Blogg om klima, energi og politikk!
30.000 lesere pr. mnd.
Document

Gi et bidrag med Vipps

Vipps-nummer:

921 44 050

Eller hvorfor ikke tegne et abonnement for å støtte oss.
Det koster mindre enn en kaffekopp pr. måned

Oppgjørets time i Demokratene? Makvan må ut!

Støtt Fakta360.no ved å kjøpe Abonnement eller Vipps til 921 44 050 NÅ! – Din hjelp nytter!

Det er kun en liten fraksjon i sentralstyret med Makvan Kasheikal i spissen som nå er uromomentet i partiet. Samtlige fylker, har i realiteten stillet mistillit til Makvan og hans mikro-fraksjon i sentralstyret. Vi stiller oss bak Landsstyrets vedtak om at alle vedtak i tiden frem mot landsmøtet skal behandles av partiets landsstyret, og at vi har full tillit til Geir Ugland Jacobsen som partileder!

Landsstyrets vedtak var enstemmig, mot én blank stemme. Innkalling og dagsorden ble enstemmig vedtatt. Landsstyret har således foretatt et helt legalt vedtak, siden landsstyret har myndighet over sentralstyret. 

Voksesmerter og ukultur

Demokratene har vokst kraftig det siste året og med dette kommer også voksesmertene. Det ble tidlig klart for de fleste både nyvalgte lokal- og fylkesledere at det eksisterte en partikultur hos enkelte sentralstyremedlemmer som var på kollisjonskurs med den brede partiorganisasjonens ønske om større grad av åpenhet, og større grad av demokratisk involvering. 

Vedtektene til demokratene har tidligere gitt sentralstyret nærmest uinnskrenket fullmakt til eksklusjoner, noe de til tider har benyttet seg flittig av. Summariske eksklusjoner ble gitt uten mulighet for tilsvar og sågar uten pålagte skriftlige begrunnelse. Når begrunnelse utbes svarer sentralstyret med personvern selv om angjeldende vedkommende har frasagt seg personvernet i saken og bedt om åpenhet for alle.

Samtlige fylkesledere så de mange manglene og svakhetene i vedtektene samt liten åpenhet i sentralstyret og satte derfor i gang et ordinært politisk arbeid med å forberede forslag til nye vedtekter. Normale politiske demokratiske prosesser ble igangsatt og gruppen jobbet fram et omforent forslag som nær samtlige fylkesstyrer ønsket seg og stillet seg bak. Disse er fremlagt som forslag på normal måte via sentralstyrets vedtektskomité  til landsmøtet og kan derfor eventuelt vedtas på landsmøtet den 21. mai.

Likeledes har mange av fylkeslederne ønsket relativt store utskiftninger av persongalleriet i det sittende sentralstyret, og har til dels gått sammen om å fremme forslag til nye kandidater. Også dette er åpent kommunisert til partiets sentrale valgkomité innen de frister som er satt. 

Makvan og urokråkene må ut!

Hele denne demokratiske prosessen har Makvan og noen andre i sentralstyret valgt å stemple som illegal fraksjonsvirksomhet. Landsstyrets medlemmer som består av samtlige fylkesstyreledere (11) og sentralstyrets medlemmer (9) sammenkalte derfor til et ekstraordinært landsstyremøte og gjorde der et beslutningsdyktig vedtak som følger:

«Landsstyret konstaterer at Sentralstyrets praksis ved bruk av eksklusjonsparagrafen i vedtektene lenge har vært omstridt. Landsstyret frykter at denne paragrafen vil kunne bli benyttet som et ledd i en maktkamp inn mot landsmøtet, og vil derfor instruere Sentralstyret om at styrets adgang til å følge opp eksisterende vedtak, samt å fatte nye vedtak, skal opphøre med umiddelbar virkning. 

Sentralstyret får funksjon som et sittende forretningsministerium under partilederens ledelse frem til avviklingen av partiets ordinære landsmøte. 

Enhver sak som måtte kreve et vedtak i Sentralstyret fra dags dato, skal fremlegges for landsstyrets beslutning.”

Her er det ikke snakk om fraksjoner men et nesten enstemmig Landsstyrevedtak med 11 av 12 stemmer for, 1 blank. Det er åpenbart at Sentralstyret har overtrådt sine fullmakter da de er underordnet Landsstyrets vedtak og må forholde seg til det. Sentralstyret har ingen makt til å avsette Geir Ugland Jacobsen, ei heller fryse tilganger til medlemsregisteret. Dette er et “enmanns show” hvor noen sentralstyremedlemmer  nekter å forholde seg til ordinært politisk arbeid, rangordninger og gyldige vedtak!

