Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Her er Skeptikerens håndbok for diskusjoner med klimahysterikere

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Joanne Nova (JoNova) er en vitenskapelig skribent, forfatter, foredragsholder og tidligere TV vert. Hun er forfatteren av heftet Skeptikerens håndbok som ble utgitt allerede i 2009. Den er nå oversatt til over 15 språk og nedlastet over 200.000 ganger.

Joanne Novas interessante håndbok for skeptikere er kommet ut på engelsk, tysk, og fransk tidligere. Nå foreligger den altså på norsk også. Den er oversatt av Tom A. Wulff.

«Ikke godta de komplekse argumentene, eller vage svarene. Klimaet er komplekst, men det eneste forholdet som betyr noe er om: ”utslipp av mer CO2 vil gjøre verden varmere”.

«Alt henger på dette ene spørsmålet. Dersom CO2 IKKE bidrar nevneverdig til oppvarming, er CO2-rensing, ”cap-and-trade” (handel med CO2-kvoter) samt Kyoto-avtalen intet annet enn misbruk av penger og tid. Penger som i stedet kunne blitt brukt på forhold som betyr noe for verdens fremtid, som lå øse kreftgåten, eller skaffe mat til verdens sultende befolkning. Å ha en reell diskusjon ER det beste for vårt klima!»

Vi gjengir her deler av heftet og du kan laste ned resten og originalen i pdf format nederst i artikkelen.

Hun begynner slik:

Hev deg over skittkastingen i den globale oppvarmingsdebatten. Her er strategiene og verktøyet du trenger for å trenge inn til sakens kjerne og unngå fellene . Det finnes nemlig ikke bevis for at CO2 fører til global oppvarming.

På bunnlinjen er det enkelt:

Ikke godta de komplekse argumentene, eller vage svarene. Klimaet er komplekst, men det eneste forholdet som betyr noe er om: ”utslipp av mer CO2 vil gjøre verden varmere”.
Alt henger på dette ene spørsmålet. Dersom CO2 IKKE bidrar nevneverdig til oppvarming, er CO2-rensing, ”cap-and-trade” (handel med CO2-kvoter) samt Kyotoavtalen intet annet enn misbruk av penger og tid. Penger som i stedet kunne blitt brukt på forhold som betyr noe for verdens fremtid, som å løse kreftgåten, eller skaffe mat til verdens sultende befolkning. Å ha
en reell diskusjon ER det beste for vårt klima!

”Det kirurgiske angrep”

Hold deg til de 4 punktene som betyr noe

Det er bare ett spørsmål og fire punkter som er verdt å diskutere. Dersom du tillater diskusjonen å flyte ut, tvinges du inn i et ”dødvanne” og mister muligheten til definitivt å avsløre mangelen på bevis for at CO2 er en farlig klimagass.

Still spørsmål

Skeptikere behøver ikke bevise noe som helst. Vi ber ikke verden om penger eller makt. Tilhengerne av CO2-hypotesen må tvinges til å bevise at de har rett, så la dem prate.
Når spørsmålet ditt IKKE besvares, gjenta det!

”Drivhus” og ”global oppvarming” er to forskjellige ting.

Ikke la folk forveksle global oppvarming med drivhusgasser. Det å blande disse to helt forskjellige forholdene har rotet til diskusjonen. Bevis for global oppvarming er IKKE bevis for at drivhusgassene er årsaken.

Diskuter med ”bøllene”

Det er en selvfølge å be om bevis. Dersom du møtes av avvisende, skremmende eller bøllete oppførsel, ikke ignorer det. Spør i stedet: hvorfor de ikke er villige til å utdype sine påstander.

I vitenskapelige diskusjoner er ingen teori hellig. Tvilen er forskningens kronjuvel. Dogmer hører til religionene.

Bevis for global oppvarming er IKKE bevis for at drivhusgasser har skylden.

NOTE: ”Karbon”, ”karbondioksid” og CO2 er begreper brukt om hverandre som forenkling i den offentlige klimadebatten, men ikke i vitenskapelig praksis. AGW: ”Anthropogenic Global Warming”, teorien om at menneskeskapte CO2-utslipp er hovedårsaken til den globale oppvarmingen (GW).

Heisann! De enkle ”bevisene” har forsvunnet.

Her er hvordan ”bevis” har endret seg siden 2003. Nå finnes det ingen bevis igjen.

Det er bare disse 4 punktene som interesserer

Det er noe der ute som påvirker klimaet vårt mye mer enn CO2, og ingen av klimamodellene
skjønner hva det er.

1 Fingeravtrykket mangler

Værballonger har søkt himmelhvelvingen i årevis, men kan ikke finne fingeravtrykket til klimagassene. Fingeravtrykket (HotSpot) er et bestemt temperaturmønster som skyldes
oppvarming av klimagasser. Det finnes ikke spor av dette. Noe annet har forårsaket global oppvarming.

2 De sterkeste bevisene var en tilsynelatende

sammenheng mellom temperatur og CO2 målt i is-kjerner, men nyere, mere detaljert, data viser det motsatte Temperaturen de siste 500.000 årene har steget FØR CO2-nivået økte. Gjennomsnittlig 800 år før CO2-nivået. Dette snudde helt om på hva vi trodde var ”årsak og virkning” da det gjelder GW. Noe annet er årsaken til oppvarmingen.

3 Temperaturen stiger for tiden ikke

Satellitter som kretser rundt planeten vår flere ganger i døgnet, viser at jorden IKKE har blitt varmere siden 2001. Hvor mange flere år UTEN global oppvarming vil vi få? Temperaturkurven har vært flat, CO2-nivået har steget, MEN noe annet har endret trenden. Klimamodellene har ikke vært i stand til å beregne den manglende temperaturstigningen.

4 Gassen CO2 har allerede „utført“ nesten all den oppvarmingen den kan

Dobling av luftens CO2 innhold vil ikke doble farten temperaturen øker med. Den første milliontedel (av atmosfæren) gjør mye, men de neste har mindre og mindre virkning. Det er et faktum, CO2-nivået har vært 10 ganger høyere i fortiden, men like fullt gikk jorden inn i en istid. CO2 er høyst sannsynlig en ubetydelig klimaagent.

Fingeravtrykket mangler

Her, forteller klimamodellene at vi vil se global oppvarming dersom drivhusgassene er årsaken. Og her, hva målinger forteller: INGEN „Hot-Spot“

Dette er „knock-out“-slaget: Dersom det er drivhusgasser som varmer jorden, skal vi observere ”fingeravtrykket” i 10 km høyde
over ekvator. Men det finnes ingen slik ”HotSpot” som klimamodellene beregner for klimagass oppvarming.

Bilde A Antatt endring 1958 – 1999 (Synthesis and Assessment Report 1.1, 2006, CCSP, Chapter 1, p 25, basert på Santer et al. 2000.

Bilde B (fra US Climate Change Science Program) dokumentert endring/10 år, Hadley Centre værballonger 1979 – 1999. (Side 116, fig. 5.7E, av Thorne et al., 2005) Hele saken kan leses på https://sciencespeak.com/MissingSignature.pdf

Termometrene forteller oss altså: „det kommer ikke av drivhusgassene“

Fasit: Det er noe annet som forårsaker den største delen, eller all oppvarming. Datamodellene skjønner ikke hva det er.

AGW svarer: ”Hot-Spottene” er der. De har blitt funnet. Les Sherwood eller Santer..

Skeptikerne svarer: Santer fant INGEN ”Hot-Spot”, han fant tåke (støy) i dataene. Etter å ha analysert den samme gamle informasjonen flere ganger, var hans store oppdagelse at ”Hot-Spotten” var skjult i støyen. Mener virkelig Sherwood at vi skal ignorere termometrene og bruke vindmålere for å måle temperaturen. Dersom du tror det er en løsning…!?

Tenk på følgende: Dersom vi ikke kan hente troverdige data fra værballonger, hvilken mulighet har vi så med datamodeller?

Iskjernene beviser at CO2-nivåsvingningene ligger flere hundre år etter temperatursvingningene!

Vostok Ice Cores 150000-100000 years ago
I gjennomsnitt øker eller minsker CO2-mengden flere hundre år etter temperaturene.

I 1985 viste iskjerner hentet ut på Grønland, temperaturer og CO2-andelene over et tidsspenn på 150.000 år. Temperatur og CO2 synes å henge sammen. Dette var et vendepunkt –
drivhuseffekten fanget interesse. Men i 1999 ble det klart, CO2-innholdet i luften steg og sank
senere enn temperaturen. I 2003 fikk vi bedre data som viser at det er en forsinkelse på 800 +/- 200 år. CO2 er med på lasset, men i baksetet.

Drivhustilhengerne svarer: Ja, det er et etterslep på ca. 800 år, men selv om CO2 ikke starter oppvarmingsfasen, forsterker den oppvarmingen.

Skeptikerne svarer: Dersom CO2 er en drivende faktor, skulle temperaturen øke uten stopp i en galopperende drivhuseffekt. Dette har ikke skjedd i løpet av 500 millioner år, så enten finnes det en mystisk faktor som stopper drivhuseffekten, eller så er virkningen av mer CO2 helt ubetydelig, og ikke dominerende slik klimamodellene vil ha det til.

Den påståtte forsterkende effekten er ren spekulasjon; det er en teori uten beviser i den virkelige verden.

Konklusjon:

  1. Is-kjerner beviser IKKE hva årsaken var til oppvarming eller nedkjøling av jorden. Den enkle forklaringen er at når temperaturen stiger, kan atmosfæren inneholde mer CO2 (dette fordi, når havvannet blir varmere avgir vannet mer CO2).
  2. Det er noe annet som er årsaken til oppvarmingen.

Al Gore’s film ble laget i 2005. Hans ord om iskjernene var: ”Det er komplisert.” Etterslepet stiller all diskusjon om årsak og virkning i et nytt lys. Det er enkelt og greit slik at en ærlig forskning ikke kan ignorere slik sentral informasjon.

Verden blir IKKE varmere

Globale temperaturer 1995 – 2009

Jorden har IKKE blitt varmere siden 2001. AGW svar nr. 1: Vi har hatt rekord høye temperaturer (målt med termometre på bakken) i de senere årene.

Skeptikerne sier: Sant, men dette betyr ikke mye dersom man ikke kan si at 2008, eller 2007, eller 2006 var varmere enn det foregående år. Poenget er at jorden har blitt varmere siden den lille istiden på 1700-tallet. Lenge før SUVenes tid. Dataregistreringen startet bare for ca 100 år siden, og trenden har snudd, nå blir det ikke varmere!

Videre kan man ikke stole på termometre (se neste side). Den urbane varmeeffekten i byene forteller at termometre i byer egentlig måler den urbane varmeeffekten av biler og hus. Satellitter har sirkulert rundt jorden, 24 timer i døgnet, og registrert temperaturen kontinuerlig for nesten 30 år. Dersom temperaturen fremdeles hadde steget, ville dette ha blitt registrert.

AGW svar 2: Denne utflatingen er bare «støy» og naturlige variasjoner.

Skeptikerne sier: Støy forårsakes av noe. Dette noe er mer viktig enn karbon. Selv om temperaturene på nytt skulle begynne å stige, forteller den flate trenden i 7 år at klimamodellene har oversett noe viktig

Konklusjon:

Dette beviser ikke at den globale oppvarmingen er avsluttet, men den beviser at karbon ikke er en hovedårsak. Det er noe annet som er årsaken til temperaturendringene, noe klimamodellene ikke har tatt med.

Klimamodellene har bommet totalt for de første 7 år – hvorfor skal de kunne gi rett svar om 70 år?

Hovedårsaken til global oppvarming er klimaanlegg.

Se på disse bildene, NOAAs US. sine temperaturmålestasjoner. Disse termometrene på bakken har registrert høyere temperaturstigning enn sensorene i satellitter og værballonger.

Vil du stole på data fra sensitive termometre montert på parkeringsplasser, omgitt av betong, ved siden av gater fylt opp med rullende biler og bare noen meter fra ”air condition”-systemer?
NASA gjør det!

I Melbourne, Australia, er en av de viktigste målestasjonene på hjørnet av LaTrobe og Victoria Rd. Klemt inne mellom 9 kjørefelt og en trikkelinje. Hvordan er det mulig at temperaturer IKKE stiger under slike måleforhold?

AGW svarer: Dataprogrammererne har justert for denne urbane varmeeffekten.

Skeptikerne svarer: De har justert for de målbare og forutsigbare dataene, men de har ikke utført en kontroll på stedet, slik at man kan redegjøre for varmekildene rundt stasjonene. (Fotoene er tatt av frivillige for en blogg: surfacestations.org)

Vi kan ikke stole på termometre montert på steder som er omgitt av maskiner, betong og andre varmeutslipp.

Karbondioksid absorberer allerede nesten så mye det kan.

Her kan dere lese hvorfor en dobling av CO2 IKKE vil gi den store endringen i temperatur på
bakken. Karbondioksid som allerede er i atmosfæren, absorberer mesteparten av den IR-stråling den kan. CO2 kan BARE ta opp stråling på eller i nærheten av sine ”favoritt”-bølgelengder og de er allerede nesten mettet. Det betyr at alle fotoner i favoritt-bølgelengdene blir absorbert og at CO2 kan ta opp litt mer lys fra bølgelengder som er i
nærheten av favoritt-båndene.

Den naturlige drivhuseffekten er reell. Den holder oss varme, men den har allerede nådd sitt maksimum. Sendes mer karbondioksid opp i luften, blir disse molekylene bare ”arbeidsløse”
molekyler.

AGW svarer: Klimaforskerne er helt klar over den logaritmiske virkningen av CO2 og benytter den allerede i sine modeller.

Skeptikerne svarer: Klimamodellene er feilaktige og bare unøyaktige antakelser. Oppvarming i laboratorier er ikke nødvendigvis det samme som oppvarming av planeten. Reagensrør har IKKE havstrømmer, isbreer og skyer. Vanndamp dominerer det infrarøde spekteret, og skyer er notorisk vanskelig å forutse og modellere; skyene kan både varme eller kjøle (avhengig av type skyer). Vi er ikke engang sikker på om skyer gir en positiv eller negativ ”feedback”. (Modellene antar at de er positive, og mer enn dobler karbonets påståtte effekt.)

AGW sier: Karbondioksid i atmosfæren er ikke i nærheten av metning.

Skeptiker sier: Hvert nytt CO2-molekyl vil øke oppvarmingen litt, men de nye molekylene har mindre virkning enn de CO2 molekylene som allerede er i atmosfæren.

Konklusjon:

Dersom en økning av CO2 har betydning, skulle vi se det i iskjerner og på termometrene. Det gjør vi ikke. Ergo: Effekten av en CO2 økning, fra dagens nivå, er ubetydelig.

Solen sender ikke ut mer lys, bare fordi vi slipper ut mer karbondioksid.

(Vi har her gjengitt et utdrag i fra heftet og innholdet fortsetter og kan leses i pdf utgaven nedenfor)

Skeptikerens håndbok i PDF utgave:

Nedenfor kan du lese den originale utgaven som er oversatt til Norsk i sin komplette utforming og oppsett.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube