Norges største blogg om klima!
30.000 lesere pr. mnd.

Naturlig variasjon styrer klima – Nok et bevis

Stans raseringen av Norges natur! Stans vindturbiner! Hjelp oss å spre fakta! Støtt Fakta360.no NÅ! – Vi trenger din hjelp! –

Professor Carl-Otto Weiss er rådgiver for det Europeiske institutt for klima og energi og tidligere president av Nasjonal Meteorologisk Institutt i Tyskland.

Han framla allerede i 2015 på Paris konferansen (ICSI) sterke bevis for at det er naturlig variasjon eller sykluser, som solen og jorden gjennomgår som er årsaken til klimatiske endringer. De funnene de har gjort baserer seg på analyser av en rekke både direkte og indirekte (proxy) temperaturmålinger. Måten de analyserte dataene på var rett og slett å søke etter mønster eller sykluser.

For å finne sykluser i tilsynelatende kaotiske data som temperaturmålingene er bruker de en velkjent metode som kalles frekvensanalyse eller sagt på matematisk vis en fourieranalyse.

Deres konklusjon etter analysen av faktiske målinger er krystallklar:

Den viser at alle klimatiske endringer de siste 100 år er forårsaket av naturlige svingninger og der finnes ikke spor av menneskelig aktivitet i dataene.

Se videoen her og bedøm selv:

Stans raseringen av Norges natur! Stans vindturbiner! Hjelp oss å spre fakta! Støtt Fakta360.no NÅ! – Vi trenger din hjelp! –

Legg inn en kommentar

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Arkiv
Kategorier

Fra samme forfatter: