Det finnes ingen klimakrise!
Magasin om klima, energi og politikk!
Einar R. Bordewich

Hvordan de fikk 97% konsensus innen IPCC

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

97% konsensus?

Det såkalte 97% konsensus er bare tull. Det er en oppdiktet og fabrikkert konsensus av IPCC med metoder som er hinsides vitenskap. Gruppen til Cook (Ref.2) som utførte undersøkelsen ble rekruttert fra Skeptical Science – en miljøaktivist gruppe hvor målet helliger middelet.

Man får ofte høre at det er konsensus innen vitenskapen om klimaforskningen og at det sågar er 97% av verdens forskere er enige i dette. Men hva er det egentlig konsensus om og hvordan kom de fram til 97%. Det hele blir ganske merkelig når man også legger merke til at en rekke forskere som faktisk sier imot IPCC sine politiske konklusjoner er tatt med i disse 97% konsensus.

Hvordan startet det hele?

Det hele startet med en studie av Jame Cook et al. om «Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature» (Ref 2.) som gikk gjennom 11944 abstrakter fra vitenskapelige rapporter i perioden 1991-2011 som inneholdt ordene «global climate change» eller «global warming».

Hva er det så de faktisk finner? Jo at 66,4% av forskerrapportene ikke tar stilling til om klimaendringene er menneskeskapt eller ikke. (Antropogen Global Warming- AGW). Kun 32,6% av rapportene mener at AGW er en faktor, mens 0,7 % avviser AGW og 0,3% er usikker om den globale oppvarmingen er menneskeskapt.

Hvordan konstruerer man 97% konsensus?

Hvordan kommer de seg videre fra 32,6% til 97%. Her ligger det utrolige som man knapt tror er mulig og som hele den vitenskapelige verden forkaster som metodikk. De gjennomfører en runde nr. 2 blant de 32,6 % som allerede har indikert at de mener mennesker er en faktor i den globale oppvarmingen. De definerer ikke hva de mener med faktor og får slik med seg i konsensus også de som mener mennesker bare bidrar minimalt.

Les også: Ny teori basert på observasjoner «knuser» IPCC sin CO2 klimamyte!

De finner altså at blant de som faktisk uttaler seg om årsakene til oppvarmingen er det 97,1 % som mener er mennesker er en faktor. Ikke nok med det så har de i de opprinnelige 32,6% fra første runde inkludert rapporter som åpenbart ikke tilhører i den gruppen, for å få et stort nok statistisk grunnlag.

Uærlig metode

I praksis er en slik metode så uærlig at selv ungdomskoleelever skjønner at statistikken blir helt feil. Det merkelig er kanskje hvorfor de ikke fikk 100% i runde to med en slik metode. Det skyldes kanskje at 3% hadde skiftet mening på den tiden i mellom. Men det stanset ikke der.

Forskere over hele verden ser jo den åpenlyse feilen i metoden til Cook et al. for å frambringe dette konsensus og noen bestemmer seg for å gå han etter i sømmene. Det de så finner sjokkerer faktisk enda mer enn de åpenbare statistiske feilene.

Sjokket – feilene – Svindelen opprulles!

Popular Technology er bare en av de som bestemmer seg for å faktisk spørre noen av de forskerne som Cook et al. har brukt for å finne sin konsensus. De sender ut eposter hvor de spør om de har blitt klassifisert korrekt av Cook. (Ref.1)  Svarene de får er ikke mindre enn sjokkerende og samtidig bevis for at Cook et al. har drevet med bevist feil klassifisering av rapporter. Med andre ord forfalskning. De har klassifisert rapporter som åpenbart går imot AGW til å være nøytrale og nøytrale til være for AGW.

Her er noen få eksempler på hvordan de har feilklassifisert forskernes rapporter faktisk uten at forskeren bak får vite om det selv. Hele rapporten kan dere lese på Popular Technology (Ref. 1)

Craig D. Idso.

Ph.D. Geography. Styreformann i «Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change» De spurte han:

Dr. Idso, your paper: ‘Ultra-enhanced spring branch growth in CO2-enriched trees: can it alter the phase of the atmosphere’s seasonal CO2 cycle?’ is categorized by Cook et al. (2013) as; «Implicitly endorsing AGW without minimizing it».

Er dette en korrekt beskrivelse av deres rapport? Idso svarer:

«That is not an accurate representation of my paper. The papers examined how the rise in atmospheric CO2 could be inducing a phase advance in the spring portion of the atmosphere’s seasonal CO2 cycle. Other literature had previously claimed a measured advance was due to rising temperatures, but we showed that it was quite likely the rise in atmospheric CO2 itself was responsible for the lion’s share of the change. It would be incorrect to claim that our paper was an endorsement of CO2-induced global warming.»

Nicola Scafetta

Ph.D. Physics. Research Scientist, ACRIM Science Team

Dr. Scafetta, your paper ‘Phenomenological solar contribution to the 1900–2000 global surface warming’ is categorized by Cook et al. (2013) as; «Explicitly endorses and quantifies AGW as 50+%»

Is this an accurate representation of your paper?

Scafetta: «Cook et al. (2013) is based on a strawman argument because it does not correctly define the IPCC AGW theory, which is NOT that human emissions have contributed 50%+ of the global warming since 1900 but that almost 90-100% of the observed global warming was induced by human emission.

What my papers say is that the IPCC view is erroneous because about 40-70% of the global warming observed from 1900 to 2000 was induced by the sun. This implies that the true climate sensitivity to CO2 doubling is likely around 1.5 C or less, and that the 21st century projections must be reduced by at least a factor of 2 or more. Of that the sun contributed (more or less) as much as the anthropogenic forcings.

Any further comment on the Cook et al. (2013) paper?

Scafetta: «Please note that it is very important to clarify that the AGW advocated by the IPCC has always claimed that 90-100% of the warming observed since 1900 is due to anthropogenic emissions. While critics like me have always claimed that the data would approximately indicate a 50-50 natural-anthropogenic contribution at most.

What it is observed right now is utter dishonesty by the IPCC advocates. Instead of apologizing and honestly acknowledging that the AGW theory as advocated by the IPCC is wrong because based on climate models that poorly reconstruct the solar signature and do not reproduce the natural oscillations of the climate (AMO, PDO, NAO etc.) and honestly acknowledging that the truth, as it is emerging, is closer to what claimed by IPCC critics like me since 2005, these people are trying to get the credit.

They are gradually engaging into a metamorphosis process to save face.

Now they are misleadingly claiming that what they have always claimed was that AGW is quantified as 50+% of the total warming, so that once it will be clearer that AGW can only at most be quantified as 50% (without the «+») of the total warming, they will still claim that they were sufficiently correct.

And in this way they will get the credit that they do not merit, and continue in defaming critics like me that actually demonstrated such a fact since 2005/2006.»

Slik fortsetter det!

Slik fortsetter det fra forsker til forsker som har blitt lurt og rett og slett brukt av IPCC. Richard S.J. Tol, som har Ph.D. Economics og er Professor of the Economics of Climate Change, Vrije University. Han har skrevet 122 vitenskapelige artikler i (Web of Science) i den samme perioden Cook undersøkte.

Bare 10 av hans arbeider ble tatt inn og han ville selv klassifisert 7 av de som nøytrale og kun 3 med påstand om AGW. En av disse tre var klassifisert som svakt enig i AGW – selv om artikkelens argument var «The solar hypothesis is a load of bull».  Av de 7 andre som var nøytrale ble 3 klassifisert som indirekte støtte for AGW og en som skal støtte for AGW.

Av totalt 122 artikler ble altså 112 utelatt. Av disse 112 er det kun en -1- som støtter AGW mens de 111 andre er nøytral.

En rapport som er sterkt imot dagens AGW fra IPCC er Dr. Morner sin avhandling. (Ref. 3) er fjernet fra undersøkelsen til Cook siden den ikke har noen mening om AGW. Morner selv forklarer:

Dette er absolutt ikke korrekt og absolutt misvisende. Min rapport er sterkt imot AGW og dokumenterer dette gjennom observasjoner av havets ekspansjon. I tillegg falsifiserer rapporten metoden som IPCC benytter for hav-hevingen.

Så hva er egentlig fakta?

Det såkalte 97% konsensus er bare tull med andre ord. Det er en oppdiktet og fabrikkert konsensus med metoder som er hinsides vitenskap. I tillegg vet man at gruppen til Cook som utførte undersøkelsen ble rekruttert fra Skeptical Science – en miljøaktivist gruppe hvor målet helliger middelet.

Les også: Klimafornekter – politisk trakassering av naturfaglig kompetanse

I november 2013 publiserte Antony Watts, som er en anerkjent meteorolog fra USA, en skikkelig undersøkelse blant sine kolleger i USA. (Ref.4) Som han selv sier det så er den ubehagelige sannheten at det er kun rundt halvparten av verdens største meteorologiske organisasjon, med profesjonelle klimaforskere, som mener at mennesker er den største årsaken til klima endringer eller oppvarming av planeten.


Kilder:

  1. 97% Study Falsely Classifies Scientists’ Papers, according to the scientists that published them
  2. The paper, Cook et al. (2013) ‘Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature
  3. Dr. Morner, ‘Estimating future sea level changes from past records
  4. Antony Watts «The 97% consensus myth – busted by a real survey«

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Ta aksjon for klimakampen!

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!