Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Nazikommunisme – De totalitære regimer, brunbeising og ekstremisme

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Jeg har lenge undret meg over begrepet «høyreekstremisme» og den sammenblanding eller rettere sagt de angrepene som kommer fra venstresiden mot dagens politiske høyreside i Norge.

Spesielt er det FrP, Høyre, innvandringskritiske, nasjonale konservative og anti-globalister som får gjennomgå og får slengt sjikanerende stempler etter seg som høyreekstreme, rasister, nazister, fascister og mange flere ukvemsord. Denne stigmatiserende holdninger kommer som regel fra venstresiden i norsk politikk og gjentas gjerne i den venstrevridde presse som NRK, TV2, Dagbladet, Aftenposten, VG og mange flere.

Venstresiden er ganske så oppfinnsom i å definere en fiende og stemple dem. Christian Mikkel Dobloug har skrevet om dette på Reset.

Min erfaring og magefølelse med høyresiden i Norsk politikk stemmer overhode ikke med det bildet de forsøker å tegne. Så derfor bestemte jeg meg for å undersøke litt mer om ikke dette er en stråmann de konstruerer for deretter å angripe, slik at man blir nødt til å forsvare en posisjon man ikke har.

I et langt liv har jeg stort sett befunnet meg på sentrum/høyresiden i politikken og kan trygt si jeg kjenner meg lite igjen i de verdiene de elsker å tillegge folkene som befinner seg på høyresiden i politikken. I tillegg har jeg opplevd selv å bli kalt høyreekstrem i ulike diskusjoner og spesielt når det handler om kritikk av innvandring eller islam.

Hjelp oss i arbeidet mot propaganda!
Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Hvorfor er det slik?

Fra Store Norske Leksikon leser vi:

Høyreekstremisme forbindes gjerne med anti-demokratiske holdninger, rasisme, fremmedfiendtlighet, etnisk nasjonalisme, konspirasjonsteorier, autoritarianisme – og i noen tilfeller også politisk vold. De mest kjente ideologiske retningene innenfor høyreekstremisme er nazisme og fascisme.

La oss gå gjennom dette punt for punkt:

Anti-demokratiske holdninger

Ingen partier i sentrum eller på høyresiden og etter hva jeg ser på kommentarfeltet til både Document og Reset finner jeg antidemokratiske holdninger. Jeg ser en del frustrasjoner i kommentarfeltet over nåværende elite ved makten, men har ikke sett noen som vil starte en revolusjon eller gå fysisk til angrep på dagens system. Heller tvert om så ytres det i sterke ordelag om hvordan man ved neste valg må få til endringer. Åpen debatt med engasjerte mennesker.

Hva vet vi så om de revolusjonære på venstresiden? Både Rødt, SV, BLM (Black Lives Matter) og ANTIFA er tuftet på antidemokratiske holdninger og ideologier med revolusjon som prinsipp. Dette er ikke spekulasjoner men noe vi har sett blant annet på sendinger fra USA hele sommeren og i 2020. Disse befinner seg på ytre venstre og er i serdeleshet anti-demokratiske med sine standpunkter om å ville rive ned hele det nåværende systemet. Hmmm…

Rasisme

Høyresiden setter individet i sentrum som en unik og nærmest hellig identitet. Det spiller ingen rolle hvilken hudfarge eller etnisitet du tilhører så vil du i det Norske systemet, og de fleste andre kulturer basert på den kristne kulturarven ha likhet for loven. Venstresiden definerer og setter den ideologiske gruppen og identiteten framfor individet. De betrakter ofte den «Hvite mann» som undertrykker og rasistisk, og melaninrike som undertrykket. Derfor gjennomfører de ofte ulike sanksjoner, boikotter, no-platforming og utestenging fra arrangementer på grunn av deres etnisitet eller mening. DETTE er faktisk definisjonen på rasisme!

Kommu-nazismen

Fremmedfiendtlighet

De aller fleste på høyresiden er for markedskreftene med åpen og fri handel basert på den private risiko og markedsvilje. Dette gjelder både nasjonal og internasjonal handel. I en slik setting blir fremmedfiendtlighet en ikke-eksisterende problemstilling. De ønsker minst mulig innblanding fra staten da de vet at de helt fint og på egen hånd ordner opp i problemer.

Venstresiden derimot har nærmest definert den frie kapitalisme og markedskreftene for fiender. De bedriver identitetspolitikk hvor de som ikke er enige i deres ideologi skal stenges ute og stemples. Dette ER den virkelige fremmedfiendtlige for annerledes tenkende.

Etnisk nasjonalisme

Her er det nok snarere at Norge som nasjon ble dannet i en tid da samhandel i stor grad skjedde sjøveien og interaksjonen med fremmede kulturer i all hovedsak dreide seg om Skandinavia, Nord-Europa og England. Slik jeg oppfatter Store Norske Leksikon så stempler de følelser for egen nasjonal stolthet av norske mann og kvinne som negativt, kontra for eksempel afrikansk etnisk nasjonalisme. Hvorfor det?

Etnisk kulturarv betyr bare at det er de samme folkene som har bodd her i lange tider og har en genetisk miks over 100-vis av generasjoner som er blitt relativt homogen.

Nazismen og fascismen

Nazismen og fascismen var under deres etablering før og under 2. verdenskrig nære venner med kommunismen. Den største forskjellen lå i deres filosofiske tilnærming til den nasjonale staten. Kommunismen oppfattet seg som en overnasjonal og uavhengig kraft for folket, men nazismen og fascismen hadde den samme overnasjonale ekspansjon og trang, men gjennom nasjonens kraft.

Det er innlysende at de sosialistiske maktfraksjoner i etterkrigstiden ville distansere seg sterkt fra disse likesinnede men totalitære krefter som hadde tapt, og derved raskt etablerte narrativet om at de er høyreekstreme – de ligger jo til tross alt til høyre for dem selv – for å distansere seg fra denne ondskapen.

Dette er ganske omfattende dokumentert og fortalt i en av historiens meget sjeldne analyse av totalitære regimer som ikke er utført av de som selv tenderer mot disse. Boken Kommunazismen – Analyse av totalitære ideologier er en meget opplysende bok om fellesskapet mellom Nazismen og Kommunismen som også Adolf Hitler offentlig uttale i 1941: «Grunnlaget for marxismen og nazismen er det samme»

Terroren som verktøy

Det er uten tvil at totalitære ideologier som islamizmen, kommunismen, nazismen og fascismen har overvåking, sosial kontroll, terror og frykt som sine primære våpen. Historiens mektige menn har gjennom sine skrifter, taler, programmer og handlinger vist oss hva som er deres logiske resonementer og begrunnelser for at terror er en nødvendig del av deres systemer. Disse ideologiene forsvarer og rettferdiggjør slike metoder gjennom deres egne definerte høyverdige mål og verdensomspennende ambisjoner. Terror og vold er derfor ikke bare legitimt i deres verden men nødvendig.

Hjelp oss i arbeidet mot propaganda!
Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Den totalitære moral

Spesielt innen islam ser vi deres egen moral som opphøyet og hevet over andre dødelige, eller urene og grumset som de kaller de andre ikke-troende. Samme moralposering ser vi innen kommunismen, fascismen og nazismen. Det er et klart definert skille mellom oss og dem, de andre, fienden, de urene og grumset som er fienden. Likheten mellom disse -ismene er slående også når det gjelder organisering og struktur. Målet er å gripe makten og hensikten, den gode moral og verdensanskuelse, helliger midlene.

Kriser som verktøy for totalitære

Produksjon av kriser og krisemaksimering er en av ytre omstendigheter som utvikler og fremmer totalitære krefter. Kriser, enten det er pandemiske, økonomiske, klimatiske eller alle sammen samtidig er perfekte våpen og betingelser for å overta makten. Spesielt ser vi dette innen den oppdiktede klimakrisen hvor nå nær sagt alle midler helliger målet.

Under parolen av å «berge planeten» – den totalitære moral – ønsker flere totalitære partier, fagforeninger og statsapparatet å oppheve en rekke av våre friheter og demokratiske rettigheter. Slike som å fritt kunne velge energikilde, energisystem, transportsystem osv. Både flyreiser og matvaner skal endres og vår levemåte skal omstruktureres etter deres «globale plan» da begrunnelsen er nødvendigheten for det felles beste.

Hatet projiseres på andre

Hva er det så som får ellers gode mennesker på venstresiden til å preke flott og fint om inkludering, medmennesker og omtanke for hverandre når det gjelder melaninrike immigranter, mens hatet deres tyter ut som frådende skum i diskusjonsforum og i MSM nyheter om hvor brunbeiset, islamofobe og grumsete folk er som ønsker en strengere innvandring og bedre assimilering.

Hvorfor knytter de hele tiden nazistenes herjinger, massedrap og paranoide verdensforståelse opp til dagens demokratiske høyreside i dag? Det er egentlig helt absurd!

Hjelp oss i arbeidet mot propaganda!
Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Guilt by association – Jonas G. Støre en pedofil Hamas terrorist

Det de forsøker seg på er ikke bare en splittende retorikk, det er regelrett søppel-retorikk og det er dette som er den reelle systemiske rasismen i dag. Hvis vi gjentagende ganger hevdet at Jonas Gard Støre er en pedofil Hamaz-elskende terrorist og fikk store deler av MSM til å gjenta dette mantra, så skulle jeg likt å se hvor han ville vært etter tre år med en slik vanvittig påstand. Det er dette bla. Sylvi Listhaug har blitt utsatt for i årevis med den stadige totalt usaklige nazifiseringen og brunbeisingen som har foregått. Dette må ta slutt!

Nazifiseringen og brunbeisingen må opphøre

Vi vet nå hva som er de totalitære ideologienes opphav og det krever at den demokratiske venstresiden slutter med brunbeisingen og nazifiseringen av den demokratiske høyresiden. Dere lyver og vi vet det!

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag nettsider med fungerende batterier i kalkulatoren:

Følg oss på X og YouTube