Det finnes ingen klimakrise!
Magasin om klima, energi og politikk!
Einar R. Bordewich

Klima-alarmistene har rett – Jorden kan ikke reddes

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Jeg er en klimaskeptiker, eller rettere sagt var en klimaskeptiker. Nå er jeg overbevist komplett og fullstendig. Klima-alarmistene som jeg har brukt å kalle dem har rett. Det er ikke lenger håp, Jorden kan ikke reddes.

Etter å ha brukt årevis på å sette meg inn i de fysiske forhold og faktorer i den aktuelle forskningen så ser jeg nå ikke en mulighet lenger.

Forskningsrapport etter forskningsrapport kommer med mer og mer skremmende bilder av utviklingen, etter hvert som resultatene «tikker inn». Felles for rapportene er at de alle er fra seriøse og verifiserte kilder som er publisert i anerkjente vitenskapelige nettsider og tidsskrifter. De er underlagt streng kontroll i form av «Peer-review» prosessen som sikrer høy kvalitet og at vi skal kunne stole på dette.

Tegnene er tydelige for de som vil se.

Isbreene minker over hele Jordkloden og har gjort de stort sett de siste 60 årene, bortsett fra noen lokale variasjoner da. Dette er forventet.

Nordpolens havis minker jevnt og trutt i samme periode. Både i utbredelse og omfang. Grønnlands iskappe er sterkt truet for nedsmelting, med stigende hav som en direkte konsekvens. Isbjørnen er truet og sulter. Skremmende bilder.

Les også:  Erna, la oss få samfunnet tilbake! La oss leve!

Havet stiger

Havet stiger over hele Jordkloden på grunn av issmeltingen og termisk ekspansjon av økt temperatur i havet. I tillegg er magasineringen av energi i havet også økende ettersom temperaturen stiger.

Temperaturen over land stiger og luftfuktigheten øker dramatisk globalt. Dette medfører både at artsmangfoldet er truet og minkende da en rekke arter dør ut på grunn av klimaendringer, men også fordi det har startet en klima-emigrasjon i dyre- og insektsriket som følge av økende temperatur. Dette medfører igjen dramatiske omveltninger i økosystemene.

Økende stormer

Økende styrke i stormer og mer dramatiske værfenomener over hele jordkloden kan observeres. Mer vekslende klima med kaldere vinter, mer snø og varmere sommer er sannsynlige resultater.

Også tre-linjen er i bevegelse både oppover og nordover ettersom temperaturen øker. Våren kommer tidligere og snødekket forvinner raskere. Dette har en forsterkende effekt på Jorden albedo (refleksjonsevne av stråling) slik at dette igjen driver temperaturen opp.

Konsensus

Nå har så mange forskere studert dette i snart 30 år og nesten alle er enige. Det er et overveldende konsensus av forskning som alle peker i en retning. Vi taper jorden om vi ikke snur og slutter å bruke fossile brensler innen 2050. Det verste er at tipping point allerede KAN være passert. Skaden KAN være irreversibel.

Les også:  Titanic's ravende gale fyrbøtere og God Jul?

Forskningen både fra IPCC og alle de andre uavhengige studiene viser dette. Jorden blir varmere og vi – mennesker- er årsaken. Det er derfor ingen vei ut, vi må gjøre noe. Vi må handle NÅ! Vi skylder våre barn dette. Vi kan ikke overlate en skadet planet til våre fremtidige generasjoner.

Alt KAN være tapt

Som ansvarlige mennesker må vi ha på plass overnasjonale systemer og systemer som kan ta hånd om alle problemene på et globalt nivå. Dette gjelder planeten og er ikke noe som enkelte nasjoner kan løse alene. Noen mener også at visse demokratiske prosesser må kunne settes til side for å få ordnet opp i dette. Hvis ikke er vi alle fortapt.

  • Amen!

– Slik lyder herrens ord.

Alt som er diskutert her skyldes naturlige svingninger som er dokumentert både historisk og vitenskapelig, mens alle påstander om CO2 som årsaken stammer utelukkende fra teoretiske klimamodeller. Derfor er jeg nå overbevist komplett og fullstendig at klima-alarmistene har rett:

Det ER en Religion og den er faktisk ikke engang i nærheten av å være vitenskap.

Det ER en Religion og den er faktisk ikke engang i nærheten av å være vitenskap. Selv ordet kvasi-vitenskap er for bra for dem, det er rett og slett søppel og oppgulp av politiske dogmer. Alarmistenes gospel er å skremme for avlat. Helt i tråd med kirkens tidligere lære.

Les også:  Den vitenskapelige metode og falsifisering av klimakrisen

Etter selv å ha satt meg inn i vitenskapen innen klimaforskningen er jeg ikke lenger klimaskeptiker. Jeg er blitt informert. Jeg er har fått vitenskapelig bevist og dokumentert at det er overveiende sannsynlighet for at variasjoner av klima har ingen ting med CO2 å gjøre, men er utelukkende naturlige årsaker.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost: