Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Det grønne skiftet og feilslått geoengineering står bak global oppvarming i følge NASA

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Dette er en oversettelse av et innlegg på WUWT: «Almost All Recent Global Warming Caused by Green Air Policies – Shock Revelation From NASA»

Oversatt av Erik Bye. Opprinnelig publisert på The DAILY SCEPTIC av CHRIS MORRISON

Innledning

Den vitenskapelige verden knyttet til budskapet fra IPCC er i sjokk pga. funn rapportert av forskere fra NASA. Dette omfatter høyt kvalifiserte medarbeidere i NASA, som melder at den seneste økende globale oppvarmingen skyldes Det grønne skiftet. Denne oppvarmingen skyldes innføring av drakoniske restriksjoner og reguleringer i brenselstyper i den internasjonale skipsfarten. Dette skulle bidra til det motsatte, å redusere den globale oppvarmingen. Fantasiverdenen til Net Zero er således full av uventede konsekvenser, men det blir hevdet at den brå reduksjonen på 80% i SO2-utslippet i 2020, står for 80% av den globale oppvarmingen siden det årsskiftet. Selv om det hevdes at denne ekstra varmen er midlertidig («transient»), er varmen ekstraordinær og ventes å vedvare gjennom 2020-årene. Dette skjer ved en trend på 0.24˚C/decade, ca. 20% høyere enn den påståtte trenden siden 1980.

Heftig debatt

Nyhetene ventes å medføre betydelige bekymringer blant MSM’s klimasvindlere i media, i akademia og i politikken. De har hatt rolige dager med å påpeke at temperaturstigning er bevis for deres prediksjoner, uten bevis for at klimaet er i fare for å kollapse. Men NASA-forskerne predikerer en trend for økende temperatur som følge av IMO2020, og understreker at «the 2023 record warmth is within the ranges of our expected trajectories».

Redusert konsentrasjon av aerosoler

Vitenskapen  bak NASAs funn, som er publisert i Nature, er enkel. Færre brenselspartikler tilført atmosfæren reduserer dråpetettheten og dette medfører skyer som reflekterer mindre av solstrålingen tilbake til universet. Som NASA-forskerne understreker: «IMO2020 representerer en effektiv og sjokkartet terminering av et utilsiktet geoengineering eksperiment, gjennom en reversert skydimming og gjennom en reduksjon av dråpeantallet». Under sitt arbeide beregnet forskerne betydelige reduksjoner i partikkelantallet i shippingrutene i Nord Atlanteren, i havet rundt Caribbean og i Sør-Kinahavet.

Hull i pseudovitenskapen

Denne NASA-artikkelen vil bli utsatt for en heftig debatt, spesielt fordi den avdekker hull i all den pseudovitenskapen som tilordner all temperaturstigning og enkelte værfenomener til menneskelig økning av CO2-nivået. IPCC fremmer det synet at nærmest alle klimaendringer etter 1900 skyldes menneskelige aktiviteter. Denne udokumenterte påstanden virker uhyre svak i dagslys. NASA-forskerne har sørget for å bringe temaet partikler eller aerosoler inn i sentrum av klimadebatten, selv om det også er andre forklaringer for den seneste temperaturøkningen. Dette omfatter en nå dalende El Ninjo og muligens effekter av all vanndampen som ble presset opp i atmosfæren under utbruddet til Hunga Tonga i 2022.

EB: Avslutningsvis berøres El Ninjo-fenomenet nærmere:

El Nino

El Ninjo-effekten er velkjent og sterke tidligere oscillasjoner, som involverer global utveksling av varme mellom havet og atmosfæren, har vist kortvarige topper i temperaturen. Den nåværende EL Nino avtar og vil bli avløst av den avkjølende La Nina. Det er tegn til at havtemperaturen synker. Det blir nå opp til fagfolkene å avgjøre hva som har betydd mest for den seneste temperaturøkningen, aerosolene eller El Nino, med muligheten for Hunga Tonga på tredje plass. Ytterligere lenger ut i påvirkningsmulighetene ligger den menneskelige forbrenning av hydrokarboner. Imidlertid, det er umulig å forutsi (predikere) klimaet. Den seneste oppvarmingen er beskjeden og innenfor naturlige variasjoner, ut fra alt som finnes av observasjoner. Når det kommer til det å fatte politiske beslutninger om samfunnsaspekter ved klimaspørsmål, må datamodeller som hevder å kunne gjenskape eksisterende klima og forutsi  et fremtidig klima underkastes kritiske undersøkelser. I hendene på sterke venstrevridde eller hodeløse anarkister, med spesielle agendaer, er slik modellbruk rent ut potensielt farlig.

El Nino påvirker ikke permanent

EB: Her tar forfatteren fullstendig feil. El Nino påvirker hverken global temperatur eller klimaet permanent: Klima og periodiske hendelser: El Nino påvirker hverken global temperatur eller klimaet permanent.

Varmeutvekslingen er temporær, og det er her kun snakk om temperaturendringer av temporær karakter. Avkjølingen med La Nina fører tilstanden i havet tilbake til utgangspunktet. Det blir ingen konkurranse mellom El Nino og det utilsiktede geoingeneerings-prosjektet.

Helt til slutt diskuterer forfatteren utbruddet til Hunga Tonga. Dette er mindre interessant i denne sammenheng, så det overlater jeg til den enkelte å studere i originaloppslaget, se linken øverst på siden.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube