Det finnes ingen klimakrise!
Magasin om klima, energi og politikk!
Einar R. Bordewich

Hvilke politiske partier jobber egentlig for Klimarealistene?

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Som Klimarealist er vi blitt utestengt fra alle offentlige media og arenaer, slik at debatt om klima i praksis ikke eksister. De fleste politiske partier har slukt FN og IPCC sin agenda – om ikke bare en kommende – men at vi har en pågående klimakrise nå.

NRK (ARK – Arbeiderpartiets Riks Kringkaster eller Pravda) simulerer debatt om klima når de kun inviterer folk som på forhånd er enige i deres politiske vedtatte agenda, og nekter Klimarealister å delta med saklig informasjon. En slik åpenbar latterlig skjev tilnærming til debatt som ledelsen i ARK presenterer, vil for folk flest bli oppfattet, ikke bare som totalitært, men som fordummende.

Å bli utestengt på denne måten i fra den offentlige debatt er totalitært og kan og sidestilles med diktaturer som vi ikke burde sammenligne oss med. Jeg har skrevet om denne til dels fascistiske og Marxistiske cancel-kulturen i disse innleggene:

Når man ser på en klimadebatt på ARK så er alle partiene som opptrer der enige uten unntak. FrP har gjerne en viss reservasjon både i deres program og i talemåter, men i praktisk klimapolitikk og debatter så svikter de.

Hjelp oss i arbeidet mot propaganda!
Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Hva skal en Klimarealist som har klima som sin viktigste sak stemme på?

Er det da noen partier igjen i dagens Norge som virkelig går klima-fanatikerne midt imot? Har noen partier nedfelt i sitt program at de vil ha Norge ut av Paris-avtalen, reversere alle CO2-avgifter, stanse den galopperende vindmølle-mafiaen som både raserer naturen vår og destabiliserer kraftnettet samt vil stanse elektrifiseringen av plattformene? Bare for å nevne noe! Finnes et slikt parti?

De aller fleste partier i dag har Norges sosialdemokratiske profil som sin plattform og grunnlag. Alle vi ha de institusjoner slik som den frie skolen, universitetene, lånekassen, helsevesenet, eldreomsorgen, forsvaret, domstolene, rettsvesen og politiet slik vi har det. Forskjellene mellom partiene her er ikke store og det er nesten bare nyanser av prioriteringer endringer de enkelte ønsker. Bortsett fra noen få!

Les også:  Hvorfor brukes personangrep så ofte av radikale klimahysterikere?

Ekstremistene er Rødt, SV, Venstre og MDG

Disse partiene vil ikke bare ha en totalitær grønn galskap innført men tar sikte på nærmest en revolusjonistisk omveltning av samfunnet og velferdsstaten som er uten sidestykke.

Deres ideer er så «far-out» og imaginære at de faktisk virker forlokkende på svake og unge sinn som ikke har fått realitetens erfaringer banket inn i skallen deres på det mest brutale vis som kun den råe naturen kan bringe.

Utrolig nok er det denne brutale naturen de forherliger og fantaserer om, som deres forfedre har gjort alt og kjempet imot med alle krefter og olje-penger, for å overvinne og komme inn i vår sivilisasjons varme og lune krok.

De har bygget opp en imaginær forherligelse og idealisert natur som de vil tilbake til. Noen har til og med sammenlignet mennesker som et virus som har infisert planeten. Tilgi dem for de vet ikke hva de gjør!

Hva står i programmene til partiene om klima?

Hva står i programmene til partiene om klima. Jeg tok for meg alle jeg kunne finne av både de som er på stortinget og en del andre som har stilt til valg men ikke oppnådd representasjon i 2017 og 2019.

Arbeiderpartiet: Vi vil ta klimaendringene på alvor ved å: kutte 55% CO2 utslipp innen 2030. Karbonnøytral i 2050. Satser på karbonfangst og lagring. Øke CO2 avgiften som de kaller forurensning.

Høyre: De menneskeskapte klimaendringene er det største problemet verden står overfor. Høyere temperaturer, ekstremvær og svekkede økosystemer setter selve livsgrunnlaget vårt på spill og truer fremtidig velferd og vekst. For å forhindre dette er vi nødt til å kutte utslippene våre.

Venstre: Menneskeskapte klimaendringer er ved siden av tapet av naturmangfold vår tids største utfordring. Fortsatt temperaturstigning truer mennesker, samfunn og natur. Målet om å begrense den globale temperaturøkningen ned mot 1,5 grader må være førende for all norsk politikk.

MDG: Klimaendringer er vår tids største utfordring, mener de fleste partier. De Grønne setter handling bak ord og vil at vi i Norge skal gjøre vårt for å begrense dem. 60% reduksjon innen 2030 og 95% innen 2050.

Les også:  Er det noe galt med klima-debatten?

SV: SV vil at Norge skal lede an i kampen mot klimaendringene. Klimatrusselen har allerede dramatiske konsekvenser for mennesker over hele verden. 50% kutt innen 2030 og 100% innen 2040.

Rødt: Rødt ønsker å trappe ned fossilbruken med mellom 5 og 7,5 prosent årlig fram mot 2030. (Eller 40-55% reduksjon i 2030 red. anm.)

Senterpartiet: Redusere norske utslipp i 2030 med 40 % sammenlignet med 1990-nivå. I 2050 må Norge være et lavutslippssamfunn.

FrP: Prioritere tiltak som har en tilleggseffekt utover det å være et klimatiltak. Fremskrittspartiet vil stimulere til bredere forskning og åpen, kritisk debatt rundt årsaker til, og omfanget av, klimaendringer.

KrF: Klimaendringene og global oppvarming er en av de aller største utfordringene vi står overfor. Utslipp av klimagasser i atmosfæren som følge av menneskelig aktivitet gjør at temperaturen på jorda har økt svært mye de siste 200 årene, og dette fører til dramatiske konsekvenser for store deler av jordens befolkning.

Demokratene: Vi vil ta Norge ut av Parisavtalen, og avslutte alle klimatiltak, klimasatsinger, klimaavgifter og subsidier; stoppe fortetting, vindkraft, elektrifiseringen av samfunnet, fjerne klimalover og reguleringer – og avvikle alle offentlige stillinger relatert til klimahysteriet.

Partiet De Kristne: Partiet De Kristne vil fjerne flyseteavgiften. Flytrafikken står for en liten del av klimagass-utslippene i Norge, og vi ønsker ikke en særnorsk avgift som virker konkurransevridende i forhold til europeisk luftfart. *)

Pensjonistpartiet: Kampen for en livskraftig klode må ligge i forkant av politiske beslutninger. Økt satsning på fornybare energikilder. Vi sier nei til vindkraftutbygging i norsk natur. Bistå, veilede og gi støtte til målrettet arbeid for løsninger innen fornybar energi.

Alliansen: Finner ingen ting om klima.

Liberalistene: Liberalistene ønsker ikke å støtte innføring av nye klima- eller miljøavgifter, eller økning av eksisterende avgifter. Derimot vil vi støtte reduksjoner og fjerning av avgifter som gir insentiver til å tenke og handle miljø- og klimavennlig.

INP – Industri og Næringspartiet: Jobbe for å stanse klimatiltak som kun har symbolverdi. Norge kan påta seg å lagre CO2 på norsk sokkel dersom det er ønsket av Europa og at alle land som vil levere gassen dekker alle kostnader for fangst, utbygging av infrastruktur, drift og overvåking.

Les også:  The REAL climate crisis is the planet COOLING DOWN

Nye Borgerlige: Vi er motstandere av Paris-avtalen og FNs klimapolitikk.

Konklusjon

INP har en viss reservasjon og skepsis mot rådende klimatiltak som kommer fra nesten samtlige andre partier. Nye Borgerlige er også klar på at de er i mot Parisavtalen. Disse partiene vil være gode alternativer for de som også liker deres øvrige partiprogram.

Demokratene derimot er det eneste partiet som er krystallklare på at klimahysteriet må stanses. De er de eneste som har sett at Keiseren er uten klær og de sier det i klartekst i sitt program:

Vi vil ta Norge ut av Parisavtalen, og avslutte alle klimatiltak, klimasatsinger, klimaavgifter og subsidier; stoppe fortetting, vindkraft, elektrifiseringen av samfunnet, fjerne klimalover og reguleringer – og avvikle alle offentlige stillinger relatert til klimahysteriet.

– Demokratene

Hjelp oss i arbeidet mot propaganda!
Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Så dersom du vil ha Norge ut av klimahysteriet så er Demokratene.org det eneste partiet som du må stemme på. Mange gikk ut av FrP og over til Demokratene vinteren 2020, på grunn av at FrP gikk inn for Langskip og regelrett ekskluderte de konservative som ønsker å sette Norge først.

Blant annet var det Kent Andersen og Geir Ugeland Jacobsen som tok overgang fra FrP til Demokratene. Kent Andersen er bla. kjent som forfatteren av den meget gode boken: Klima Antiklimaks jeg har som omtalt her.

*) Oppdatering 1.2.2021: PDK reformerte sitt handlingsprogram samtidig som artikkelen ble skrevet. De vil derfor komme med et klarere standpunkt angående å trekke Norge ut av internasjonale avtaler når programmet er endelig vedtatt. Dette betyr at de vil havne på høyresiden i illustrasjonen sammen med Demokratene.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost: