Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Alt av klima kan forklares med naturlige sykluser

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Planetenes rytmiske dans rundt solen er driveren for alt av 1.000-årige klimavariasjoner på Jorden. Solsystemets vandring i spiralarmen, rundt Melkeveien og Milankovitch sykluser forklarer de store endringer i tidsskalaer på 100.000 år og mer.

At CO2 spiller en ekstremt liten og minimal rolle i klimaets historie og nåtid, er noe de fleste fysikere og klimaforskere vet. Det er dessverre av politiske årsaker skapt et feilaktig inntrykk om at CO2 er en kontrollknapp for klima.

Professor Carl-Otto Weiss kan gjennom sin fagfellevurderte og publiserte forskning forklare alle tidligere klimatiske sykluser, inkludert den som skjer nå, ved hjelp av enkle og velkjente vitenskapelige teknikker, hvor han analyserer både direkte målte og proxy-data for temperaturer fra hele verden.

Carl-Otto Weiss

Carl-Otto Weiss er ingen smågutt i forskningsmiljøene. Han studerte fysikk ved Hannover Universitet i Tyskland med hovedvekt på plasma fysikk. Jeg refererer hans meritter her:

Studied physics at University Hannover/Germany, finishing with Dr. degree in Plasma Physics
Direktor und Professor, i.R. at Physikalisch-Technische Bundesanstalt ( German equivalent of NIST, USA ), retired 2007, Braunschweig/Germany. Former Head of Dept. „Time and Frequency“ ( Atomic clocks. Laser spectroscopy, Spectroscopy in general, but in particular also spectroscopy of CO2, Single Ion spectroscopy, Signal analysis, Laser physics, Nonlinear physics, etc.. many more ). About 40 coworkers, of whom 25 physicists, 200+ publications in refereed journals ( see Google scholar ), plus the papers of my coworkers, three books. Visiting Professor at University of Copenhagen, Tokyo Institute of Technology, etc. Numerous international cooperations and projects, with total funding of ca. 2 Mio. Euro. Responsible for granting research projects by European Union among others in the ESPRIT project ( total funds distributed: 250 Mio. ECU ( = Euro)). Holding faculty position at Physics, University of Queensland/Australia. 1989/90. Reviewing projects worldwide ( US, Australia, Singapore, China); reviewing papers (mostly for Phys. Rev. Letters these days). Present work on climate questions in cooperation with colleagues from USA, China, Germany ( papers with international coauthors in high citation index, refereed journals. This work relies heavily on my previous expertise in Nonlinear Physics and Signal analysis). Core ability: hands-on laboratory work ( still.. ! )

Hvordan de begynte

Carl-Otto forteller at (i filmen nedenfor) går man til de fagfellevurderte studiene så finner man over 2500 studier som viser, med basis i fra målinger, at CO2 sin effekt på klima er helt uviktig. I den andre enden finner man null -0- studier som, med basis i fra målinger, viser at CO2 har noen som helst effekt på klima.

Den offisielle propaganda forteller at kun minimale mengder CO2 kan slippes ut før vi oppnår 2 graders katastrofal oppvarming. Dette er det reneste sludder fordi i ethvert reservoar med inn- og ut flyt oppstår der en likevekt. Vi kan med andre ord produsere så mye CO2 vi ønsker og konsentrasjonen i atmosfæren vil ikke endre seg noe.

Den offisielle propaganda forteller at vi får mer ekstremvær både i styrke og frekvens med økende temperatur. Det motsatte er tilfelle. Når temperaturen øker får vi mer stabilt klima, mens om temperaturen synker får vi mer ekstremvær. Tenk bare på hvorfor alle stormene som oftest skjer på høsten og vinteren når det er på det kaldeste, mens sommeren er ofte rolig og varm.

Hjelp oss i arbeidet mot propaganda!
Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Frekvensanalysene

Med utgangspunkt i de historiske temperaturopptegnelser for Europa og Antarktis har de gjort såkalte frekvensanalyser av fysiske temperaturdata samt proxy-data fra is-kjerneprøvene i Antarktis.

Der finnes ikke fnugg av spor etter CO2 eller andre ikke-sykliske variabler i temperaturdata fra Europa til Antarktis. Hans analyser forklarer også vår 20-årige Hiatus (varmepause) samt gir oss en dyster prediksjon fram til 2050.

Funnene støttes av flere uavhengige kilder

Funnene hans støttes også av andre uavhengige forskere som har sett på tre-ringer fra sentrale deler av Asia på det Tibetanske platået. Her påviser de også samme De Vries syklus på ca. 200 år. Kilden er: The influence of the de Vries (∼ 200-year) solar cycle on climate variations: Results from the Central Asian Mountains and their global link

I rapporten deres skriver de:

The quasi-200-year variations revealed in the palaeoclimatic reconstructions correlate well (R2 = 0.58–0.94) with solar activity variations (Δ14C variations). The quasi-200-year climatic variations have also been detected in climate-linked processes in Asia, Europe, North and South America, Australia, and the Arctic and Antarctica. The results obtained point to a pronounced influence of solar activity on global climatic processes.

Hva er så årsaken til disse sykluser? Solen!

Ved å gå inn i den fagfellevurderte litteraturen om solvinder finner de en tilnærmet perfekt samsvar med solvinden.

Merk dere at TSI (Total Solar Irradiation) som er det eneste IPCC bryr seg om innbefatter ikke solvinden! Solvinden består av partikler av for det meste elektroner og protoner samt en del alfa-partikler og ioniserte partikler av karbon, nitrogen, oksygen, neon og magnesium.

Solvinden forklarer Maunder minimum, Dalton minimum og G minimum.

Går man inn i den fagfellevurderte forskningen om solens aktiviteter og frekvensanalyser fra solforskerne, noe som er helt vanlig blant disse, så finner man igjen de samme frekvensene i data som strekker seg 8000 år tilbake. Dette gjennom proxy målinger av Beryllium og Karbon.

Hva er så årsaken til solens variasjoner som skaper disse sykluser?

Det viser seg at på samme måte som den velkjente 11-årige solflekksyklus er modulert av Jupiters 11-årige rotasjon rundt solen, med innflytelse av Venus og Saturn, så blir solen påvirket av hele solsystemet vårt med alle planetene som skaper sykliske variasjoner med ulike frekvenser.

Alle planetene påvirker altså solen, som igjen påvirker Jorden via at solvinden modulerer kosmiske stråler, som påvirker skydannelsen som er driveren av klima på Jorden. Henrik Svensmark har forsket mye kosmiske stråler sin evne til skydannelser.

Litt poetisk kan man si at planetenes rytmiske dans rundt solen er driveren for alt klima på Jorden!

Denne forskningen fra 2015 er selvsagt undertrykket i media da den også kaster på havet hele klima-narrativet!

Hans studie støttes av en rekke andre uavhengige fagfellevurderte forskninger. Blant annet har noen brukt AI (Artificial Intelligence) på datasettene og kan konkludere at alle sykluser er naturlig, inkludert den nåværende oppvarmingstrend som de påstår er laget av CO2Ref. 4

Konklusjoner fra filmen «Three main cycles determine the Earth’s temperature»

 • Klimaendringer i de siste par hundre årene er periodisk
 • De finner at kun tre sykluser påvirker Jordens klima og ikke CO2
 • Fra faktiske målinger: Ingen spor av menneskeskapt CO2 oppvarming, alle endringer er naturlig
 • Oppvarmingen siden 1870 er ikke CO2 men den ca. 200 årlige «De Vries Cycle»
 • Den nylige nedkjølingen (1945-1970) og deretter oppvarmingen (1970-1997) er den 65 årlige AMO/PDO syklusen

Kilder:

 1. Centennial Cycles Observed in Temperature Data from Antarctica to Central Europe
 2. Paleoclimate forcing by the solar De Vries/Suess cycle
 3. Harmonic Analysis of Worldwide Temperature Proxies for 2000 Years
 4. The application of machine learning for evaluating anthropogenic versus natural climate change
 5. Multi-periodic climate dynamics: spectral analysis of long-term instrumental and proxy temperature records
 6. Multi-scale harmonic model for solar and climate cyclical variation throughout the Holocene based on Jupiter–Saturn tidal frequencies plus the 11-year solar dynamo cycle
 7. Nature Unbound VI – Centennial to millennial solar cycles
 8. Solar variability and climate change: geomagnetic as index and global surface temperature
 9. Multidecadal climate variability in Brazil’s Nordeste during the last 3000 years based on speleothem isotope records
 10. VIDEO: The climate change is due to natural cycles
 11. VIDEO: Three main cycles determine the Earth’s temperature

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube