Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Geir Hasnes

Klimakur 2030 og det brune skiftet

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Vi må mobilisere mot Klimakur 2030 før det blir for sent

Det grønne skiftet har allerede kommet langt. Jorda er bokstavelig talt grønnere nå enn for 40 år siden. Helt siden tidlig på 80-tallet har man ved hjelp av satellittbilder kunnet observere at det grønne dekket av jorda har utvidet seg. Det forskes intenst på hva dette skyldes, og gjødningseffekten fra den økte CO2-mengden i atmosfæren gis en stor del av skylden.

I 2013 kom en australsk vitenskapelig forskningsstudie frem til at satellittdata for fire større regioner på jorda viste 11% økning i det grønne dekket i perioden 1982-2010.

I 2015 kom NASA med en ny studie hvor man konkluderte med at CO2 hadde 70 prosent av skylden for en signifikant økning i det grønne dekket over hele jorden siden 1982. Økningen var like stor som 2 ganger arealet til USA.

Les også: CO2-fangst, kreftfare og dødsrisiko

Og i 2019 kom NASA med enda en studie som viste at ambisiøs treplanting i India og Kina var med på å gjøre planeten grønnere. Ifølge studien bidro disse landene til 1/3 av økningen, som fra 2000 til 2019 var 5 prosent eller like stort som regnskogens areal i Amazonas. I India og Kina alene har de på de siste 20 årene økt produksjonen av korn, grønnsaker og frukt med 35-40 prosent takket være at de har tatt bedre vare på miljøet, og CO2 er den viktigste medspilleren.annonse

Norge er i ferd med å gro til, så det grønne skiftet har kommet hit også for alvor. For 15 000 år siden var det ikke noe grønt dekke i Norge, men et hvitt dekke av is. Volumet av stående skog under barskoggrensen er mer enn doblet på de siste hundre årene. Dette skyldes selvsagt også at norsk skog ikke er like billig å drive som utenlandsk skog, og at det er langt færre beitedyr i utmarka enn for 50 og 100 år siden.

Noen vil også hevde at det grønne skiftet kom til Norge med vannkraftutbyggingen. Gjennom den fikk vi rikelig med energi til å utvikle Norge, og billig energi nådde etter hvert frem til de mest karrige avkroker av landet og gjorde levekårene radikalt bedre for alle.

Vi har dessuten all grunn til å være takknemlig for forbrenning av olje og kull. Jordas karbon har vært fanget i millioner av år i ufattelige mengder fossiler og gjennom den ellers irreversible prosessen hvor havet fanger CO2 og omdanner det til kalk, som igjen faller til havbunnen og blir kvernet inn under jordskorpen med kontinentalplatenes bevegelser. Dette blir nå motvirket gjennom oljeutvinning og kullkraftverk, og gammel CO2 kommer til heder og verdighet igjen – og gjør jorden grønnere.

Les også: Cicero tør ikke å debattere med Klimarealistene, for de har ingenting å komme med

Det er også de som hevder at olje er dannet i abiotiske prosesser under jordoverflaten, altså at olje ikke er dannet av fossiler, og at dette er grunnen til at ufattelige mengder hydrokarboner pipler kontinuerlig til overflaten og fyller det man trodde var tomme oljebrønner.

Hvordan dette enn har seg, så er det ikke tvil om at det grønne skiftet skyldes grønn teknologi som igjen gir grønn energi, og som utvinnes gjennom utnyttelse av vannkraft og forbrenning av kull og olje.

Det Brune Skiftet

Det brune skiftet har imidlertid begynt. Millioner av mennesker er besatt av lysten til å fange CO2, dette molekylet som også deres eksistens avhenger av. De er besatt av tanken på at CO2 er farlig og må kontrolleres. De snakker om «null CO2», uten å tenke på hva de faktisk snakker om.

Les også: Klimafascistene stjeler fra de fattige og øser ut til de søkkrike

Vi vet hvordan det går der det blir mindre CO2. De grønne plantene dør. Det blir brunt når klorofyllet forsvinner. Det blir også brunt der kommunismen og miljøfanatismen går frem, for de forurenser og ødelegger naturen, enten det er i form av giftige utslipp fra fabrikker som i Nikel som legger omgivelsene øde eller det er i vandalismen av naturen langs kysten der vindmøllene etterlater brune anleggsveier og de brune skrottene av millioner av fugler og flaggermus som ligger døde rundt dem.

Klimakur 2030 er et brunt skifte

Det skal innføres ved tvang som i de bruneste og rødeste regimer verden har sett.

En rekke totalitære regimer har i sin tid innført mange lover som hindret alminnelig menneskelig aktivitet, men ingen har gått så langt som Klimakur 2030 foreslår

  • Ingen tidligere totalitære regimer har forbydd utstrakt kjøttspising ved lov, slik en rekke klimafanatikere på Stortinget nå foreslår. Når kommer rasjoneringskortene for kjøp av kjøtt, etter at klimapolitiet har funnet ut at vi ikke reduserer kjøttkonsumet nok?
  • Enkelte totalitære og religiøse regimer har innført lover om dyrevern som innebærer at enkelte dyr ikke kunne slaktes, men Klimakur 2030 innfører ikke dyrevern, men utrydding av dyr, art etter art, fordi de bidrar til CO2-utslipp. Er det noen som tror de stopper med kua? Når fjerner de kattemat og hundemat fra dagligvarebutikken? De har allerede regnet ut «klimaavtrykket» til kjæledyrene dine. Når kommer de og samler inn katten din og hunden din?

Les også: Den norske klimafascismen

  • Enkelte totalitære regimer har forbydd eller umuliggjort bilkjøring for enkelte grupper, eller som i Pol Pots Kambodsja gjort det umulig å kjøre bil for massene. Klimakur 2030 slår ned på bilbruk for alle, med unntak av den rike eliten som kan kjøre dyre elbiler. Når kommer rasjoneringskortene for å få flytte på seg, for eksempel inn til eller ut av Oslo? De har allerede varslet at de vil forby kjøp av bensin og diesel, at Oslo skal bli fri for biler som bruker bensin og diesel. De har allerede begynt med rasjoneringskort på parkeringsplasser. Når vil de skattlegge fordelen ved å parkere på egen grunn?
  • Totalitære regimer har gjennom historien satt befolkningsgrupper opp mot hverandre, med alt fra etniske konflikter til knebling av opposisjonelle. Klimakur 2030 skiller på hvem som er med og hvem som er mot, og politikerne bedriver allerede hets mot dem som ikke går med alle klimatiltakene. Når kommer de til bedriften din og forlanger at du skal sparkes fordi du er medlem av Folkeopprøret mot klimahysteriet?
  • For de fleste handler klimabedrageriet om at det norske folk skal overbevises til å ødelegge for seg selv frivillig. De skal ikke som med andre totalitære regimer bli overbevist og begeistret for tiltakene, nei, nordmenn skal bli overbeviste om at menneskene er parasitter på naturen og skal frivillig finne måter de kan begrense sin egen livsutfoldelse. Bare se på beskjedene fra lærere til barneskole-elever: «Kan du få innført en kjøttfri dag hjemme?» Når kommer den obligatoriske kommunist-bekjennelsen: «Idag har jeg syndet mot klimaet»?

Les også: NRK og Klimarealistene – en studie i journalistisk stupiditet

  • Totalitære regimer har gjennom historien beslaglagt opposisjonelles eiendom og gjort befolkningen fattig gjennom sine politiske tiltak. Men de stjal ikke fra den alminnelige mann og kvinne, slik som norske klimapolitikere stjeler fra oss, i sin umettelige trang etter å skattlegge og avgiftsbelegge all mulig normal aktivitet. Når må vi implementere bombrikker på soverommet slik at vi kan skattlegges for hver gang vi har sengehygge?
  • Totalitære regimer har alltid fengslet, torturert og drept dissidenter. Norske politikere har kommet til at det er mye enklere for staten med passivisering, gjennom trusselen om at du mister jobben dersom du ytrer det minste lille feil. Når vil hatpratparagrafen inkludere ytring av tvil om statens klimasatsing? Når vil det bli forbudt å kritisere Folkets Ledere? Når blir Klimarealistene en forbudt organisasjon?
  • Totalitære regimer har alltid inngått allianser med andre regimer, men de har sjelden smisket med hverandre og øst gaver ut over hverandre. Norske politikere stjeler kun for å holde seg inne med makthavere i andre land. Hvor mange milliarder vet vi ikke. De er skjult i forskjellige poster i statsbudsjettet. Statsminister Solberg hverken kan eller vil svare på hva klimahysteriet deres vil koste oss. Det teller ikke for henne, hun skal ha toppjobb i FN når hun taper neste valg. Husk EU-loven om hvor mye de beskytter av bankinnskuddene når en bank går konkurs. Når kommer de og stjeler bankinnskuddene dine?
  • Totalitære regimer forbyr sammenstimlinger av uønskede elementer, men sjelden gudstjenester av rette sort som i religiøse regimer eller sportsstevner som jo er nyttige i propagandaøyemed. Men det er ytterst sjelden de forbyr folk å gå ut av hjemmene sine og ihvertfall ikke å hindre folk i å arbeide. Med koronakrisen fikk regjeringen uanet makt til å praktisere avvikling av praktiseringen av religion, nasjonalfølelse og alminnelig kappestrid. Det er mange regimer gjennom historien som ville beundret regjeringen. De har allerede greidd å hindre befolkningen i å gå til kirke og til fotballkamper, og 17. mai er avlyst. At arbeiderbevegelsen feigt lot være å feire 1. mai er en skam. Gerhardsen ville snudd seg i graven.

Les også: Al Gores Nobelforedragprofetier i 2007 slo ikke til

  • Totalitære regimer har gjennom historien ødelagt både natur og bosteder, gjennom å utfordre verdens frie nasjoner til å bli underlagt et totalitært styresett. Verdens frie nasjoner har ofte greid å slå tilbake, andre steder har den underlagte befolkningen langsomt greid å avskaffe det totalitære styresettet. I Norge forsvarte tusener engang den truede friheten med risiko for sitt eget liv. Nå lar regjeringen utenlandske kapitalister ødelegge norsk natur med vindturbinene sine. Når skal nordmenn stå opp og forsvare norsk natur med fare for eget liv?

Totalitære regenter er oftest stormannsgale, men stormannsgalskapen i Klimakur 2030 overgår tiltakene til de fleste totalitære regenter. Den er sannsynligvis den mest overdådige totalitære plan i verdenshistorien for å føre et lands befolkning tilbake til tiden før forbrenningsmotoren, som har blitt pønsket ut av noen regjering. Samtidig som ingen klimatiltak noensinne har virket og noensinne kommer til å virke. Klimatiltak handler ikke om klima, men om et umettelig maktbegjær og en ufattelig hybris, et overmot beskrevet i de greske tragedier, om menneskets begjær etter å kontrollere naturen og styre befolkningen til ens egen fordel. I minste detalj.

Vær og klima er grunnleggende uforutsigbart, og Klimakur 2030 ingenting annet enn totalitær maktbruk basert på en klimareligion som er grunnleggende løgnaktig. Religiøse og ideologiske krefter er de sterkeste krefter som finnes, derfor må det mobiliseres mot dem, før de får ødelagt samfunnet vårt. Men det haster.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube