Det finnes ingen klimakrise!
Magasin om klima, energi og politikk!
Einar R. Bordewich

Har 25% mer CO2 i Atmosfæren gitt oss mer klima?

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

IPCC sin teori om drivhuseffekten baserer seg på at CO2 fanger og «tilbakestråler» langbølget energi. Dette er altså en direkte og umiddelbar effekt siden strålingsenergi beveger seg med lysets hastighet.  Hvis effekten plutselig opphørte ville også virkningen bli ganske så umiddelbar. Dette opplever vi selv når vi sitter ute en varm sommerkveld og solen går ned. Straks varmekilden forsvinner blir det kjølig og vi må enten kle på oss eller gå inn. Slik sett virker altså CO2-effekten kun når solen er oppe og varmer opp CO2 og luften for øvrig. Men så er deres teori at nå skal altså luften være varmere enn om det ikke hadde vært CO2 der.

Effekter av mer energi uteblir

Dersom denne effekten virkelig var til stede og så farlig som IPCC og klima-alarmistene påstår så burde vi se en økning av energien i atmosfæren på flere måter. Selve den målte temperatur-økning på ca. 0,8 graderer er såpass omdiskutert at jeg lar den være utenfor nå. Men der vil naturlig nok kunne påvises andre og sekundære effekter av økt temperatur eller energi i atmosfæren.

Les også:  Den tikkende bomben i polhavet - Ny istid kan komme over natten!

Det mest nærliggende er jo å tro at økt energi i atmosfæren fører til økt fuktighet i atmosfæren og flere skyer, stormer, tornadoer, orkaner osv. Både i antall men også i intensitet (energi). Dette hadde IPCC også «spådd» i form av det såkalte «hot spot». Hvis en så undersøker dette nøye og finner at der finnes ingen slike trender hverken i økt fuktighet, antall stormer, tornadoer eller orkaner. Men ganske overraskende finner at det er en minkende tendens? Hva forteller så dette oss om teorien til IPCC om CO2 som klimadriver?

25% økning CO2 har gitt null utslag

Hvis man i samme periode finner at CO2 har økt med 25% og man merker ingen forskjell, men heller en negativ trend i antall og intensitet av værfenomener. Hva forteller dette om teorien hvor CO2 er klimadriver?

Etter ren logisk tankegang er det nærliggende å tro at kanskje har CO2 en svak negativ eller dempende effekt på klimaet. I hvert fall er det dette fakta forteller.

Les også:  Alle land varmes 2x raskere enn alle andre land

Er det ikke på tide å legge CO2 debatten død en gang for alle?

Trenger du linker til fakta som underbygger dette finner du dem på nettsidene til klimarealistene.com

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost: