Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Geir Hasnes

Har klimaforandringer noe med befolkningsvekst å gjøre?

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Av: Geir Hasnes

Klimadebatten har et stort problem med begreper og termer. Til eksempel: En klimaFORANDRING er en endring fra NOE til NOE ANNET. Det er ikke en VARIASJON.

En variasjon i temperatur er ikke en forandring av temperatur. En variasjon i isutbredelse er ikke en forandring av isutbredelse. Skal man ha en klimaENDRING må noe i det aktuelle klimaet være ENDRET. Og da er spørsmålet, fra HVA til HVA?

Derfor er hele diskusjonen om klimaendringer bare stråmannsargumentasjon

I media i det siste har vi sett forskere uttale seg om en sammenheng mellom klimaforandringer og befolkningsvekst. Se https://forskersonen.no/arktis-klima- meninger/hvor-mye-av-klimaforandringene-kan-forklares-av-okt-befolkningsvekst/2056858 Men forfatterne argumenterer ikke om ENDRINGER, men om VARIASJONER.

Dessuten driver de med kurvetilpasning, og det er ikke måling, men beregning

Det er et grunnleggende problem med spørsmålet som stilles, og det er at det brukes termer som kan bety hva som helst. Ta som eksempel ‘klimaforandringene vi har opplevd de siste tiårene’. Hva betyr dette? Hvilke klimaforandringer? Uten at dette detaljeres er spørmålet umulig å besvare.

Det er ingen klimaforandringer som er opplevd de siste tiårene, det er kun variasjoner innen gitte klima.

Det neste grunnleggende problemet er at det refereres til påståtte sammenhenger hvor det er umulig å fastsette en årsakssammenheng. Hva går denne ‘perfekte sammenhengen mellom befolkningsveksten og CO2-konsentrasjonen i atmosfæren’, som artikkelforfatterne refererer til, ut på? Er den perfekt? Er den modellert? Eller er den målt? Spørsmålet er som den berømte sammenhengen mellom strutser og barnefødsler i Danmark.

Ved å se på kurvetilpasningen i artikkelen ser man ingen «perfekt» sammenheng.

Det tredje grunnleggende problemet er at man drar en årsakssammenheng fra sammenhengen mellom befolkningsvekst og CO2-konsentrasjon direkte til en sammenheng mellom befolkningsvekst og påståtte klimaforandringer. Men hva er eksakt sammenhengen mellom CO2-konsentrasjon og hvilke klimaendringer?

Dette er nok et eksempel på at man skal ha oss til å se for oss noe som ikke eksisterer.
Jeg ser hele opplegget i artikkelen som stråmannsargumentasjon, i den grad man kan kalle det argumentasjon. Ut fra vage og udefinerte termer og forutsetninger skal man så ha en mening om dette?

Det fjerde grunnleggende problemet er hvordan man kommer frem til målinger. Det eneste jeg kan forestille meg som vil gi endringer gitt menneskelig aktivitet, er at temperaturmålinger endres ettersom menneskelig aktivitet øker, den såkalte urban heat island-effekten.

Men dette vil altså gi høyere temperaturmålinger lokalt uten at dette vil ha noe som helst med klimaendringer å gjøre. Man kan få endringer i mikroklima, men ikke noe annet. Man tvinges altså til å innbille seg sammenhenger.

Hele argumentasjonen er bygget på sandgrunn.

Man kan ikke ta den seriøst. Man opererer med et lineært system hvor alle ting har lineære årsaker, istedenfor å skjønne at atmosfæren er et tilbakekoblet system som er selvregulerende. Det vil altså si at været vil svinge mellom ytterpunkter. Klimaet endres ikke av menneskene, men av ytre årsaker hvor solen er den viktigste.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag nettsider med fungerende batterier i kalkulatoren:

Følg oss på X og YouTube