Blogg om klima, energi og politikk!

Fakta360 søker sponsor, gjerne fra olje-industrien! Blir beskylt for det uansett så hvorfor ikke!

30.000 lesere pr. mnd.
Document

Gi et bidrag med Vipps

Vipps-nummer:

921 44 050

Eller hvorfor ikke tegne et abonnement for å støtte oss.
Det koster mindre enn en kaffekopp pr. måned

Hvorfor stemmer ikke klimamodeller med fysikken og observasjon?

Støtt Fakta360.no ved å kjøpe Abonnement eller Vipps til 921 44 050 NÅ! – Din hjelp nytter!

Den hellige gral innen klimaforskningen er å fastsette effekten på global temperatur av en dobling av CO2 fra førindustriell tid fra ca. 280 til 560ppm. All vår energipolitikk fastsettes nå ut fra at klimamodeller antar denne effekten blir 1,5 grader eller høyere.

Vi får her inngående demonstrert hvorfor dette ikke er tilfelle og at klimamodellene ikke er i henhold til virkelige observasjoner. De stemmer heller ikke med beregninger ut i fra fysikken. Her får du forklart hvorfor.

Michel van Biezen er professor i fysikk og har via YouTube kanalen sin produsert kanskje 10000 videoer med gratis online leksjoner innen fysikk, matematikk, astronomi, kjemi, mekanikk og elektronikk.

Til tross for en så enorm omfattende produksjon tror jeg man skal lete meget lenge og vel for å finne noen feil i hans beregninger, som ikke han selv allerede har oppdaget, bemerket og korrigert.

Innen kurset Astronomi har han tatt for seg jordens atmosfære med energiberegning, drivhuseffekten og absolutt alle detaljer ned til enkeltmolekylers kvantemekaniske IR egenskaper. Han ser inngående på vann, CO2, metan og alle stoffer som finnes i atmosfæren. Han går gjennom atmosfærens temperaturgradienter og ser på typer av energi til gass molekyler og hvordan energien utveksles inkludert kvantemekaniske effekter.

Han studerer og forklarer spektrum utvidelser og hva som forårsaker at vann og CO2 kan ta opp langbølget energi på visse frekvenser og hvorfor vann dominerer totalt på nesten alle bølgelengder.

Han går gjennom historien og forteller at den varme perioden i USA og Island på 1930 tallet var langt varmere og global. Han poengterer den naturlige nedkjølingen på 1960-80 tallet og påfølgende oppvarming igjen som til nå er svakere enn den på 30 tallet.

Han viser til at den observerte totale vannmengde i atmosfæren kun har steget meget svakt siden målingene startet i 1948 og er ikke i nærheten av det som forutsettes av klimamodellene.

Gjennom hele 61 videoer får du inngående kunnskaper og informasjon om hva som faktisk foregår i vår atmosfære og differansene mellom klimamodeller og observerte data påpekes.

Han oppsummerer det hele i den siste video som jeg viser nedenfor hvor han konkluderer med at dobling av CO2 har liten observerbar effekt på klima og klimamodellene ikke stemmer med observasjoner.

Om du ikke ser alle 61 videoer – noe en klimarealist burde gjøre – må du absolutt få med deg oppsummeringen i hans siste video som du ser nedenfor her.

Kun 5% i atmosfærens energibudsjett utføres av IR stråling. Av disse 5% blir 92,9% av oppvarmingen utført av vanndamp alene! ALLE de andre gassene til sammen inkludert CO2 utgjør kun 7,08% av disse 5%. Vi har absolutt ingen til å frykte fra CO2.

Men ikke ta meg på ordet. Se hva en fysiker har kalkulert seg fram til ved å studere alle aspekter og du vil få tonnevis med nye kunnskaper om klima og hva som faktisk forårsaker det.

Oppfordrer dere samtidig til å klikke «Like» på hans videoer slik at han kommer bedre fram i YouTube sine algoritmer.

Document

Gi et bidrag med Vipps

Vipps-nummer:

921 44 050

Eller hvorfor ikke tegne et abonnement for å støtte oss.
Det koster mindre enn en kaffekopp pr. måned

Document

Gi et bidrag med Vipps

Vipps-nummer:

921 44 050

Eller hvorfor ikke tegne et abonnement for å støtte oss.
Det koster mindre enn en kaffekopp pr. måned

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Arkiv
Kategorier

Fra samme forfatter: