Fakta om Fysikk, Univers, Klima, Politikk mm.

Logo-fakta360 vertikal
industry-2023592_1920

DET GRØNNE SKIFTET ER EN UTOPI

EU har vedtatt å “avkarbonisere samfunnet». Norge også. Det er romantiske drømmerier, som ikke lar seg gjennomføre.

Én av grunnene er at den elektrifisering som trengs bare av bilparken i Storbritannia, krever mesteparten av klodens utvinning av grunnstoffene litium, kobber, neodym, dysprosium og kobolt.Skal andre land gjøre det samme, må utvinningen mangedobles.

Ingen som støtter opp om det grønne skiftet, liker gruvevirksomhet. Allerede i dag er denne virksomheten rammet av finansieringstørke. Og denne gruvevirksomheten må mange-mange-dobles.

Det grønne skiftet vil i tillegg være ekstremt arealkrevende, og skape store problemer for klodens biomangfoldet, samt friluftsliv. Det vil bli en ekstremt konfliktfylt politisk vei å gå.

Les mer om Jon Hustad sin kronikk i Dag og Tid

Legg inn en kommentar