Blogg om klima, energi og politikk!

Fakta360 søker sponsor, gjerne fra olje-industrien! Blir beskylt for det uansett så hvorfor ikke!

30.000 lesere pr. mnd.
Document

Gi et bidrag med Vipps

Vipps-nummer:

921 44 050

Eller hvorfor ikke tegne et abonnement for å støtte oss.
Det koster mindre enn en kaffekopp pr. måned

PDK med nytt program – Demokratene får konkurranse i å støtte Klimarealistene

Partiet De Kristne var i en prosess med å uforme nytt partiprogram, samtidig som vi laget forrige artikkel.

Støtt Fakta360.no ved å kjøpe Abonnement eller Vipps til 921 44 050 NÅ! – Din hjelp nytter!

Vår forrige artikkel om hvilke partier som jobber for Klimarealistene skapte mye oppmerksomhet. Vi ble kontaktet av flere partier som tidligere var ganske uklare eller vage på sitt klimatiske ståsted.

Det viste seg at Partiet De Kristne var i en prosess med å utforme nytt partiprogram, samtidig som vi laget forrige artikkel. Vi ble gjort oppmerksom på det nye partiprogrammets innhold, og det imponerte såpass at vi gjengir det her i sin helhet. Det presiseres at dette er deres utkast og er ikke vedtatt ennå.

Doktrinen om at CO2-utslipp fra fossile energikilder fører til uheldig oppvarming av atmosfæren har empiriske svakheter. Klodens klima er et uoversiktlig system som gjør det vanskelig å lage troverdige teorier og modeller for endring. Objektiv forskning kan vanskelig skille mellom naturlige variasjoner og menneskeskapte endringer. Alle funn viser at kloden har vært betydelige varmere tidligere med positive virkninger for både plante- og dyreliv. Frykten for variasjoner i klima kan tvinge fram uoverveide tiltak med høye kostnader for økonomi og kultur, og bereder grunnen for overnasjonal styring på bekostning av frihet og selvstyre.

På denne bakgrunnen vil Partiet De Kristne trekke Norge ut av internasjonale klimaavtaler, trekke tilbake forpliktelser og avvikle eller omprioritere alle klimatiltak og bevilgninger knyttet til dette formålet. Norge må tas ut av Paris-avtalen og den internasjonale handelen med klimakvoter må avvikles. Norske pengeoverføringer til andre land og internasjonale organisasjoner basert på klimapolitikk må stanses umiddelbart. Skatter og avgifter i Norge relatert til det samme må
avvikles, inkludert avgifter rettet mot CO2-utslipp.

Dårlig fundert og tendensiøs klimapropaganda skal ut av skoleverk og læreplaner, og politisk aktivisme og ideologisk indoktrinering skal ikke forekomme i lærebøker på noe nivå.

– Partiet De Kristne

Vi ble også gjort oppmerksomme på Nye Borgerlige som også er et nasjonalkonservativt parti og ganske kort forteller at «Vi er motstandere av Paris-avtalen og FNs klimapolitikk.» Dette ble også omtalt i forrige artikkel om temaet.

Document

Gi et bidrag med Vipps

Vipps-nummer:

921 44 050

Eller hvorfor ikke tegne et abonnement for å støtte oss.
Det koster mindre enn en kaffekopp pr. måned

Document

Gi et bidrag med Vipps

Vipps-nummer:

921 44 050

Eller hvorfor ikke tegne et abonnement for å støtte oss.
Det koster mindre enn en kaffekopp pr. måned

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Arkiv
Kategorier

Fra samme forfatter: