Det finnes ingen klimakrise!
Magasin om klima, energi og politikk!
Einar R. Bordewich

Energi kan skapes og gå til grunne

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Et paradigmeskifte er på vei innen vitenskapen

I likhet med klimahysteriet ble milliardinvesteringene i LHC (Large Hadron Collider) for store til å kunne feile. For mye prestige ville gå tapt for evig dersom de kom tilbake med beskjeden at vi fant ingen ting. Vi tok feil! Jakten på Higgs Bosonet (GUD partikkelen) ble feiret med Nobels-prisen lenge før den var verifisert etter normale vitenskapelige metoder og med verdier helt i gråsonen av prediksjoner. Noen mente til og med et fiktivt funn.

Du kjenner sikkert til ligningen E=mc2, teoriene om Big-Bang, skapelsen av universet for 13,7 milliarder år siden, solen og stjernene som glødende baller av hydrogen-gass, galakser og solsystemer. Er du godt informert i vitenskapen så har du sikkert også hørt om kvantefysikken, standardmodellen, protoner, gluoner, positroner og kvarker. For ikke å snakke om sorte hull.

Du har sikkert hørt at energi ikke kan skapes eller forsvinne, men at den kun skifter form? Alle disse antagelser kan vise seg å være feil. Eller i hvert fall vil trenge modifikasjoner. En ny holistisk forståelse av universet er i ferd med å vinne terreng hvor kvantefysikkens minste deler og universets største skala blir forenet.

Newtons lover, den universelle gravitasjonskonstanten og Einsteins ligninger har aldri spilt på lag med kvantefysikken. Forskerne har lenge lett etter den store samlende teorien om alt. Å regne på krefter, spinn og planetenes bevegelser er «lett» men ingen har til nå greid å sammenfatte hva gravitasjon og masse faktisk er. Den bakenforliggende årsaken til alt.

Det er heller ingen som forstår hva den sterke og svake kjernekraften faktisk er. Vi bare vet eller rettere sagt antar at den er der. Til og med den mystiske «farge-kraften» som holder kvarkene sammen inne i protonene er kun matematiske antagelser og har aldri fått sin eksistens bevist.

Les også:  Resultatet av oppropet mot klima-alarmistene

Nye oppdagelser har gjort både kosmologien og kvantefysikken til et lappverk av ad-hock teorier som dark-matter, dark-energy, fargekraft, sjarm, smak og de aldri observerte gravitoner. Ingen har greid å sammenfatte alle disse «øyene» av teorier til en enhetlig og altomfattende teori. Strengteorien er et forsøk men også den feiler, har en rekke problemer og ender opp med 11 dimensjoner.

Protonene i atomer er sorte hull og dikterer den universelle gravitasjonen

Allerede i 2013 utviklet Dr. Nassim Haramein en teori der han forente gravitasjonen med den sterke kjernekraften. Han fant at den sterke kjernekraften ikke er en unik eller spesiell kraft, men den er identisk med gravitasjonen.

Ved å betrakte protonene i atomer som sorte hull kunne han forutsi og korrigere protonets radius med 4%. Denne teoretiske korreksjonen av protonets radius ble senere i 2018 bekreftet og endret av CODATA til å være i overenstemmelse med Dr. Haramein sine beregninger. Dette vakte oppsikt!

Tradisjonelt har den universelle gravitasjonskonstanten G blitt beregnet mekanisk med opp til fem desimaler etter komma som presisjon. Den er bestemt til (6,67428 +/- 0,0007)x10-11 Dette er meget unøyaktig innen fysikken.

Dr. Haramein har derimot gjennom sin holografiske modell, teoretisk beregnet G med en presisjon på 10-12 desimaler. Det er 0,000000000001 (+/-) en usikkerhet. Dette betyr mine herrer at for første gang i historien er gravitasjonskonstanten for hele universet, utledet fra protonet i et atom, eller det som vi normalt kaller den sterke kjernekraften.

Vakuumenergien/kvanteskummet/eteren ligger bak og styrer

Dersom du teoretisk beregner og pakker vakuumenergien som er tilgjengelig inn i samme størrelse som det beregnede proton sin nye radius, så vil massen i et enkelt proton bli identisk med massen i hele universet, som er 1055gram. Dette betyr at alle protoner i universet er sorte hull med en hendelseshorisont som har en holografisk representasjon av hele universet innprentet på overflaten.

Les også:  Folket vil stanse klima-galskapen! Nesten 50.000,- på under en uke!

På grunn av denne omvendte og holografiske tilnærmingen finner de at forholdet mellom en Planck enhets kuleradius og protonets radius er det samme som forholdet mellom protonets radius og hele universet. Denne og lignende skalafaktorer gjør seg gjeldene for alle elementærpartikler og systemer som galakser.

Ut fra denne kunnskapen har de greid å utlede teoretisk en rekke presise verdier for elektronets masse, dets radius, protonets masse, universets fine-structure konstant, vakuumpermeabiliteten og elektronets g-faktor. Aldri før har disse verdier blitt teoretisk utledet på denne måten, men kun eksperimentelt fastsatt eller målt via de store partikkel-akselleratorene som blant annet Large Hadron Collider.

Energi fra ingen ting

En av konsekvensene av hans funn er at vakuumet, eteren eller kvanteskummet inneholder så mye energi og at energitettheten er så stor at der i 1 kubikkcentimeter av kvanteskummet finnes 10^113 Joule (1 med 113 nuller etter). Denne energimengden kan teoretisk drive 24.400 milliarder lyspærer på 100 Watt i hele universets levetid på 13 milliarder år, samtidig som du gjentar dette like mange ganger som der er atomer i vårt univers. Der er ca. 10^80 atomer i universet vårt i følge NASA.

Dette betyr også mine herrer at energi kan oppstå fra ingen ting dersom man finner en metode å tappe ut fra dette enorme feltet av eteren. Noen mener at Nicolas Tesla var inne på det sporet.

Foreløpig har vi ikke teknologi for å hente ut slik energi, så det er ingen grunn til å skrive om termodynamikkens lover ennå. Termodynamikken kan som så mangt annet innen naturvitenskapen og fysikken vise seg å være gyldig kun innen en bestemt setting og begrenset område. Slik som Newtons lover er i forhold til Einsteins relativitetsteorier.

Les også:  An enormous supervolcano may be hiding under Alaskan islands

Videre lesing

Haramein har brukt over 30 år av sitt liv til å studere og forske i fysikkens utrolige verden for å komme fram til hans resultater. I dag leder han Resonance Science Foundation som arbeider for en formalisert helhetlig og holografisk forståelse av fysikken og verden. Han har utgitt en rekke vitenskapelige publikasjoner sammen med andre forskere.

De mønster som han oppdaget innen kvantefysikken viser seg å være sterkt representert og visualisert i mange gamle og forskjellige kulturer over hele verden. Så hans funn er spennende på mange plan også det metafysiske.

De av dere som vil stupe rett inn i matematikken bak denne artikkelen kan ta en titt på Haramein sitt fagfellevurderte arbeid her: Quantum Gravity and the Holographic Mass og ta en titt i kildelisten nedenfor. Ellers kan de som ønsker en mer filosofisk og «human» tilnærming til tankeprosessene bak Haramain sine konklusjoner kan ta hans gratis kurs her: Resonance Science Foundation.

Du får da også en dypere innsikt i tankeverden til som ligger bak mange av oppdagelsene til den moderne fysikken. Lykke til og dine kommentarer er selvsagt velkommen.

Kilder:

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost: