Det finnes ingen klimakrise!
Magasin om klima, energi og politikk!
Einar R. Bordewich

Drivhuseffekten og klimasvindelen avslørt med tallene fra IPCC sin egen energiberegning

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Hvorfor har du aldri sett en energi-balanse beregning fra IPCC som omhandler framtidens estimerte temperatur, basert på en dobling av CO2?

Svaret er like enkelt som sjokkerende: Det avslører både drivhuseffekten og klimasvindelen! Hvordan kan det avsløres spør du kanskje? Det er så enkelt at selv studenter i 1. klasse videregående burde forstå det.

Det hele begynner med IPCC sin energibalanse hvor de forteller og beregner at innstrålt energi fra solen er konstant og følgelig må utstrålt energi fra jorden være i balanse og derved også konstant. Dette viser de meget elegant i sin energiberegning for nåværende temperatur og det er dette som brukes til forklaring av drivhuseffekten.

Denne drivhuseffekten og beregningsmetode, må selvsagt slik som alt innen fysikken, også være gyldig for framtidens økte temperatur-scenarier som de presenterer. Vi skal her vise at det er de ikke!

Figur 1: Inngående energi Iinn = 340 W/m2 – 100 W/m2 = 240 W/m2 = Utgående energi Iut = 239 W/m2 +/- 1 W/m2

Kort fortalt så må utgående energi være lik inngående energi for å opprettholde balansen. Dette må også gjelde når temperaturen har økt på jorden og det må da finnes en ny energibalanse. Men en slik beregning av framtidig energibalanse har IPCC eller noen andre klimaforskere aldri gjort! Hvorfor ikke?

Nåværende energiberegning

Ta en titt på figur 1 så ser du noe som heter «Thermal up surface» på 398 W/m2. Hvor kommer dette tallet fra? Dette er energiberegningen IPCC har gjort med Stefan-Boltzmann loven (SB) for energi som er Iut = σT4. Dersom du putter inn Jordens gjennomsnittlige temperatur på 16,3 grader Celsius (må oppgis i Kelvin) og bruker SB konstanten σ = 5,67×10-8 så får du altså at Jorden stråler oppover med 398 W/m2.

Les også:  Siv. Ing. Geir Hasnes om klimasvindelens kvelertak på vitenskapen!

Les mer om energiberegning her: En beregning av jordens energibalanse og falsifisering av drivhuseffekten

Men som du ser så er det ikke 398 W/m2 som stråles ut fra jorden men derimot 239 W/m2. Forskjellen mellom disse er altså på 159 W/m2. Dette er altså den berømte drivhuseffekten G1), nevnt for første gang i AR6, som holder tilbake 159 W/m2 fra å stråle til verdensrommet. Er du med?

Altså drivhuseffekten G = Isurf – Iut = 398 – 239 = 159 W/m2

Men så kjenner vi fra IPCC sin energiberegning at utstrålt energi må være lik innstrålt, slik at Iinn = Iut. Siden Iut = Isurf – G så gir dette oss at energien er i balanse når:

Iinn = Isurf – G. Husk denne formelen!

IPCC har gjort seg svært store anstrengelser for å eliminere Solen som en pådriver på klima og de påstår hardnakket at Solen og derved Iinn er konstant. Med andre ord så må en framtidig energiberegning med økt drivhuseffekt G også øke Isurf utstrålt fra jorden med eksakt LIKE MYE, slik at differansen av disse blir lik Iinn som er altså er konstant!

Les også:  En bokanmeldelse av Geir Hasnes bok: Klimakunnskapskrisen

Gjør de ikke denne sammenligningen så er det et brudd på energibalansen og temperaturen vil da øke eller minke avhengig av G, inntil ny balanse oppnås. Men siden Iinn er konstant, så kan ny balanse kun oppnås ved at utstrålingen øker midlertidig slik at jorden kjøles ned igjen til på nytt å være i balanse med Iinn. Dette er årsaken til at de holder den framtidige energiberegningen skjult. Her får du den presentert detaljert:

Framtidig energibalanse med IPCC sine teorier

Hvis vi nå bruker SB loven Isurf = σT4 på IPCC sine framtidige scenarier med 3 grader økt temperatur ved Jord-overflaten, så får vi altså en effekt på Isurf = 5,67×10-8 x 292,45 = 414,75 W/m2. Dette gir en økning av drivhuseffekten G på 16,75 W/m2 dersom Jorden øker med 3 grader.

For husk at solen er konstant i følge IPCC og det eneste som kan endre seg i ligningen for energibalansen er Isurf og G. Øker Isurf så MÅ følgelig G øke like mye, for ellers ville jorden tape energi og derved nedkjøles.

Men hva sier så IPCC selv om drivhuseffekten G ved en dobling av CO2? De sier den kun skal øke med 3,7 W/m2 og at det er dette som gir en økt temperatur på 3 grader. Med andre ord – mine damer og herrer – en fysisk umulighet i følge IPCC sin egen energiberegning er herved dokumentert. Du så det selv. Med IPCC sine egne formler så SKAL 3 grader økt temperatur øke G med 16,75 W/m2 og ikke bare 3 W/m2 som de påstår.

Les også:  Fakta360.no ble invitert til NRK Debatten hos Fredrik Solvang

Noen vil kanskje innvende at tiden, etterslep og dynamiske effekter ikke er beregnet, men som du ser er dette uansett kun midlertidige differanser, for energibalansen MÅ opprettholdes. Og siden IPCC hardnakket påstår at Iinn er konstant så må vi i følge deres egen logikk falle tilbake til Isurf = 398 W/m2 for å opprettholde energibalansen.

Dette er årsaken til at der ikke eksisterer en eneste framtidig energiberegning av Jordens økte temperatur. Deres dårskap er komplett og mennesker har latt seg lure over hele verden av deres falske energiberegning og ikke-eksisterende drivhuseffekt uten å sjekke nøye.

Les også: IPCC sin egen energibalanse beviser klimabløffen!

Vel du tror kanskje ikke på meg og «mine beregninger»? Men det er ikke mine, jeg har bare fulgt nøye med i timen og testet PhD Howard Hayden og IPCC sine egne beregninger og presentasjoner. Sjekk selv og se hans videoer nedenfor.

  1. IPCC AR6 WG1 Kapittel 7 paragraf 7.4.2.1 Planck Response: «… the greenhouse effect G… G = 159 W/m2…»

Kilder:

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost: