Norges største blogg om klima!
30.000 lesere pr. mnd.

NRKs feilaktige informasjon om strømkrisen i Texas

Stans raseringen av Norges natur! Stans vindturbiner! Hjelp oss å spre fakta! Støtt Fakta360.no NÅ! – Vi trenger din hjelp! –

Av Steinar Jakobsen

Anders Magnus prøvde på Dagsrevyen den 21. februar å forklare hvorfor strømmen ble borte i samband med kuldebølgen i Texas. Ansvaret ble lagt på gass- og kullkraftverkene. Slike unnskyldninger er rent tullprat. I flere år har byggingen av sol- og vindkraft vært prioritert og subsidiert i Texas, California og flere andre stater. Når slik væravhengig kraftforsyning kommer opp i en viss prosentandel (over 20%), har det medført en tilsvarende nedbygging og avstenging

Denne oversikten fra den amerikanske føderale energimyndigheten EIA viser at det blåste kraftig fram til 8. februar. Samtidig som kulden satte inn for alvor og effektbehovet steg, krympet vindkraften til et minimum på det kritiske punktet natt til mandag 15. februar.

av stabil, sikker kraft (atomkraft, kull-, olje- og gass-basert kraft). At noen av vindmøllene frøs var ikke hovedgrunnen til at denne værbaserte kraften ble borte. Det ble vindstille, vindmøllene stoppet, og snø la seg over solcellepanelene. Da forsvant nesten all den grønne kraften – som nå for øvrig går under navnet “unreliables”  (kraft som ikke er til å stole på). Siden de tradisjonelle kraftverkene ikke lenger var dimensjonert for både å takle bortfallet av disse “unreliables”, samtidig som den totale etterspørselen økte på grunn av kuldebølgen, måtte strømleverandørene ty til rullerende utkoblinger for ikke å få et sammenbrudd av elforsyningen.

Støtt vårt arbeid med å spre informasjon og fakta om klima!
Vær med på SPLEISEN for Fakta360.no NÅ!
Eller du kan VIPPSE til 921 44 050

Slik går det når man lar politikere og økonomer tukle med prosesser som krever planleggere med teknisk/naturvitenskapelig  innsikt. I stedet benytter politikerne aktivistorganisasjoner og subside-“gribber” som rådgivere, som resulterer i utilstrekkelig beredskap når problemene melder seg.

Vind- og solenergi kan brukes på hytta (der man kan fyre med ved), og til enkelte installasjoner som ikke bruker mye strøm. Men å koble væravhengig kraft inn i strømnettet for øvrig, er å be om trøbbel.

Stans raseringen av Norges natur! Stans vindturbiner! Hjelp oss å spre fakta! Støtt Fakta360.no NÅ! – Vi trenger din hjelp! –

Legg inn en kommentar

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Arkiv
Kategorier

Fra samme forfatter: