Det finnes ingen klimakrise!
Magasin om klima, energi og politikk!
Geir Hasnes

Sauefjerting i fårikålens tid. Klima-astrologene med nye skremsler

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Astrologi har eksistert i minst fire tusen år, og lever fortsatt i beste velgående. Fra astrologien har vi fått vitenskaper som astronomi, og selv store vitenskapsmenn som Kopernikus, Galilei og Kepler arbeidet med astrologi og satte opp og tolket horoskoper for de hoff de var tilknyttet.

Med Galilei begynte kravet til vitenskapelig empiri å gjøre seg gjeldende overfor astrologene, altså spørsmålet om man kunne måle virkningene av stjernetegnene og de andre data man samlet inn til horoskop-oppsett. Deretter tok det flere hundre år for vitenskapsmenn å etablere at astrologi i sin populære betydning ikke hadde noen virkning.

Man bør ha klart for seg at astrologi ikke bare var noen på-siden-hobby for dem som drev det. Menneskene har i titusener av år prøvd å observere forskjellige sykluser og gjennom det finne ut når man skulle så og høste. Astronomiske observasjoner ble etter hvert så viktige for samfunnet at makthaverne ihvertfall de siste 4000 år har brukt voldsomt med midler på byggverk og observatorier og på heltidsengasjement av folk som drev med nedtegnelser av observasjonene og laget modeller av dette.

Les også: SNUS OG KLIMAENDRINGER

Med opptegnelsene over stjernenes vandringer fant man selvsagt en mengde forskjellige sykluser for stjerner og stjernebilder, og man begynte å spekulere over om disse hadde noen virkning ut over det lille man kjente til i naturen av solens og månens virkninger, f. eks. i gitte kombinasjoner. Disse spekulasjonene ble etter hvert systematisert inn i svære teoretiske konstruksjoner, alle hoff med respekt for seg selv fikk sine horoskop stillet, og da universitetene oppsto var astrologi med fra begynnelsen. Julestjernen var sannsynligvis flere planeter som var på samme plass på himmelen samtidig, og den konstellasjonens bevegelse ble da fulgt av tre vise menn, på gresk magi, som idag oversettes med astrologer. De hadde sett et tegn på himmelen og tolket det som at en ny konge skulle fødes i følge gamle skrifter.

Astrologi-teoriene møtte alltid kritikk og var rom for tolkning. Var en hendelse på stjernehimmelen bare et tegn på at ett eller annet skulle skje, eller forårsaket den virkelig en fysisk hendelse på jorda. Hvor stor kunne en slik effekt være? Det er grunnleggende for mennesket at når det har fått vite ett eller annet, da stiller det nye spørsmål, og man må regne med at astrologien har stått sentralt på dagsordenen i menneskenes tidligere tider med sin evne til å lage modeller av sammenhengen mellom menneskenes dans mellom kjøkkenredskaper og jaktvåpen og stjernenes dans over himmelhvelvingen.annonse

Man har sannsynligvis hatt mengder av det vi idag ville kalt «astrologi-forskere» organisert i «astrologi-direktorater» med heftig produksjon av «astrologi-artikler» som påpekte hvor viktig det var å forske enda mer på stjernenes virkning og hvordan vi hele tiden kunne se sammenhengene i hvert menneskes liv. Astrologiartiklene ville, akkurat som artiklene jeg leste på facebook idag, hatt overskriften «Og det vil bli verre i tiårene som kommer» (Aftenposten), «Dyster fremtid for (fyll inn noe du liker her)» (Dagbladet), «Den neste globale trusselen» (ABC nyheter), og så videre.

Les også: Klimakur 2030 og det brune skiftet

Astrologi skiftes ut med Klimahoroskop

Astrologien var kommet langt da opplysningstiden begynte. Astrologene var både forskere og innflytelsesrike personer i samfunnsutviklingen. De rådga alle fra menigmann til kongefamilie, og de mente de kunne fastslå det beste tidspunkt for innhøsting, stille diagnoser om både fysiske og mentale sykdommer, og forutsi naturkatastrofer. I dette systemet var alt koblet sammen, både mennesker, verden og universet, og astrologien eksisterte på lik linje med religion, magi og vitenskap.

Parallellen med dagens klimaforskere, klimatalsmenn og –kvinner, og klimapolitiske rådgivere med statsoverhoder på fullt slep er iøynefallende. Noe må menneskene ha å tro på, og for tiden er det altså de usynlige molekylers bane over stjernehimmelen som fascinerer klima-astrologene og fremkaller klima-horoskop hvor det under Tyren for eksempel står: Molekylenes bevegelser denne måneden gjør at du bør unngå å spise kjøtt.

Selv om astrologien langsomt forsvant fra naturvitenskapens område var både Freud og Jung overbevist om dens betydning på menneskesinnet. Så det skulle ta flere hundre år fra tvilen for alvor begynte å sette inn før astrologien ble utryddet som vitenskap. Idag er det vitenskapelig uenighet om hvorvidt astrologien er en pseudovitenskap eller bare rent irrasjonell, om den er falsifisert eller om den overhodet lar seg falsifisere. Uansett er astrologi ikke noe enhetlig system, men heller et slags variabelt trossystem hvor det ser ut til at man kan velge hva man ønsker å tro på og hvor horoskop gjerne er formulert så vagt at man kan lese nesten hva som helst inn i det for å få det til å stemme.

Disse egenskapene finner vi igjen i dagens såkalte klimavitenskap. Spådommer om fremtiden florerer, ofte så vage at man har gardert seg om dette ikke skjedde, påføyet en tilfeldig sannsynlighet og et vel så tilfeldig tidspunkt i fremtiden, og makthaverne samarbeider med klima-astrologene om stadig nye tiltak som kan utløse skatter og avgifter, som makthaverne igjen kan bruke til å pleie sine kontaktnett og til ren, skjær maktutøvelse.

Klima-astrologene på sin side produserer klima-horoskop på løpende bånd. «Innen (fyll inn) år kan (fyll inn) være (noe katastrofalt), frykter forskere», ser ut til å være rene utfyllingsskjemaet for klimapublisering for tiden. Hva som helst kan skje, ifølge utallige anonyme fryktende forskere i dagspressen, og vi påvirkes til å se for oss hvordan personene i hvite lagerfrakker og beskyttelsesbriller jobber døgnet rundt under umenneskelig press mens de redder verden fra utallige trusler. For nå er det ikke lenger stjerner og planeter som påvirker oss, men bittesmå, usynlige molekyler. Men slik man detaljert fastslo stjernenes og kometenes levnetsløp i hine tider, fastslår man nå molekylenes levnetsløp i detalj, og de katastrofale følger av deres utvikling.

Les også: DET GRØNNE SKIFTET ER EN UTOPI

Metan – vår nyeste slektning i molekylenes demon-familie

Mens karbondioksyd i over 40 år har vært styggedommen selv, har man ikke unngått metanmolekylet, men til stadighet nevnt det som et potent middel til ustoppelig oppvarming på kloden. Metan er mer potent nå fordi stadig nye metan-svermer kan utløses fra tundra og havbunn, mer plutselig enn det trauste CO2-molekylet stømmer ut av propagandaens kjøletårn, og dermed med mer skrekk-potensiale. Dessuten er metan en viktig del av naturgass og er også foretrukket brensel til rakettbrennstoff, så her er det uante krefter. I det siste har metan-uthengingen nådd nye trusselnivå hvor beinrangel-veganeres hysteriske spiseforstyrrelser har blitt adoptert som livsstil av partipolitikere og Storting gjennom Klimakur 2030. Vi må altså redusere kjøttspisingen fordi husdyr slipper ut metan.

Astrologene og klimahysterikerne har særlig ett til felles: De er fullstendig ignorante til virkeligheten.

Klima-astrologene beregner metan-utslipp akkurat som CO2-utslipp, kun av utvalgte områder. Man beregner fjerting og raping fra sau og ku uten å beregne hva gresset ville bidratt med om det ikke var blitt spist, men råtnet på egenhånd. Man ser ikke på sammenhengen mellom den enorme økning av kveg i verden de siste tiår samtidig som metankonsentrasjonen i atmosfæren avogtil flatet ut i målinger.

