Det finnes ingen klimakrise!
Magasin om klima, energi og politikk!
Nicolay Stang

Kristin Halvorsen utnevnt til klimaekspert

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Målet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU), eller oljefondet som det heter på folkemunne, er høyest mulig avkastning.

Det har vært bred politisk enighet om at fondet ikke er et virkemiddel i klimapolitikken. Det finnes imidlertid et forbehold om at dette målet er betinget av akseptabel risiko.

Lederen for risikoutvalget, Martin Skancke, sitter også i styret til forsikringsselskapet Storebrand som får rikelig med påskudd til å sette opp forsikringspremier. Skancke har da også sett sitt snitt til å kjøpe flere aksjer i selskapet. Selv om Finansdepartementet er blitt gjort kjent med feilene i rapporten, har det utnevnt Skancke til leder av en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan det grønne skiftet og klimaendringene vil påvirke oljefondet. Med seg har han fått Kristin Halvorsen, direktør for Cicero, et forskningsinstitutt for klimapolitikk som har «klimaproblemet» som eksistensgrunnlag.

[uam_ad id=»4053″]

Halvorsens faglige bakgrunn er sosialpedagogikk og kriminologi. Som kunnskapsminister fikk sikkert Halvorsen bruk for sosialpedagogikken. Klimarealistene har også foretatt en grundig gjennomgang av lærebøker i skolen, og muligens kan Kristin Halvorsen ta noe av æren for at skolens grønne ungpionerer ikke står særlig tilbake for fortidens røde pionerer i Sovjets Komsomol og DDRs Freie Deutsche Jugend hva gjelder grad av indoktrinering. Kriminologi kan også være relevant. Det grønne skiftet kan nemlig vise seg å bli norgeshistoriens største ran siden Jacob Juel stakk av med et beløp tilsvarende halvparten av statens årlige inntekt på slutten av 1700-tallet.annonse

Les også:  CO2 og metan er mindre viktige drivhusgasser

Regjeringen knytter klimarisiko til konsekvenser av klimaendringer og klimapolitikk. Hvis den anser konsekvensene av disse som uakseptable, kan målet om høyest mulig avkastning på oljefondet bortfalle. Vi ser allerede nå at en forkvaklet moral der målet om å regulere global temperatur helliger middelet slik at man er villig til å ofre velferd for å senke temperaturen. Historisk har imidlertid varmeperioder som romertid, høymiddelalder og siste århundre vært gunstige for menneskeheten.

Hjelp oss i arbeidet mot propaganda!
Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Nå vil man forhindre mennesker tilgang på stabil og billig energi på grunnlag av et skinnproblem. For Norge vil dette medføre store naturødeleggelser når landet skal dekkes av gedigne og tapsbringende vindturbiner, og regjeringen åpner muligheten for å skusle bort oljeformuen. Regjeringen har også oppnevnt et etikkråd som vil forhindre at fattige mennesker andre steder i verden får tilgang til stabil og rimelig energi. Disse menneskene blir forhindret fra å komme seg ut av fattigdommen mens vi blir fratatt vår rikdom.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost: