Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Global oppvarming – Det finnes ingen klimakrise!

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Klimarealistene produserte våren 2020 noen filmer som tok for seg sentrale tema innen klimavitenskapen. Her er den første filmen hvor Morten Jødal tar for seg Global Oppvarming og «klimakrisen».

Går klodens temperatur til himmels?

Du har sikkert hørt det, gang på gang: Temperaturen i våre dager stiger nærmest ukontrollert. Og den stiger raskt. Mye raskere enn noen gang før. Du har sikkert også hørt at det er menneskets skyld, og at det kan knyttes til vår moderne måte å leve på. Det sies at det skyldes at vi bruker olje, kull og gass som slipper ut CO2. Påstanden er: Klimaet er styrt av CO2.

For å vise at dette er riktig, presenterte FNs klimapanel – altså IPCC – i sin tredje rapport et bevis som raskt ble kalt hockeykurven. Den viser at temperaturen de siste tusen år har vært svakt og jevnt fallende, for så å stige mot himmelen omtrent på det tidspunktet da mennesket for alvor begynte å slippe ut CO2. Akkurat som en hockeykølle. Mannen bak heter Michael Mann.

Kurven til Mann er merkelig – for den strir mot hva som er kjent om klimaet de siste tusener av år. Nemlig at det varierte. Fram til 2004 hadde både IPCC og alle andre beskrevet varme og kalde perioder. 

Gjennom de siste årene har vi lært svært mye mer om det historiske klimaet, og vi kan gå hockeykurven til Mann nærmere etter i sømmene. Fra prøver dypt nede i isen på Grønland og i Antarktis, har vi fått kunnskap om klimavariasjonene helt tilbake henholdsvis 100 000 og 800 000 år i tid.  Det er gjort lignende analyser av temperaturer ved å se på sedimenter i innsjøer og på havets bunn, avleiringer fra dryppsteiner i grotter, og en god del andre analyser. Vi har også mange gode historiske nedtegnelser og kilder. 

Hjelp oss i arbeidet mot propaganda!
Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Hva sier så alle disse dataene?

For å gi svaret med én gang: Michael Mann og IPCC  tar feil. Klimaet har alltid variert, både ved korte og lange tidsskalaer. Og det har variert mye. Dette er hva vi vet.

For omtrent 11 000 år siden sluttet den siste istiden. Vi lever nå i en mellomistid, som innen ikke alt for lang tid vil ta slutt. I disse 11 000 årene har vi hatt ti varme perioder. Alle de ni foregående var varmere enn den vi nå lever i. I 60 prosent av denne mellomistiden, var det varmere enn i dag. Kurven dere ser her er fra fra iskjernedata på Grønland,  og lignende variasjoner var det over hele kloden. Dere ser at temperaturen har variert med mer enn tre grader C. Vår moderne oppvarming de siste 170 årene er omtrent 0,85 grader C. Det er altså ingenting uvanlig med dagens oppvarming. Den er snarere meget moderat. Og den representerer på ingen måte noen trussel. Det har vært betraktelig varmere i nær fortid, uten at det førte til noe kollaps.

Et bilde som inneholder tekst, kart

Automatisk generert beskrivelse

Fra disse iskjerneboringene finner vi også noe annet meget interessant. Man kan nemlig lese ut hvor fort temperaturendringene har inntruffet. Denne kurven viser det. I fem av de tidligere varmeperiodene foregikk oppvarmingen raskere enn i dag. Det er altså ikke slik at dyr og planter aldri har opplevd så høye temperaturer tidligere, eller at de kommer til å dø ut fordi alt skjer så hurtig. Dagens endringer har de opplevd atskillige ganger tidligere. 

Et bilde som inneholder tegning

Automatisk generert beskrivelse

Kurven til Michael Mann fikk ingen lang levetid. Allerede den fjerde IPCC-rapporten tok livet av den. Vitenskapen bak, var alt for dårlig. 

Hjelp oss i arbeidet mot propaganda!
Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Så hva kan vi konkludere med ut fra våre historiske nedtegnelser og nye naturvitenskapelige funn? Jo at dagens endringer både er mindre og langsommere enn gjennom århundrer og årtusener som ligger bak oss. Ingen av disse ga oss noen klimakrise og det har vi heller ikke i våre dager. Endringene som skjer nå er godt innenfor naturlig variasjon. Eventuelle bidrag fra mennesker er forsvinnende lite.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube