Det finnes ingen klimakrise!
Magasin om klima, energi og politikk!

Bli medlem

kr 390 / year

Medlemmer og abonnenter får innsyn i artikler Fakta360 jobber med mens de er under skriving og før publisering offentlig. Derved blir det også mulig for medlemmer og abonnenter å kommentere underveis og kanskje påvirke artikkelen?

Fakta360 representerer den faktabaserte klimakompetansen som støttes av store deler av Norges befolkning. Vi kan ved å hente fram fagfellevurdert forskning som underslås av media, vise at narrativet til FN gjennom IPCC, om at vi har en menneskeskapt global klimakrise, er feil og at deres aksjoner (Agendaer) gjennom Parisavtalen er direkte skadelig for planeten og mennesker.

Ved å tegne et abonnement eller medlemskap støtter vårt arbeid og oppmuntrer til at vi kan hente fram og skrive om enda flere fagfellevurderte arbeider som taler klimahysteriet midt i mot. Realiseringen av Fakta360 sitt formål er betinget av økonomisk støtte fra et mangfold av private bidragsytere gjennom medlemskap og donasjoner.

Print Friendly, PDF & Email

Fakta360 er et magasin om klima, energi og politikk!

Fakta360 skal være spissere, dristigere og mer direkte enn hva for eksempel Klimarealistene kan tillate seg. Vi skal ikke være politisk korrekte og vi skal tørre å gå inn i kontroversielle tema. Vi skal stille politiske prioriteringer opp mot hverandre for å belyse galskapen i klimahysteriet. Armert med vitenskap, kunnskap og fakta skal vi avsløre både hykleriet, korrupsjonen og inkompetansen hos politikerne og klimaprofittørene.

Fakta360.no er et privat magasin uten tilknytning til noen offisielle eller main stream media. Jeg prøver å belyse de faktiske forhold rundt vitenskapelige tema og kontroverser rundt dette. Den største kontroversen i dag er selvsagt klima og de vitenskapelig fakta rundt det, samt politiske konsekvenser for Norge og verden.

Temaene her vil også dreie seg om nyheter og kuriositeter innen vitenskapen. Jeg vil forsøke å berøre politiske konsekvenser eller handlinger som slike nye fakta innen vitenskapen kan eller bør føre til. Alle gjestebloggere ønskes velkommen uavhengig av politisk ståsted. Jeg tror på kraften i debatt, kunnskap og opplysning basert på kvalifisert informasjon.