Det finnes ingen klimakrise!
Magasin om klima, energi og politikk!
Einar R. Bordewich

FNs generalsekretær ønsker samme makt som Sithlord Palpatine

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Globalistenes «Star Wars» imperium bygges nå gjennom FNs nye agenda: «Our Common Agenda»

Sithlord Palpatine i Star Wars sagaen tok over makten og etablerte imperiet ved å få senatet til å godkjenne midlertidige uinnskrenkede krisefullmakter for å slå tilbake et «opprør» som de selv sto bak. Straks fullmaktene var gitt ble de benyttet til å godkjenne en enorm global dronehær som allerede var bygget i skjul, for å slå ned enhver dissident og opprører mot imperiet.

Plottet fra Star Wars er nesten identisk med det som FN og generalsekretær António Guterres nå har fremmet forslag om. La det være null tvil: Fakta360 erkjenner at det globalistiske imperiet er under full realisering, hvor dissidenter angående klima, vaksine, multikultur, woke og mye mer vil havne under illegal virksomhet!

Tekstene nedenfor er hentet og oversatt fra kilden slik som henvist nederst i artikkelen:

Forslaget kan være det største forsøket på maktovertakelse i FNs historie. Hvis det blir godkjent, kan demokratiet slik vi kjenner det opphøre å eksistere.

I september 2024, mindre enn to måneder før det neste presidentvalget i USA, vil FN være vertskap for et landemerke «Fremtidens toppmøte», hvor medlemslandene vil vedta en pakt for fremtiden. Avtalen vil styrke en rekke politiske reformer tilbudt av FN de siste to årene som en del av den omfattende Our Common Agenda-plattformen.

Selv om det er mange radikale forslag inkludert på dagsordenen, er kanskje ingen viktigere enn FN-planen for en ny «kriseplan», et fantastisk forslag om å gi FN betydelig makt i tilfelle fremtidige «globale kriser», for eksempel en ny verdensomspennende pandemi.

Mange av detaljene om FNs kriseplan ble lagt ut i et policydokument fra mars 2023 med tittelen «Strengthening the International Response to Complex Global Shocks – An Emergency Platform.» I papiret skriver FNs generalsekretær:

Jeg foreslår at generalforsamlingen gir generalsekretæren og FN-systemet en stående myndighet til å innkalle og operasjonalisere automatisk en kriseplan i tilfelle et fremtidig komplekst global krise av tilstrekkelig omfang, alvorlighetsgrad og rekkevidde.

Når den først er utløst, vil kriseplanen gi FN myndigheten til å «aktivt fremme og drive en internasjonal respons som setter prinsippene om rettferdighet og solidaritet i sentrum av arbeidet.» FN vil bringe sammen «interessentene» i verden, inkludert akademikere, regjeringer, aktører i privat sektor og «internasjonale finansinstitusjoner» for å sikre at det er en enhetlig, global respons på krisen.

Kriseplanen vil også gi FN makt til å «sikre at alle deltakende aktører gjør forpliktelser som kan bidra meningsfullt til responsen, og at de holdes ansvarlig for levering av disse forpliktelsene.»

Med andre ord, vil De forente nasjoner bli gitt enestående autoritet over den offentlige og private sektor i enorme deler av verden, alt i navnet til å kjempe mot en ennå ukjent krise.

Det blir verre

Så vanskelig det enn kan være å tro, historien blir enda verre herfra. Selv om varigheten av kriseplanen i utgangspunktet ville bli satt til en «endelig periode», ved «slutten av denne perioden, kan generalsekretæren utvide arbeidet til en kriseplan om nødvendig,» i henhold til FNs egen politikk forslag.

Det betyr at generalsekretæren vil ha myndighet til å holde kriseplanen på plass på ubestemt tid, alt uten ny autorisasjon fra medlemslandene.

Hva slags «global krise» vil utløse kriseplanen? FN gir flere mulige eksempler i sitt formelle forslag, inkludert en «stor klimatisk hendelse», «fremtidig pandemisk risiko», en «global digital tilkoblingsforstyrrelse», «stor begivenhet i verdensrommet,» og, min personlige favoritt, «uforutsette risikoer , («svart svane»-hendelser).»

Dette er ikke å si at disse utrolig brede kategoriene ville være de eneste potensielle begrunnelsene som er tillatt for å utløse kriseplanen. Forslaget gjør det klart at det «ville tillate at FNs innkallende rolle maksimeres i møte med kriser med global rekkevidde og bør være «agnostisk med hensyn til typen krise», siden vi ikke vet hvilken type global krise vi kan møte i fremtiden.»

Videre, «Generalsekretæren ville bestemme når en kriseplan skulle innkalles som svar på en kompleks global krise.»

Eller, forenklet sagt, en «global krise» er hva enn FNs ledelse sier det er, utløst når FN ønsker det.

Biden administrasjonen støtter forslaget

Forslaget om kriseplanen kan være det største forsøket på maktgrep i FNs historie, men så sjokkerende som det er, blekner det i forhold til Biden-administrasjonens behandling av dette ekstremistiske forslaget.

I stedet for å hevde USAs uavhengighet og suverenitet, har Det hvite hus uttrykt sin støtte til kriseplanen. USAs ambassadør Chris Lu bemerket i minst to taler i mars 2022 at Biden-administrasjonen støtter kriseplanen, sammen med en rekke andre forslag inkludert i «Vår felles agenda.»

kriseplanen vil sentralisere en enorm mengde makt og innflytelse, og gi FN større kontroll over amerikanernes liv enn det noen gang har hatt før. Og i stedet for å stå opp for amerikanernes rettigheter, har president Biden allerede gått med på å selge oss ut.

Hvis kriseplanen blir godkjent, kan USA slik vi kjenner det opphøre å eksistere. Det høres forferdelig ut, men det er sant. Enten står vi for frihet nå eller risikerer alt i september 2024.

Kilde: https://thefederalist.com/2023/07/04/the-u-n-is-planning-to-seize-global-emergency-powers-with-bidens-support/

Her er video om planen:

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Ta aksjon for klimakampen!

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!