Kategorier
Fysikk Klima Univers Vitenskap

Solen styrer klima

Jeg har i lang tid lest alle de virkelig store forskere og deres rapporter om solens aktivitet og relasjon til klima. Jeg er i hvert fall ikke lenger i tvil om at CO2 har null -0- med klima å gjøre. Solen styrer alt. Henrik Svensmark og Valentina Zharkova har to teorier som utfyller hverandre. Vi […]

Kategorier
Fysikk Klima Univers Vitenskap

Er CO2 klimamyten kaputt? Tror det!

Hva skal til for å rive ned hele argumentasjonen til klima-alarmistene og IPCC om at CO2 gjør planeten varmere? Hvilke bevis trenger man for å sette spikeren i kista på klimamyten en gang for alle? Holder det med matematiske bevis som stemmer overens med faktiske målinger? Hva om man fant en formel som er uavhengig […]

Kategorier
Fysikk Univers Vitenskap

Gigantisk utbrudd på Solen – X9.33 Styrke

Den 6. september 2017 startet solen med en rekke utbrudd som resulterte i det sterkeste utbrudd som er målt de siste 12 årene. Styrken var på hele X9.33 i styrke. (Ref. #1) Dette er en styrke som kan forårsake skade og store forstyrrelser på Jorden dersom den var rettet mot oss. Utbruddet er imidlertid ikke […]

Kategorier
Univers Vitenskap

Er The Big Crunch i gang? – Forklaring på vakumenergi?

Vakumenergi og økende akselerasjon av universet kan forklares med at The Big Crunch er i gang. Relativt sett vil observasjoner innad i Crunch se likt ut med ekspansjon. Rødforskyvningen og hastighet til galakser vil bli likt. En ekspansjon av universet ser identisk ut fra alle ståsteder i universet da det ikke har noe definert sentrum. […]

Kategorier
Fysikk Univers Vitenskap

Schwarzschild Radius

Schwarzschild Radius er avstanden fra senter i et ikke roterende sort hull til hendelseshorisonten. Hendelseshorisonten er der hvor selv lyset ikke kan unnslippe gravitasjonen. Schwarzschild Radius er definert som Der G = Den universelle konstanten for gravitasjon. M = massen til det sorte hullet og c = lysets hastighet. Dersom du skal bruke denne formelen så […]