Desinformasjon fra Makvan til medlemmer

Om natten den 12. mai blokkerer Makvan samtlige tilganger fylkeslederne har til sine medlemslister og sender samtidig ut en epost med stor grad av politisk desinformasjon. Han skriver:

“Som de fleste forstår har Norges første og største anti-globalistiske parti havnet i en veldig trist og uønsket situasjon rundt partileder Geir Ugland Jacobsen, som nå har valgt å forlate partiet gjennom mistillit til sitt eget sentralstyre, og heller følge en organisert fraksjon som kaller seg «vekst og samarbeid» som ikke lenger er en del av Demokratene, siden de ikke samarbeider.”

Geir Ugland Jacobsen har ikke trukket seg eller forlatt partiet, men ble ugyldig vedtatt “ekskludert” av Makvan og hans medspillere i sentralstyret. Vidar Kleppe stemte i mot ekskluderingen. Det er heller ingen fraksjon det er snakk om men derimot samtlige fylker i Norge mot Makvan.

Makvan sin konspiratoriske epost vitner om en person som bruker velkjente hersketeknikker og skremselspropaganda i sin radikalisering av en fryktet “fraksjon” i partiet. Han mener lokallagene er blitt manipulert, og at delegatlistene som fylkesmøtene har valgt også er manipulert. Han frykter at en “høyre-radikalisert gjeng nasjonalister” skal overta partiet og bytte navn og politikk. Det er ikke måte på kuppforsøk fra høyreekstreme som forsøkes mot en -1- mann.

Makvan fortsetter sin raljering i eposten:

“Den siste uken har flere fra fraksjonen fått samvittighetskvaler og sentralstyret sitter nå med skriftlig bevis i form av chat og mailutvekling som er udemokratisk, ødeleggende, og hinsides hvordan man skal omtale hverandre i et parti. Fraksjonen var så sikker på å overta hele partiet, at den 21. mai skulle bli en fest for lederne av fraksjonen. Nå er de stoppet og ute av partiet.“

Minner om at denne “fraksjonen” han omtaler er hele partiet foruten Makvan og noen få i sentralstyret. Han avslutter e-posten med en svært kjent taktikk:

“- Ikke tro på det fraksjonen forteller i media og på sosiale media. Vi sitter på skriftlig dokumentasjon, men vil være forsiktig med å gå ut med det av hensyn til personvern.”

Hans hensyn til “personvern” har vært den ene og nesten enestående årsaken til nektet innsyn og hemmelighold i samtlige saker fylkesledere har fremmet for sentralstyret. Hensynet til personvern har blitt aktivt brukt i alle saker om ekskludering selv når  vedkommende medlemmer har frasagt seg dette vernet. Dette er hans kjente taktikk. 

Mistillit og oppsigelse av Makvan!

Det er trist å observere at sentralstyrets tidligere betrodde person Makvan Kasheikal til tross for klar inhabilitet har vært med å vedta sin egen lønn på 500.000,- pr. år for en ½ stilling som Generalsekretær, nå påberoper seg at samtlige andre som ikke har noen lønn og kun har jobbet for partiet frivillig er ute etter makt og posisjoner. 

Det bør derfor reises mistillitsforslag mot Makvan Kasheikal, og det er selvfølgelig helt uholdbart for et hvilket som parti at en ansatt generalsekretær påtar seg en politisk rolle hvor vedkommende initierer eksklusjon av både partileder og nær samtlige fylkesledere. En slik adferd må selvfølgelig anses som et  grovt brudd med enhver form for arbeidskontrakt. Man må da igjen minne om at landsstyret er et overordnet partiorgan, og at dette også fremkommer helt tydelig og uomtvistelig i de vedtekter som generalsekretæren påberoper seg. Makvan Kasheikals opptreden er også en åpenbar oppsigelsesgrunn. 

Document

Gi et bidrag med Vipps

Vipps-nummer:

921 44 050

Eller hvorfor ikke tegne et abonnement for å støtte oss.
Det koster mindre enn en kaffekopp pr. måned

3 kommentarer

 1. Det blir de to i sentrum. 🙂
  Kent er den største skuffelse jeg har møtt.
  Egosentrisk drittsekk er den mest dekkende beskrivelsen jeg har.
  Med Makvan vet man hva man får og alle forventer en bedriten oppførsel, for han har truet partiet gjennom mange år. Men Kent fremstår som jovial på sosiale medier. Derfor er overraskelsen stor når man lærer ham å kjenne. Tvers i gjennom drittsekk.

  Det er derfor partiet ikke vil ha ham. Han har så lite selvinnsikt at det var et sjokk å oppdage at nesten ingen ville ha han med. Selv hans eget fylkesstyre stemte enstemmig for andre kandidater.
  Han sitter selv i dette fylkesstyret, men gadd ikke delta.

 2. Vidar Kleppe må også ut av partiet. Han er ingen brobygger, han er en miserabel leder. Han står bak den kurdiske taxisjåføren som kun er ute etter partiets penger!

Legg inn en kommentar

Document

Gi et bidrag med Vipps

Vipps-nummer:

921 44 050

Eller hvorfor ikke tegne et abonnement for å støtte oss.
Det koster mindre enn en kaffekopp pr. måned

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Arkiv
Kategorier

Fra samme forfatter: