Blogg om klima, energi og politikk!
30.000 lesere pr. mnd.
Document

Gi et bidrag med Vipps

Vipps-nummer:

921 44 050

Eller hvorfor ikke tegne et abonnement for å støtte oss.
Det koster mindre enn en kaffekopp pr. måned

Er CO2 klimamyten kaputt? Tror det!

Støtt Fakta360.no ved å kjøpe Abonnement eller Vipps til 921 44 050 NÅ! – Din hjelp nytter!

Hva skal til for å rive ned hele argumentasjonen til klima-alarmistene og IPCC om at CO2 gjør planeten varmere? Hvilke bevis trenger man for å sette spikeren i kista på klimamyten en gang for alle?

Holder det med matematiske bevis som stemmer overens med faktiske målinger? Hva om man fant en formel som er uavhengig av CO2, eller i hvert fall viser at 500% endring av CO2 innholdet i atmosfæren har en effekt som knapt er målbar.

Det er slike bevis eller sammenhenger som kalles vitenskap. Dersom klima-alarmistene fremdeles hevder CO2 er årsaken etter dette, så har vi – klimarealister – fått bevis for hvem som er de virkelige fornekterne: Det er de som fornekter vitenskapelig bevis: Vitenskapfornektere!

Formelen

Denne formelen er beviset. Så enkelt kan det uttrykkes med matematisk presisjon. Det er dette som gjør vitenskapen så vakker. Den avslører og viser sannhet som andre kan sjekke selv på egen hånd etterpå. Vitenskapelig verifikasjon.

Hypotesen er herved lagt på bordet nå kan dere forsøke å gyve løs på den og falsifisere slik man skal gjøre innen vitenskapen.

Det er den anonyme skribenten og antagelig Ph.D. «1000frolly» som kommer med denne hypotesen. Se video nederst i artikkelen.

Med bare tre -3- variabler som er trykk, tetthet og molekylær vekt bestemmes alle planeters temperatur ut fra denne formelen. R er den såkalte gasskonstanten og er som navnet sier konstant.

Nedenfor har jeg gått gjennom hans tall og målinger fra de planeter som har vært besøkt av sonder fra Jorden og som vi har faktiske målinger fra. Deretter vises den kalkulerte temperatur i rødt og til slutt avviket fra fysisk måling.

Etter å ha sett denne formelen sin effektivitet og presisjon kan dere be en klima-alarmist å fremlegge sin formel for temperatur på Jorden og planeter hvor de inkluderer en vitenskapelig term for «drivhuseffekten» – Jeg tror vi vil vente i spenning til evig tid.

 • T = Temperatur i Kelvin
 • P = Atmosfærisk trykk ved overflaten i kPa
 • R = Gasskonstanten 8,314 J/Kmol (m3, K-1, mol-1, kg)
 • ρ = Atmosfærisk tetthet ved overflaten i kg/m3
 • n = Atmosfærisk gjennomsnittlig i molekylær vekt i g/mol
  Venus Titan Jupiter * Saturn * Jorden Sydpolen
Fysisk målt temperatur (T) K 740 98 165 134 288 224,75
Atmosfærisk trykk ved overflaten (P) kPa 9200 146,7 101,325 101,325 101,325 68,13
Atmosfærisk tetthet ved overflaten (p) kg/m3 65 5,161  0,16 0,19 1,217 1,06
Atmosfærisk gjennomsnittlig molekylær vekt 43,45 27,4 2,2 2,07 28,97 28,97
Kalkulert temperatur (T) K 739,7 93,7  167,6 132,7 290,1 223,9
Avvik mellom fysisk måling og formelen 0,04% 4,3% -1,5% 1,1% -0,6% 0,37%

* Målinger fra sonder ved 1 bar trykk da planeten ikke har fast overflate.

Hva betyr så dette i praksis?

Dette betyr at enten er den ideelle gassloven korrekt eller så er den såkalte drivhuseffekten korrekt. Begge kan ikke være korrekte samtidig. Dersom gassloven er korrekt så betyr dette igjen at:

 • Konveksjon og adiabatisk auto-komprimering av atmosfærene er bestemmende for temperaturen for alle planeter med trykk over 10kPa
 • Det betyr også at radiativ overføring av energi domineres kun i de deler av en atmosfære som er under 10kPa i trykk
 • Dette betyr at atmosfærisk overflatetemperaturer er ikke bestemt av «drivhuseffekter» hverken her på Jorden eller andre planeter.

Oppsummert

For å oppsummere så kan denne formelen tyde på det endelige beviset og «spikeren i kisten» til hele den konstruerte problemstillingen om klimagasser og drivhuseffekt. Den eksisterer rett og slett ikke. Drivhuseffekten er «oppfunnet» av miljøaktivister som kaller seg klimaforskere.

De setter hele den vitenskapelige metode i vanry ved å konkludere først og deretter konstruere «bevis» som støtter deres konklusjon.

Hvis ikke reell faktabasert matematikk og vitenskap er nok til å stanse den globale feberen som faktisk er i hodene til disse folk, ja da er verden virkelig i trøbbel.

Argumenter mot denne teorien

 • Når arbeidet med komprimering av gass utføres så vil den varmes opp men så snart kompresjonen stanser så vil temperaturen begynne å synke. Derfor er denne teorien fundamentalt feil!

Svar: Det er tilfelle for en individuell parsell av luft som synker og komprimeres. Men ved litt ettertanke vil du se at dette gjelder ikke for troposfæren som helhet. I troposfæren er det konveksjon som dominerer over radiativ stråling, på grunn av den høye tettheten (>10 kPa). Konveksjonen er en kontinuerlig prosess hvor potensiell energi blir tilført når en parsell stiger og kinetisk energi blir frigjort når en parsell med luft synker. Det er denne kontinuerlige prosessen med frigjøring av kinetisk energi som holder troposfæren varm.

 • Ved å bruke denne ligningen til å erstatte drivhuseffekten så ignorerer du fakta at drivhuseffekten – hvis virkelig -faktisk blir innbakt i de formlene du bruker gjennom n.

Svar: For det første så er problemet med påstanden om drivhuseffekten på 33 grader at de overser gasslovens innbakte resultat som er auto-kompresjon. I tillegg er det slik at dersom en planets temperatur kan bli kalkulert bare med bruk av tre parametere, så må klima sensitiviteten for CO2 være ekstremt liten. Dette kan du lese direkte ut av formelen og teste selv med økende konsentrasjoner av CO2.

 • Temperaturen på en planet er avhengig av planetens masse, avstand fra solen, temperaturen på solen, sammensetningen av atmosfæren (inkludert drivhusgasser) og ikke minst planetens albedo. Dersom du flyttet Jorden til Plutos posisjon så vil temperaturen bli mye lavere og tettheten øke.

Svar: Dersom Jorden befant seg i Plutos bane ville nødvendigvis de tre parametere bli endret men ligningen ville fremdeles kalkulere temperaturen korrekt. Ingen behov for «drivhuseffekt». For eksempel vil 10% økning i tettheten redusere temperaturen med 28 grader C.

Det du må legge merke til er at det de feilaktig kaller for «drivhuseffekten» er i virkeligheten kun at atmosfærens termiske egenskaper endres og dette kommer direkte fra termodynamikkens lover. De termodynamiske lovene blir den dominerende faktor når trykket blir større enn 10 kPa.

 

Kilder:

https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/

https://en.wikipedia.org/wiki/Titan_(moon)

Ny teori basert på observasjoner «knuser» IPCC sin CO2 klimamyte!

References; Fulchignoni, M., Ferri, F., Angrilli, F., Ball, A. J., Bar-Nun, A., Barucci, M. A., … & Coradini,, M. 2005. In situ measurements of the physical characteristics of Titan’s environment. Nature, 4387069, 785-791. http://www.southpole.aq/environment/climate.html Lindal, G. F., Wood, G., Hotz, H., Sweetnam, D., Eshleman, V., & Tyler, G. 1983. The atmosphere of Titan: An analysis of the Voyager 1 radio occultation measurements. Icarus, 532, 348-363. Moroz, V., Ekonomov, A., Moshkin, B., Revercomb, H., Sromovsky, L., Schofield, J., . . . Tomasko, M. G. 1985. Solar and thermal radiation in the Venus atmosphere. Advances in Space Research, 511, 197-232. NASA fact sheet data on the planets, 2017. Accessed 10/4/2017 https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary… Robinson, T. D., & Catling, D. C. 2014. Common 0.1 thinsp bar tropopause in thick atmospheres set by pressure-dependent infrared transparency. Nature Geoscience, 71, 12-15. Schmidt, G. A., Ruedy, R. A., Miller, R. L., & Lacis, A. A. 2010. Attribution of the present‐day total greenhouse effect. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 115D20. Southpole.aq/environment/climate.html Wikipedia, Properties of Earth’s atmosphere, 2017. Accessed 6/4/2017. https://en.wikipedia.org/wiki/Density… Zasova, L. V., Ignatiev, N., Khatuntsev, I., & Linkin, V. 2007. Structure of the Venus atmosphere. Planetary and Space Science, 5512, 1712-1728.

 

Document

Gi et bidrag med Vipps

Vipps-nummer:

921 44 050

Eller hvorfor ikke tegne et abonnement for å støtte oss.
Det koster mindre enn en kaffekopp pr. måned

Legg inn en kommentar

Document

Gi et bidrag med Vipps

Vipps-nummer:

921 44 050

Eller hvorfor ikke tegne et abonnement for å støtte oss.
Det koster mindre enn en kaffekopp pr. måned

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Arkiv
Kategorier

Fra samme forfatter: