Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

VI KAN IKKE STOLE PÅ FN

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Forfattet av gjesteskribent: Morten Jødal.

Nordmenn har en ubegrenset tillit til FN. Ikke minst gjelder det hele vårt politiske apparat. Kommer noe fra FN, er det korrekt. Slik er det ikke. Kanskje burde det snarere være tvert imot?

Vi tror at FNs klimapanel, som ble opprettet av FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens meteorologiske organisasjon, er basert på forskning. Vi hører det daglig i debatten. I et brev til Erna Solberg i april 2019 skrev det vitenskapelige rådet i Klimarealistene om en rekke gale påstander i klimadebatten. Erna sendte brevet videre til undervisningsministeren, som svarte at de stolte på FN/IPCC, og deres «vitenskapelige funderte arbeider». De svarte ikke på noen av våre vitenskapelig baserte faglige innspill. Det gjør de aldri.

Påstand fra FN: 50 millioner klimaflyktninger i 2010

La med derfor ta ett eksempel på hvor politisert, og lite vitenskapelig basert, FN-organene som håndterer klimasaken er. Altså: Hvor lite vi kan stole på dem. En rapport fra FNs miljøprogram i 2005 (laget av GRID i Arendal) anslo at det kommer til å være 50 millioner klimaflyktninger i 2010, hvorav mange vil være mennesker som er tvunget bort fra sine hjem ved kysten, grunnet stigende havnivå (Myers 2005). FN hadde et praktisk lite kart, som omfattet områdene som var mest truet: Lavtliggende øyer i Stillehavet og Karibien (vedlagt). De kommenterte: noen av dem vil fullstendig forsvinne.

Virkeligheten: 0 klimaflyktninger i 2010

Like lite som i 2020, fantes det én eneste klimaflyktning i 2010. Ettersom deres spådommer har feilet så kapitalt, har kartet i ettertid blitt fjernet fra nettsiden. Det var nødvendig, for ikke å diskreditere dem fullstendig i forhold til påfølgende liknende skandaløse forutsigelser. Dette sludderet fra FN har blitt brukt i all klimadebatt. Det har lagt grunnlaget for den meningsløse påstanden om at verden for lenge siden skulle vært oversvømmet av klimaflyktninger.

I 2011 spurte Gavin Atkins i avisen Asian Correspondent: Hva skjedde med klimaflyktningene? Han la ved oppdaterte tall for befolkningsutvikling for noen av de områdene som ble hevdet å skulle være mest utsatt, og som FN påstod skulle stå under vann:- Bahamas: Folketellingen i 2010 viste en befolkningsøkning på mer enn 50 000 personer gjennom en periode på 10 år- St. Lucia: Fem prosent befolkningsøkning fra 2001 til 2010- Seychellene: Antallet mennesker økte med mer enn 6 500 fra 2002 til 2010- Salomonøyene: Befolkningen økte med mer enn 100 000 mennesker fra 2001 til 2010I stedet for at befolkningen på disse visstnok svært utsatte øyene rømte, var det tydelig at de trivdes godt. Snarere er det utvilsomt slik at det er folk som periodevis rømmer fra kalde og utrivelige klimaer i nord, og besøker nettopp disse stedene.

Hjelp oss i arbeidet mot propaganda!
Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Ny påstand fra FN: 50 millioner klimaflyktninger i 2020

Uten å la seg stoppe av fakta eller sunt bondevett, har FN kommet med den samme påstanden om 50 millioner klimaflyktninger for 2020. Også dette våset må de slette fra sine nettsteder. Det må skje ganske snart.

Myers, N (2005) Environmental refugees, an emergent security issue’, 13. Economic forum, Prague, OSCE, May 2005, Millennium Ecosystem Assessment, 2005

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube