EN SOMMER MED MYE ROVFUGL

En sommer med mye rovfugl og andre vingevenner

Det har vært en sommer med ekstreme mengder smågnagere på Østlandet. Det gir alltid mye hekkende rovfugl, og i år har jeg sett mye mer musvåk, vepsevåk, tårnfalk, lerkefalk, hønsehauk, spurvehauk og andre arter, enn i vanlige år.

Da vi kom på hytta ved Langesund på torsdag skremte vi opp en stor rovfugl som nettopp hadde slått en voksen hare. Byttet var vanskelig å fly avgårde med. Vanskelig å bestemme hvilken art det var. Tar musvåken så stort bytte?

På sjøen dukket det opp en lomvi rett ved båten. Denne alkefuglen har jeg aldri sett på Bamblekysten, men vinterutbredelsen forteller at den kan være her.