Det finnes ingen klimakrise!
Magasin om klima, energi og politikk!
Einar R. Bordewich

Klimahysteriet er pseudovitenskap basert på Epicycles

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Klimahysteriet er basert på denne ene illustrasjonen som er klimaforskerne sitt forsøk på å beskrive eller modellere klima matematisk. Det er denne modellen som er basis og fundamentet for hele klimahysteriet. Her finner vi de nye ordene som er funnet opp for anledningen og danner grunnlaget for alt videre hysteria. I denne ligger der en gigantisk og elementær feil.

Det er tilbakestråling og drivhuseffekten. Kort fortalt som en sammenligning så mener de at om du plasserer to isterninger ved siden av hverandre men ikke i kontakt, så vil de tilbakestråle langbølget energi mellom hverandre og vil derved smelte raskere enn om en var alene. 

Hvis du synes dette høres merkelig ut så er du i godt selskap?

Klimaforskere mener at den kaldere atmosfæren på grunn av CO2 innholdet vil tilbakestråle langbølget energi til jorden og varme denne opp, slik at den blir varmere og dermed igjen sender ut mer energi til atmosfæren som igjen tilbakestråler osv. Det er denne syklusen eller tilbakekoblingen de kaller drivhuseffekten. Jeg kaller den Epicycles etter Ptolemais geosentriske system.

Hele dette absurde bildet, som er et direkte brudd på termodynamikkens 2. grunnsetning om at energi flyter KUN fra et varmere objekt til et kaldere objekt, kommer på grunn av en grunnleggende feil i beregningen av jordens temperatur med Stefan-Boltzmann loven. 

For å presisere at dette ikke er noe jeg finner på så siterer jeg fra Store Norske Leksikon om termodynamikk: “2. hovedsetning kan formuleres på flere måter, blant annet: Overføring av varme skjer alltid fra et sted med høyere temperatur til et sted med lavere temperatur.”

I min artikkel En beregning av Jordens energibalanse og falsifisering av drivhuseffekten har jeg utdypet i detalj denne feilen:  De har satt jordens emissivitet til 1. Ingen legemer foruten et idealisert ikke-fysisk tenkt matematisk legeme har emissivitet = 1. Det kalles da et sort legeme.

Emissivitivitet er en enhetløs faktor som forteller hvor mye av energien som blir absorbert av et legeme. Eller mer presist forskjellen på jordens faktiske utstråling og et sort idealisert legeme ved samme temperatur. Et slikt sort legeme er en teoretisk konstruksjon og finnes ikke i den virkelige verden.

Klimaforskerne har altså tatt utgangspunkt i en ikke eksisterende teoretisk startverdi for jordens temperatur på -18 og beregnet at differansen på ca. 33 grader til +15 som er jordens middeltemperatur. Denne differansen på 33 grader sier de er skapt av tilbakestrålingen og drivhuseffekten

For å presisere hva de har gjort så må man filosofere  på om jordens ideelle strålingstemperatur på -18 er en fysisk realitet eller ikke. Svaret er selvsagt nei. Dette er en fiktiv, matematisk verdi som ikke har representasjon i den virkelige verden. 

Det blir da innlysende at om du tar utgangspunkt i noe fiktivt som kun eksisterer i den matematiske verden og blander det sammen med +15 som faktisk eksisterer så blir konklusjonene dine feil. 

Arbeid og varme er differanser i energi målt i Joule. Energi er potensialet for å utføre arbeid og energi kan akkumuleres ikke arbeid! Jeg forstår nå hvorfor dere sliter når dere ikke vet forskjellen på varme, energi, effekt og temperatur.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Ta aksjon for klimakampen!

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!