «vise mot» og «å stå i det,» om den mest ærlige og uredde politikeren man kan huske å ha sett eller møtt.

Sjelden har så mange politikere snakket om, og ikke MED en politisk motstander! Sjelden eller aldri har enkeltpolitikere til de grader fått fram et enten elsk- eller hatforhold til sak/person som Sylvi. Jeg mener også at mange ikke hører HVA statsråden faktisk sier – men heller hører på hva ANDRE påstår hun har sagt! Og A-, B-, C- og D-kjendiser henger seg på, og får spalteplass til sine ytringer og meninger…UTEN at Sylvi Listhaug får ta til motmæle.

Når et parti, med Jonas Gahr Støre i spissen,bruker retorikk som omhandler «et kaldere samfunn» osv, får man jammen brette opp ermene og ta debatten hele Norge forventer. Og det og ikke snakke sammen, ikke ha dialog, rope høyt uten å forvente svar…DET skaper et kaldere samfunn.»

Jeg kan kun sin meg 100% enig i Knut Morten Johansen sin kommentar om Listhaug. Dette avslører i bunn og grunn den politiske identiteten dette brun-grumset har innen nasjonal sosialismens identitet (venstresiden). Det er eksakt de samme taktikker de kjører nå som lå til grunn for tenkemåten i tidligere tider for over 50 år siden under svært anstrengte forhold.

Les om Nazismen og venstresidens likheter.

 

 

Facebook Comments