Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Det grønne skiftet detonerer nå som et prissjokk for folk

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Samtlige partier på stortinget i dag omfavner det grønne skiftet, med Parisavtalen og Klimaplan 2030. Effektene av denne politikken har allerede vist seg direkte som et prissjokk på strømprisene. Nå står byggebransjen for tur. Raskt deretter kommer alle andre bransjer.

Vi har tidligere omtalt strømprisene og at fyring med gassovn er billigere enn strøm. Break even for oppvarming med gass pr. i dag ligger på ca. 130 øre pr. kWh på spotprisen. Det vil si at når spotprisen på strøm overgår 130 øre pr. kWh så er det billigere å varme boligen eller vann med gass.

Prissjokk på trelast med opp til 60%

Byggevarer i tre som konstruksjonsvirke økte med opp til 40% bare på en måned nå i august. Sammen med tidligere økninger bare i 2021 er prisene totalt steget med ca. 60%. Dette medfører enorme underskudd for de byggefirmaer som har tegnet store hus-kontrakter med avtalte fastpriser, eller i verste fall konkurser for de som ikke har sikret seg mot prisfluktasjoner.

Uansett vil kostnadene bli overført til forbrukeren som skal bygge nytt, utvide eller bare reparere. Med økte byggekostnader er det folk som står utenfor boligmarkedet og skal inn som vil slite mest. Det er som regel de unge og de svakeste som får regningene midt i fleisen nå.

Som et led i boligpolitikken har nå også bankene skjerpet kravene til egenkapitalen for kjøp av bolig. Så her får de unge en dobbel straff med hilsen fra samtlige politikere på stortinget og Parisavtalen. Men stortingspolitikerne som vedtar disse lovene som medfører prissjokk får ikke bare gratis pendlerbolig, de får gratis strøm også.

Men stortingspolitikerne som vedtar disse lovene som medfører prissjokk får ikke bare gratis pendlerbolig, de får gratis strøm også.

Bensinprisene opp 100%

I tillegg er bensinprisene er spådd å øke til 20-25 kr pr. liter kanskje allerede i år og er dette nesten en dobling på få år siden bensinen lå på 10-12 kr i 2019. Igjen er det de aller svakeste som rammes som ikke har råd til el-bil eller bor utenfor navlebeskuerne i Oslo.

Med økte CO2 avgifter vil ubønnhørlig ikke bare bensin og dieselprisene skyte i været. Alt som er avhengig av transport og fossile energier vil eksplodere i pris i den nærmeste framtiden. Pendling med bil vil i praksis bli svært mye dyrere enn tidligere og standard satser for km godtgjørelser ved bruk av egen bil vil kunne gi netto underskudd om kort tid.

Alle priser skyter nå i været

Med økte CO2 avgifter vil også alle andre varer få kraftig økning i prisene. Når transportkostnadene øker vil dette ubønnhørlig føre til at prisene på varer som er avhengig av transport går opp. I dag er det vel kun digitale varer og tjenester som ikke trenger transport, men også denne bransjen vil få en oppgang. Hele IT bransjen er et resultat av en lang verdikjede med enorme mengder forbruk av olje-produkter med utvinning og produksjon av metaller, silikater, mineraler og oljebaserte plastprodukter. Hele vår verdikjede innen absolutt alle bransjer står i fare for priseksplosjon. Noen bransjer får bare effekten tidligere og noen får den senere enn andre.

Dette er politisk bestemt

Prissjokket som skjer nå er et direkte resultat av klimahysteriet som samtlige partier på Stortinget bifaller. Der er kun ett parti som aktivt motarbeider hele klimahysteriet som den svindelen det faktisk er og det er Demokratene.no

Demokratene vil ha Norge ut av Parisavtalen og nedlegge alle vindkraftprosjekter og alle CO2 avgifter. Dette er det eneste fornuftige valget om man vil forhindre at Norge foretar økonomisk selvmord.

Fakta er at norske strømkunder blir brukt som melkeku av private og det offentlige gjennom, byråkrati, grådighet, og en lang rekke ulønnsomme prosjekter. Bl.a brukes grønne sertifikater, nettleie og strømavgifter og ulike klimatiltak, samtidig som det er innført flere fordyrende mellomledd i energiomsetningen som medfører ekstra milliardregninger til norske husholdninger.

Demokratene vil frakoble den norske strømforsyningen fra Acer og Europa, hvor stortingsglobalistene har ødelagt vår nasjonale strømforsyning gjennom. Grønn omstilling og vindturbinparker. Dette er ikke Norges problem, og ikke norske strømkunders ansvar å hverken ta del i, eller løse energi krisen i hele Europa.

Demokratene vil derfor forby “roterende utkoblinger” av strømmen, ha kraftig redusert elavgift, og fremme effektiv konkurranse på strømleveranser i Norge. Det må også innføres en makspris på strøm i Norge, for å unngå sjokkregninger som vi nå ser.

Nettleien skal være kostnadsbasert, og kun relevante kostnader for den enkelte bruker skal telle. Dette er bare en av mange viktige saker som Demokratene vil ta opp på stortinget etter valget den 13. september.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube