Fakta om Fysikk, Univers, Klima, Politikk mm.

Logo-fakta360 vertikal
bil

DEN MENINGSLØSE SATSINGEN PÅ ELBILER

Globalt subsidieres nå gjennomsnitts-elbilen med 94 000 kroner. Hvor fornuftig er dette? Elbiler beskrives som utslippsfrie. Vi må imidlertid regne livsløpsstudier, fra vugge til grav. Mange har regnet på dette, og én av de mest pålitelige er Det internasjonale energibyrået (IEA). De forteller at en gjennomsnittlig bensinbil gjennom sin livssyklus slipper ut 34 tonn CO2. Elbilen slipper ut 26 tonn. Spart er 8 tonn.

I det internasjonale kvotesystemet for kjøp og salg av klimakvoter, kan disse åtte tonnene kjøpes for 450 kroner. Klimaeffekten skal være den samme. Hvorfor sløser vi da bort 93 550 kroner? Så langt har vi 5 millioner elbiler på kloden. Det har tatt oss flere tiår, og kostet skattebetalerne hundrevis av milliarder av kroner.

Om vi skulle klare politikernes hårete mål om 130 millioner elbiler i år 2030, vil det innebære enorme kostnader. Og klimaeffekten vil være nesten null. Disse 130 millionene elbiler vil kutte 0,4 prosent av de globale utslippene om ti år. Det forandrer ikke en tusende dels grad av klodens temperatur.

Det handler altså om feel-good. Absolutt ikke om do-good. Klimapolitikk er symbolpolitikk.

Støtt oss ved å dele:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email