Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Carl Sagan advarte mot politisk kupp av vitenskapen

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

I en video fra Tony Heller som har avslørt klimasvindelen i snart 20 år, har han lagt fram et klipp fra et intervju med den nå avdøde men berømte astrofysiker Carl Sagan.

Han forteller at pseudoscience, overtro og new-age slettes ikke er noe nytt, men har vært med menneskeheten siden den spede begynnelse. Men vi lever nå i en tid med fantastisk teknologisk utvikling og med dette kommer et enormt ansvar og makt.

Han advarer mot at dersom den generelle befolkning ikke forstår teknologien og vitenskapen, og dytter den bort fordi det blir for komplisert, hvem er det da som tar beslutningene om det? For beslutningene som tas vil bestemme hvilken fremtid våre barn vil leve i.

Da er det kunnskapsløse politikere som vil måtte ta slike beslutninger. De kan som regel absolutt ingen ting om vitenskap og må stole på sine NGO rådgivere. Sistnevnte er utenfor maktapparatet og folkets vilje.

Carl Sagan advarer mot to ting:

  1. Vi har innrettet samfunnet til et teknologisk samfunn, men ingen kan eller forstår særlig mye om det. Vi blir derved overlatt til beslutningstakere uten kunnskaper til å bestemme teknologisk utvikling. Denne eksplosive blandingen av uvitenhet og makt kommer før eller senere til å detonere i fjeset på oss.
  2. Den andre bekymringen hans er vitenskapens grunnprinsipp: Vitenskapen er ikke bare en base av kunnskap. Det er i langt større grad en måte å tenke på. Det er å kompromissløst være skeptisk til hva du observerer og hva andre, spesielt autoriteter påstår. Hvis vi ikke er i stand til å stille skeptiske og kritiske spørsmål til de som forteller oss at noe er sant, da blir vi offer for sjarlataner, maktsøkende politikere og religiøse doktriner.

Jeg må bare skyte inn at på pkt. 2 kunne han ikke truffet bedre i sine spådommer og bekymringer, slik som vi nå ser det innen klimafascismen i dag.

Han refererer til Jefferson som var med å skrive grunnloven i USA: Det er ikke nok å nedfelle slike rettigheter i grunnloven, folket må i tillegg undervises i vitenskapelig skeptisisme. De må ikke bare undervises de må også praktisere den vitenskapelige skeptiske tenkemåte i praksis.

«Hvis ikke så er det ikke folket som styrer maktapparatet, men maktapparatet som styrer folket.»

Se også: Videoer fra Klimarealistene

En meget god og treffsikker video som treffer spikeren på hodet om klimagalskapen eller rettere sagt den kunnskapsløse klimafascisme vi opplever fra maktapparatet i dag.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube