Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

«Gratis» Gull – Moderne alkymister har klart det!

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Den russiske gruppen «Actinides» har klart det som har vært den hellige gral innen Alkymien i alle tider. Lage gull av bly. De holdt en pressekonferanse i Geneva 21. Juni 2016 hvor de hevdet å ha patent på en prosess de kaller «chemical transmution» med bruk av bestemte utvalgte bakterier sammen med radioaktivt avfall fra atomreaktorer. Prosessen baserer seg på de samme mekanismer som brukes i høyenergiske og enormt kostbare partikkelaksalleretorer som bare kan produsere ekstremt små mengder av for eksempel gull. Ikke nok engang til å bekrefte gullmengdene med en spektrograf. Forskjellen er at bakteriene er i stand til å akselerere den naturlige alfa-decay med opp til 1000 ganger høyere hastigheter og derved blir prosessen av industriell interesse hevder de i sin presentasjonsvideo fra konferansen.

Det er forskerne Viktor Kurashov og Tamara Sakhno, samt administrator Vladislav Karabanov som står bak dette funnet. Deres nettside og presentasjon kan du finne her. http://bt-isotopes.com/

I sin video fra konferansen sier Vladislav Karabanov:

Mine damer og herrer, i dag, i Geneve gjør vi publikum oppmerksom på en oppdagelse og teknologi som, uten overdrivelse, kan beskrives som å ha historisk betydning. Nå essensen av denne oppdagelse og teknologien koker ned til utviklingen av en industriell fremgangsmåte for omdanning av kjemiske elementer til andre elementer og deres isotoper. Det vi har å vise dere i dag er en omdanning uten kjernefysiske reaktorer, uten tungtvann eller noe slikt, for å få en omdanning av elementer. Vår tilnærming til kjemisk omdanning av elementer er biokjemisk i naturen. Det er fortsatt for tidlig å fullt forstå den økonomisk og sivilisatoriske betydningen av denne utviklingen og teknologi. Det ville ikke være en overdrivelse å si at dette funnet er en veritabel revolusjon som kommer til å åpne et nytt kapittel i den teknologiske utviklingen.

«Usannsynlig som det kan høres, er dette et faktum. Arkitektene i denne oppdagelsen og teknologi er ledende russiske kjemikere, Mrs Tamara Sahno og Mr. Victor Kurashov. Dette er teoretiske og eksperimentelle forskere som står på skuldrene til et dynasti av forskere som har vært medvirkende til å oppdage disse metoder for transformasjon av kjemiske metoder. Menneskeheten, representert ved forfatterne har oppdaget denne metoden for omdanning av materie som sannsynligvis vil endre ansiktet til dagens verden, kanskje så dypt som det ble endret ved bruk av elektrisitet, kanskje enda dypere. Ettervirkningene av denne revolusjonen vil bli følt i energisektoren, medisin, industri og kanskje vil også åpne opp nye næringer, nye næringer som vil ha enorme humanitære konsekvenser.

«Det viktigste å huske på er at det vi snakker om her er en ferdig industriell tilnærming som vil være i stand til å produsere nye transmuterte produkter i industrielle mengder i løpet av noen måneder. Med hensyn til de økonomiske aspektene ved denne oppdagelsen jeg kommer til å orientere deg om det senere. . .

Victor Kurashov tar så ordet og fortsetter:

«Mine damer og herrer, vårt arbeid med å utvikle teknologi for omdanning av kjemiske elementer går tilbake til tidlig på 90-tallet. Den aller første resultatene ble oppnådd i 1998, men mesteparten av dette arbeidet og forskning, samt hundrevis av vellykkede eksperimenter faller på sommeren og høsten 2013. Våre ytterligere innsats har involvert patentering på dette arbeidet, og på grunn av dette vi ikke har hastet med å publisere våre funn før patentet ble utstedt. Vi fikk patent prioritet på 15 mai 2014, mens patentet selv ble utstedt på 25 august 2015.

«La oss gå inn på selve prosessen veldig kort. Den første komponenten som brukes i prosessen er malm, eller kjernefysisk avfall. Den andre komponenten av fremgangsmåten er verdifulle valens-metaller såsom vanadium, krom, mangan, jern, kobolt, nikkel, kobber, sink og andre. Hver av disse vil fungere, men vi har en tendens til å bruke jern som den minst kostbare element. Den tredje komponenten, og en faktor i denne prosess, er disse bakterier. Vanligvis bruker vi jern og svovel-reduserende bakteriearter som vi velger langs en viss liste over kriterier, som for eksempel at bakteriene er aktive, at de er motstandsdyktig mot stråling, at de er tilpasset en sterkt saltet løsning av malm, suspendert i vann .

«Nå om teknologien i seg selv: malm, eller kjernefysisk avfall (det er ingen forskjell) blir behandlet av bakterier i nærvær av verdifulle verdighets elementer i lukket beholder. Omdanning prosessen starter umiddelbart, og prosessen fortsetter for to eller tre uker før de ønskede mål-elementer oppnås. Men hvis det ikke er stoppet på tid, vil denne prosessen fortsette inntil stabile isotoper oppnås som sluttproduktet. «

Det som beskrives her er ikke mindre enn en revolusjon dersom dette er riktig. Vi har ennå ikke hørt uttalelser fra andre anerkjente laboratorier om de har klart å gjenta prosessen. For øyeblikket virker det som gruppen «Actinides» er ute etter finansiering for å starte industriell produksjon. For øvrig er det mange andre stoffer og isotoper som er langt dyrere enn gull så gull er nok ikke høyest på prioritetslisten av stoffer som skal produseres.

Deres patent ligger her: http://bt-isotopes.com/wp-content/uploads/2016/06/PATENT_en.pdf og her http://russianpatents.com/patent/256/2563511.html

I sin markedsvideo nedenfor etterlyser de investorer for å skaffe seg et skikkelig laboratorium. De har brukt opp alle sine egne ressurser i arbeidet med å fremstille prosessen og ta patenter hevder de.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube