Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Varden klages inn til PFU av Torgny Lars Bakken for politisk sensur

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Energipolitisk talsmann til Norgesdemokratene, Torgny Lars Bakken, skrev et omfattende og kritisk tilsvar til lokalavisen Varden sin omtale av Googles satsning i Grenland om å bygge et enormt energikrevende datasenter. Hans tilsvar ble nektet inntatt i Varden etter omfattende forsøk på politisk sensur, men er nå publisert i sin helhet her på Fakta360: «Google – Medaljens bakside«.

Forut for denne publiseringen hadde han kontaktet lokalavisen Varden som tidligere hadde publisert en sak om denne etableringen av Google som en gladsak som ble ukritisk hyllet av avisen og næringslivet. Ingen kritiske journalistiske spørsmål ble stilt av Varden, ingen journalistisk kompetanse ble trigget og de trakk til og med etableringen av Norsk Hydro i 1928 som et historisk likeverdig eksempel.

Denne ukritiske tilnærmingen til hyllesten av at selveste Google skulle kaste sitt blikk på lille Grenland, fikk nok mang en lokal journalist til å føle seg i verdens søkelys en stakket stund. Her var det om å gjøre å ikke fornærme hverken næringsliv eller Google til å tro at det kunne finnes noe så uhørt som kritiske røster med både historiekunnskaper, realkompetanse og batterier i kalkulatoren fremdeles intakt. Nesten som når Kinas utenriksminister kom på besøk. Ingen plakater tillatt innen 1 km radius!

Fakta360 gjengir derfor prosessen Bakken måtte gjennom med Varden av politisk sensur, før de til slutt nektet selv det avkortede og veldokumenterte innlegget.

At Bakken først ble utbedt om å omgjøre kronikken til et leserinnlegg med maksimalt 750 ord ble først etterfulgt av Bakken, som da sendte inn en forkortet utgave. Men, da heller ikke dette viste seg å være tilstrekkelig, så luktet Bakken raskt lunta om at Varden helst ikke ville ha artikkelen på trykk i det hele tatt.

Fakta360 finner det hårreisende at Varden bedriver politisk sensur av andres meninger og påstander og forlanger at aktørenes navn skal fjernes og dokumentasjon på meninger om politikken fremlegges. Dette er i herrens navn et menings eller debattinnlegg hvor skribenten står ansvarlig for sitt innhold, meninger og påstander. Dette er en sensur som selv Putin og det Maoistiske Kina ville vært stolt av. Skremmende er ordet!

Alt nedenfor denne streken er derfor dialogen mellom Bakken og Varden etter at Bakken hadde sendt inn det første utkastet. Det som tidligere er gjengitt her på Fakta360 uten sensurering.


From: Heidi Erikssen heidi.erikssen@varden.no
Date: Tuesday, 13 February 2024 at 09:32
To: Torgny Lars Bakken torgny@multiarena.no
Subject: Innlegg

Hei igjen,

Det var et par utfordringer med innlegget ditt, så sender over en ny versjon. Har endret navngitte aktører til «norske næringslivsledere». Avsnittet i gult må fjernes da du tillegger vedkommende intensjoner og holdninger, som vi ikke har mulighet til å verifisere.

Gi meg gjerne en rask tilbakemelding.

Mvh

Heidi Østhus Erikssen
Debattansvarlig, Varden
+47 93643750

From: Torgny Lars Bakken <torgny@multiarena.no>
Date: Tuesday, 13 February 2024 at 13:53
To: Heidi Erikssen <heidi.erikssen@varden.no>
Cc: Skien <jan.nanbudo@gmail.com>, Geir Ugland Jacobsen <guj@demokratene.no>, Øyvind Eikrem <oyvind@demokratene.no>
Subject: FW: Innlegg

Dokumentasjon til følgende avsnitt, som du har markert med gul skrift:

Ikke uten grunn inviterte nåværende sjef for det norske oljefondet, Nicolai Tangen, i 2019 ledende norske politikere til et «privat seminar» forut for utnevnelsen. Ikke uten grunn var noe av det første Jonas Gahr Støre gjorde, etter at han tiltrådte som norsk statsminister, å sette seg på flyet over til USA for å avlegge Larry Fink, lederen for Black Rock, et besøk. Slike møter, med skjult dagsorden, indikerer at vesentlig politisk makt er overflyttet fra demokratiske organer og over til ikke-valgte overnasjonale konsern; for øvrig helt i tråd med World Economic Forums fascistiske økonomiske visjoner om «stake-holder capitalism». Som verdens største og mektigste kapitalforvalter, er Black Rock gjerne å finne i eierstrukturen både til Google og flere av vindkraftselskapene som sprenger seg fram i den norske fjellheimen.

Tangens «private seminar»: https://e24.no/naeringsliv/i/QobeAJ/slik-kommuniserte-tangen-og-isaksen-om-superseminaret-kan-falle-litt-mellom-stolene

Støres besøk hos Larry Fink: https://www.dn.no/politikk/jonas-gahr-store/store-regjeringen/blackrock/store-motte-kongen-av-wall-street-under-new-york-besoket-i-januar/2-1-1170272

World Economic Forums økonomiske visjoner. Legg merke til at WEF´s grunnlegger har skrevet bok!  https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/about/book/

Black Rocks engasjement i norsk vindkraftindustri: https://e24.no/energi-og-klima/i/Mgevx0/google-kjoeper-norsk-vindkraft

Black Rocks eierskap i Google: (Kilder til artikkelen oppgitt i bunn av artikkelen): https://isp.page/news/nn/hvem-eier-mest-google-aksjer/

Med andre ord, så bør dette avsnittet være av stor offentlig interesse, og av videre stor journalistisk interesse.

Merkelappen «fascistisk» om WEF´s økonomiske visjoner, skal jeg selv stå for. Merkelappen er i henhold til hva man lærer innenfor politisk idéhistorie, hvor et korporativt styresett er et av de sterkeste kjennetegnene innenfor fascismen.

At jeg indikerer at Tangen hadde intensjoner med sitt «private møte» er riktig. Selvfølgelig hadde han «intensjoner». At jeg også indikerer at Støre hadde politiske intensjoner for å møte Larry King, er også riktig. Selvfølgelig fantes det «intensjoner», et politisk motiv. Hva disse intensjonene besto i, vil jo pressen kunne følge opp ytterligere, for eksempel ved å spørre dem ut om hvilke maktstrukturer utenfor de folkevalgte organer som de rådfører seg med, lytter til, og eventuelt handler på instrukser fra. At det er mye hemmelighold omkring dette, burde trigge enhver gravende journalist!

Mvh.
Torgny

PS! At du har endret navngitte aktører til «norske næringslivsledere» er greit, selv om jeg nok også synes at offentlighetens søkelys bør kunne rettes direkte mot navngitte offentlige personer, og at det trolig vil fremme debatten ytterligere ved å benytte navnene.

D.S.

Fra: Torgny Lars Bakken <torgny@multiarena.no>
Sendt: onsdag 14. februar 2024 09:47
Til: Heidi Erikssen <heidi.erikssen@varden.no>
Emne: FW: Innlegg

Hva ble enden på visa her?
Mvh. Torgny

From: Heidi Erikssen <heidi.erikssen@varden.no>
Date: Wednesday, 14 February 2024 at 12:47
To: Torgny Lars Bakken <torgny@multiarena.no>
Subject: SV: Innlegg

Hei igjen,

Enden på visa er at dersom du ønsker å få innlegget på trykk blir det uten avsnittet markert i gult. Det er fortsatt flere påstander i dette avsnittet som det ikke er belegg for.

Mvh

Heidi Østhus Erikssen
Debattansvarlig, Varden
+47 93643750

Fra: Torgny Lars Bakken <torgny@multiarena.no>
Sendt: onsdag 14. februar 2024 12:52
Til: Heidi Erikssen <heidi.erikssen@varden.no>
Emne: Re: Innlegg

Hei, Heidi.
Vennligst konkretiser, så skal jeg se hva jeg kan gjøre.
Mvh. Torgny

From: Heidi Erikssen <heidi.erikssen@varden.no>
Date: Wednesday, 14 February 2024 at 12:58
To: Torgny Lars Bakken <torgny@multiarena.no>
Subject: SV: Innlegg

Du kan ikke komme med påstander som vi ikke kan verifisere. Det gjør du flere steder i dette avsnittet.

Bla dette: Slike møter, med skjult dagsorden, indikerer at vesentlig politisk makt er overflyttet fra demokratiske organer og over til ikke-valgte overnasjonale konsern; for øvrig helt i tråd med World Economic Forums fascistiske økonomiske visjoner om «stake-holder capitalism».

Har dessverre ikke mulighet til å se mer på dette. Om du ønsker å få innlegget på trykk, må avsnittet jeg sendte deg i gult i forrige epost fjernes. Ellers sier vi nei takk denne gangen.

Mvh

Heidi Østhus Erikssen
Debattansvarlig, Varden
+47 93643750

Fra: Torgny Lars Bakken <torgny@multiarena.no>
Sendt: onsdag 14. februar 2024 13.14
Til: Heidi Erikssen <heidi.erikssen@varden.no>
Kopi: Geir Ugland Jacobsen <guj@demokratene.no>; Øyvind Eikrem <oyvind@demokratene.no>; Skien <jan.nanbudo@gmail.com>
Emne: Re: Innlegg

Hei, Heidi.
I de artiklene som jeg har henvist til, så fremkommer det at det ikke har vært en offentlig dagsorden for de nevnte møtene.

Jeg mener også at jeg dokumenterer WEF´s økonomiske visjoner ved å henvise til Klaus Schwabs bok med tittelen «Stake-holder capitalism» som jeg dokumenterer at WEF reklamerer for via sine egne offentlige hjemmesider.

Det må anses å komme under ytringsfrihetes rammer at jeg da påstår at dette indikerer at «vesentlig politisk makt er overflyttet fra demokratiske organer og over til ikke-valgte overnasjonale konsern». At dette er helt i tråd med World Economic Forums visjoner må samtidig anses dokumentert!

Jeg kan for øvrig ikke se at et leserinnlegg kan underlegges slike dokumentasjonskrav som Varden her legger opp til, da leserinnlegg gjerne står for innsenderens egen regning, og ikke nødvendigvis gir uttrykk for Vardens synspunkter. Mine synspunter bør samtidig anses som særlig relevante; idet jeg i denne sammenheng representerer et politisk parti, som er demokratisk innvalgt i Skien bystyre, hvor Googles etablering i særlig grad vedrører Skien Kommune og Skiens innbyggere.

Ut fra dette så anser jeg Vardens inngripen i artikkelen som politisk sensur, og vil ved et avslag om å trykke leserinnlegget uten denne form for sensur, klage Vardens beslutnig inn for Pressens Faglige Utvalg.

Mvh.
Torgny Lars Bakken
Fylkesformann Norgesdemokratene i Telemark

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag nettsider med fungerende batterier i kalkulatoren:

Følg oss på X og YouTube