Satellittmålinger viser ingen sammenheng mellom metankonsentrasjoner og store husdyrforekomster. Husdyrs påståtte påvirkningskraft på temperatur og klima er ikke målt og er for den saks skyld etter modellene ikke vitenskapelig målbar. Det finnes ingen vitenskapelige bevis for at kveg og sauer har noe som helst påvirkning på klimaet, se for eksempel denne kilden. Men astrologene fortsetter sine beregninger og kjører sine datamodeller, og astrologjournalistene fortsetter å kverne ut sine horoskop.

Og hvor mye kveg er det i Norge i forhold til i India? Her er det under 1 million, i India er det over 500 millioner. Om vi slakter ned halve besetningen er det en promille av Indias kveg, og så må vi dyrke variasjoner av gressvekster for å overleve, noe som også produserer metan. Det er bare å slå fast, norske politikere har mistet all kontakt med virkeligheten. De foretrekker astrologien, hvor «du kommer til å få toppjobb i FN og vil aldri bekymre deg om noe resten av livet, bortsett fra hvordan du skal kontrollere hva folk skal bli fortalt».

Les også: Klimafascistene stjeler fra de fattige og øser ut til de søkkrike

Sauefjerting i fårikålens tid

Nå er det fårikåltid, og det bugner av billig sauekjøtt i butikken. Hva er da mer rimelig enn å forvente at sauefjerting blir tema for klimaskrekkpropagandaen? Ved å gi oss dårlig samvittighet for at vi spiser fårikål. For er det noen som ikke tror det er bevisst at vi akkurat nå i fårikåltiden blir pådyttet artikler om forskning på sauens metanutslipp?

Bildet er tatt av Manfred Richter fra Pixabay

Det er faktisk de samme folkene som tror vi blir imponerte når vi ser forskere montere gassbeholdere og maske på sauene for å måle deres utslipp. De tror det virkelig, og skjønner ikke at vi oppfatter dette ikke bare som den rene galskap, men som dyreplageri i tillegg.

Gærningene skal også avle på sau som har lavere metanutslipp. Man skal altså også her, som på alle andre tenkelige og utenkelige områder kaste vekk offentlige midler – og tydeligvis en god del private også – til noe som overhodet ikke har noen målbar virkning.

Spis din fårikål med god samvittighet, og slipp en fjert for miljøet. Metanen din har halveringstid i atmosfæren på ti år og går langsomt, men sikkert over til CO2 som vi også vet kun er til det beste for kloden. Om du synes det går for sakte,

Til slutt, ukens Klimahoroskop:

Væren: Du vil få dårlig vær, og bør holde deg unna slakterier.

Tyren: Du unngår å bli spist og bør spise mye gress før snøen kommer.

Tvillingene: Dere blir befolkningsredusert og bør skrive testamente snarest.

Krepsen: Du vil oppleve fæle sidevindkast og bør unngå å oppholde deg på strender der det blåser orkan.

Løven: Du bør unngå religiøse møter hvor det prekes om at løven skal legge seg ned med lammet.

Jomfruen: Du får valget mellom å oppfylle FNs bærekraftmål eller å møte en høy mørk herre med gifteplaner.

Skorpionen: Du kommer til å bli lei NRK og stikker av.

Skytten: Du vil oppleve store steinsprang etter skytning ved vindkraftanlegg.

Steinbukken: Du blir stein tullete av å lese dagspressen og bør satse på å stange politikere som har dratt til høyfjellshotellet for å gjøre seg enda fetere.

Vekten: Du vil kommende uke spise masse fårikål uten utslag på vekten.

Vannmannen: Du vil oppleve voldsomme flommer og bør holde deg innendørs til neste sommer.

Fiskene: Du vil oppleve havnivåstigning og bør holde deg unna steder du kan drukne.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Ta aksjon for klimakampen!

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!