Blogg om klima, energi og politikk!
30.000 lesere pr. mnd.
Fattige barn lider av Parisavtalen

Parisavtalen dreper barn!

Støtt Fakta360.no ved å kjøpe Abonnement eller Vipps til 921 44 050 NÅ! – Din hjelp nytter!

Det folk ikke får med seg er at Parisavtalen er en vestlig globalistisk og idealistisk tenkt system for folk som lett lar seg rive med av følelser og er ofte blinde for fakta. Fakta er at Parisavtalen fratar store deler av verden den velstand, vekst og tilgang til rent vann og luft som tilgang på billig energi faktisk medfører.

Barn som ikke får tilgang til billige energikilder som kan forsyne den 3. verdens behov for energi, dør i sine hytter uten strøm, på grunn av sot og røykforgiftning av vedfyring inne. Hadde de hatt tilgang på samme velferd som oss så ville de fleste vært friske og raske. Med velferd så mener jeg her energi, den eneste skaperen av velferd.

Dette enkle fakta er i dag totalt under-kommunisert av de såkalte grønne partier og fanatister som skal gi dem batterier og solceller som ikke kan drive et kjøleskap. Langt mindre det daglige behovet for 3kWh på stekeovnen pr. husstand som de selv gladelig fyrer opp hver eneste dag til 50 øre pr. kWh.

Derfor er hykleriet innen MDG, Greenpeace, Bellona og lignende moralposerende emokrater er ikke bare soleklar men den er krystallklar og entydig. De lar glatt barn i den 3. verden få dø av sot og avgassforgiftning fra brenning av tre til matlaging, framfor å gi dem billig energi skapt av olje, kull, gass eller atomkraft.

Hykleriet innen MDG, Greenpeace, Bellona og lignende moralposerende emokrater er ikke bare soleklar men den er krystallklar og entydig

PS! Det er faktisk enkelt å bruke moderne teknologi til å rense luften for kull, gass og oljefyrte kraftverk. Disse kan uansett ligge milevis unna sivilisasjonen og produsere billige energi.  Vi må gi dem kunnskap, informasjon og tilgang på samme fordeler som oss. Det er mitt budskap! Da kan vi gjøre verden til en bedre plass!

Støtt oss ved å kjøpe Abonnement eller Vipps til 921 44 050 NÅ! – Vi trenger din hjelp!

Hadde det vært brukt en -1- «Mong» på rensing av kullkraftverk i Afrika kunne all deres energi vært renset og miljøvennlig.

Hjelp oss ved å dele:

Støtt Fakta360.no ved å kjøpe Abonnement eller Vipps til 921 44 050 NÅ! – Din hjelp nytter!

Legg inn en kommentar

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Arkiv
Kategorier

Fra samme forfatter: