Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Essay om klima og energi

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

1200 vitenskapsfolk er enige: Det finnes ingen klimakrise

Stein Storlie Bergsmark som redaktør har samlet sammen og utgitt en samling essays om klima og energi som vi skal gjengi med tillatelse her på Fakta360.no.

Her finner du innledningen og du kan lese alle essay i den vedlagte pdf dokumentet. Vi vil også publisere hvert enkelt essay som egne artikler slik at man enkelt kan linke til dem når du trenger en spesifikk referanse i en diskusjon med en alarmist.

Innledning

Vårt mål med denne samlingen av essays er å bidra til å balansere klimadebatten, ved å formidle god vitenskap og konkrete fakta man ikke finner andre steder, på grunn av massiv sensur i mainstream media, samt meningspress og selvsensur i politiske kretser og blant statsansatte meteorologer og klimaforskere. Samtidig viser vi at det er betydelige feil og utelatelser i lærebøkenes klimastoff, på alle nivåer, fra barnetrinn til universitet.

Vårt sentrale budskap er at det ikke eksisterer noen klimakrise. Ingen er uenige i at klimaet er i endring. Men en overveldende og veldokumentert klimahistorikk1 viser at endringene de siste 150 år ikke er enestående. Alt vi i dag observerer av vær, uvær og ekstremvær har på samme måte rammet våre samfunn også tidligere, men en voldsom vekst i befolkningstettheten de siste 100 år gjør oss langt mer sårbare.

Vi er klar over at dette vil være overraskende for mange. Krisebudskap som ‘Kode rød for menneskeheten’ gjør inntrykk på de fleste. Men dette er nøye kalkulerte og spissformulerte politiske ytringer som ikke er forankret i faglitteraturen Klimapanelet bygger på, men som er konstruert for å påvirke våre beslutningstakere.

Mer enn 1200 vitenskapsfolk herunder to medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, nobelprisvinner i fysikk Ivar Giæver og atmosfærefysiker Richard Lindzen, har undertegnet et internasjonalt opprop som sier at det ikke finnes en klimakrise, se Clintel World Climate Declaration: THERE IS NO CLIMATE EMERGENCY2

Påstanden om at det er full enighet om en krise er derfor usann. Tre fremragende klimaforskere, professorene Happer, Koonin og Lindzen, som er blant våre viktigste kilder, skriver3 at deres overordnede syn på klimavitenskapen er basert på fire forutsetninger:

  1. Klimaet vil alltid endre seg, endringer som de vi har sett det siste halve århundre er vanlige i den geologiske historien og er drevet av kraftige naturlige fenomener.
  2. Den menneskelige innflytelsen på klimaet er en liten (1 %) perturbasjon i den naturlige energiflyten.
  3. Det er ikke mulig å si hvor mye av den moderate nylige oppvarmingen som kan tilskrives menneskelig innflytelse.
  4. Det har ikke blitt observert noen ødeleggende endringer i de viktigste klimavariablene, og dagens projeksjoner av fremtidige endringer er høyst usikre.

Les innholdsfortegnelsen på neste side og se hvilke temaer vi tar opp. Den leser som bare ønsker en orientering om de store og viktige spørsmålene innen klima og energi kan nøye seg med å lese hele eller bare deler av vårt utvidete sammendrag. Den som ønsker å forstå bakgrunnen for de forskjellige delene av vårt budskap bør lese våre essays. Der gir vi for det første en drøfting på rent vitenskapelig basis som viser at klimaet alltid har endret seg og at endringene vil fortsette og at IPCC’s klimamodeller feiler.

Men også de såkalte attribusjonsmetodene feiler, der IPCC forsøker å finne en direkte årsaksmessig knytning mellom ekstremvær og økt CO2-innhold i atmosfæren. Med dette mister IPCC’s budskap mye av sin tyngde. Dernest gir vi en rekke tekniske og økonomiske analyser som for eksempel viser at globalt er ‘Netto null i 2050’ umulig med de teknologier vi kjenner i dag, og at norske CO2-kutt er helt uten global effekt og derfor ikke forholdsmessige. Å hevde at norske CO2-kutt virker, er således ren desinformasjon. Vi viser også at elbilene langt fra er utslippsfrie og at målet om 1 million elbiler i Norge i 2025 vil koste 280 milliarder kroner. Til slutt viser vi at både den europeiske energikrisen og den norske strømpriskrisen er skapt av grønne politikere som er uten
kunnskaper både om energispørsmål og om virkningen av de tiltakene de har vedtatt.

Hele hans essay kan du lese her:

Referanser:

  1. Eva Marie Brekkestø, Vårt alltid skiftende klima, Sinus forlag
  2. https://clintel.org/world-climate-declaration/
  3. http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/wp-content/uploads/sites/16/case-documents/2018/20180319_docket-317-cv-06011_na-1.pdf

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube