Det finnes ingen klimakrise!
Magasin om klima, energi og politikk!
Einar R. Bordewich

Hvorfor stemmer ikke klimamodeller med fysikken og observasjon?

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Den hellige gral innen klimaforskningen er å fastsette effekten på global temperatur av en dobling av CO2 fra førindustriell tid fra ca. 280 til 560ppm. All vår energipolitikk fastsettes nå ut fra at klimamodeller antar denne effekten blir 1,5 grader eller høyere.

Vi får her inngående demonstrert hvorfor dette ikke er tilfelle og at klimamodellene ikke er i henhold til virkelige observasjoner. De stemmer heller ikke med beregninger ut i fra fysikken. Her får du forklart hvorfor.

Michel van Biezen er professor i fysikk og har via YouTube kanalen sin produsert kanskje 10000 videoer med gratis online leksjoner innen fysikk, matematikk, astronomi, kjemi, mekanikk og elektronikk.

Til tross for en så enorm omfattende produksjon tror jeg man skal lete meget lenge og vel for å finne noen feil i hans beregninger, som ikke han selv allerede har oppdaget, bemerket og korrigert.

Innen kurset Astronomi har han tatt for seg jordens atmosfære med energiberegning, drivhuseffekten og absolutt alle detaljer ned til enkeltmolekylers kvantemekaniske IR egenskaper. Han ser inngående på vann, CO2, metan og alle stoffer som finnes i atmosfæren. Han går gjennom atmosfærens temperaturgradienter og ser på typer av energi til gass molekyler og hvordan energien utveksles inkludert kvantemekaniske effekter.

Han studerer og forklarer spektrum utvidelser og hva som forårsaker at vann og CO2 kan ta opp langbølget energi på visse frekvenser og hvorfor vann dominerer totalt på nesten alle bølgelengder.

Han går gjennom historien og forteller at den varme perioden i USA og Island på 1930 tallet var langt varmere og global. Han poengterer den naturlige nedkjølingen på 1960-80 tallet og påfølgende oppvarming igjen som til nå er svakere enn den på 30 tallet.

Han viser til at den observerte totale vannmengde i atmosfæren kun har steget meget svakt siden målingene startet i 1948 og er ikke i nærheten av det som forutsettes av klimamodellene.

Gjennom hele 61 videoer får du inngående kunnskaper og informasjon om hva som faktisk foregår i vår atmosfære og differansene mellom klimamodeller og observerte data påpekes.

Han oppsummerer det hele i den siste video som jeg viser nedenfor hvor han konkluderer med at dobling av CO2 har liten observerbar effekt på klima og klimamodellene ikke stemmer med observasjoner.

Om du ikke ser alle 61 videoer – noe en klimarealist burde gjøre – må du absolutt få med deg oppsummeringen i hans siste video som du ser nedenfor her.

Kun 5% i atmosfærens energibudsjett utføres av IR stråling. Av disse 5% blir 92,9% av oppvarmingen utført av vanndamp alene! ALLE de andre gassene til sammen inkludert CO2 utgjør kun 7,08% av disse 5%. Vi har absolutt ingen til å frykte fra CO2.

Men ikke ta meg på ordet. Se hva en fysiker har kalkulert seg fram til ved å studere alle aspekter og du vil få tonnevis med nye kunnskaper om klima og hva som faktisk forårsaker det.

Oppfordrer dere samtidig til å klikke «Like» på hans videoer slik at han kommer bedre fram i YouTube sine algoritmer.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Ta aksjon for klimakampen!

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!