Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Slik opererer den klimapolitiske dypstaten i Norge

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) bedriver politisk aktivisme, krisemaksimering og bløff

Det er Kyrre Kausrud som har vært faglig leder for arbeidet og således ansvarlig for mye av formuleringer og fremstillingen. I hans egen habilitetserklæring på VKM (Vitenskapskomiteen for mat og miljø) opplyser han imidlertid at han startet og ledet en klima-aktivist organisasjon kalt ARCRA (Association for Research on Climate Change Responses and Adaptations. Formålet er å drive forskningsformidling og styrke interseksjonelt forskningssamarbeid når det gjelder klimaendringer og hvordan møte samfunnsutfordringene de måtte medføre.

Han melder selv: «Jeg ser ingen interessekonflikt eller habilitetsproblemer fra dette vervet vedrørende VKM-oppdrag, men nevner det.«

Å være klimaaktivist – med en klar politisk agenda – er tydeligvis ikke til hinder for ansettelse i norske vitenskapskomiteer som jobber under Mattilsynet eller Miljødirektoratet. Det er kanskje heller en forutsetning å ha et ensrettet politisk syn for det arbeidet som VKM bedriver.

Det ville således vært interessant å vite hvordan VKM ville reagert dersom en søker opplyste at han var medlem av CO2 Coalition, THEGWPF eller NIPCC. Dette er tre av de organisasjoner som har brakt faktiske data og ekte vitenskap på bordet om CO2 og klima.

Propaganda og synsing med påstander uten dekning

Helt i tråd med IPCC sin skremselspropaganda bedriver våre norske direktorater og oppnevnte komiteer en stor utstrekning av vitenskapelig ensidig propaganda, påstander uten dekning, samt produksjon av politisk korrekte scenarier fjernt fra virkelig vitenskap.

VKM påstår at klimaendringer basert på økt CO2 vil gi omfattende, gjennomgripende og nærmest katastrofale negative konsekvenser for den norske skogen.

Dette er påstander fra deres rapport om i kategorien Biologisk mangfold «Klimaendringer og påvirkning på økosystemet skog«

Kausrud innrømmer at de kan ta feil

Ganske langt ned i rapportens omtale kommer følgende innrømmelse fra Kausrud: «Kausrud understreker at det er stor usikkerhet om konklusjonene». What? Her går de ut med store overskrifter om kommende krise og dypt nede kommer sannheten fram: De bare synser og bløffer!

Deretter kommen en påstand vi vet er feil. De påstår: «Oppvarmingen er sterkere, hurtigere og i større skala enn hva vi har sett tidligere». Dette er direkte feil da fem av de 10 siste oppvarmingstrender var både raskere og sterkere.

Likefult påstår de at: «Klimaendringer gjør at mange arter etter hvert vil befinne seg utenfor områdene hvor de klarer seg. Der kan de svekkes og dø ut, og biologisk mangfold går tapt.» Også dette er kun synsing og støttes ikke av vitenskapen. Vår geologiske historie forteller at mangfold og biologisk utvikling skjer langt raskere og er gunstigere for artsmangfoldet når planeten er varmere enn når den er kaldere.

Rapporten er nok et klimapolitisk bestillingsverk

I Miljødirektoratets bestillingsdokument om rapporten fra VKM er de låst til å bruke klimaframskrivinger fra Norsk klimaservicesenter (NK) som er basert på scenarier fra IPCC, og resultatene (konklusjonene) skal relateres til disse. Hva annet kan man kalle slikt, enn et IPCC låst politisk bestillingsverk hvor konklusjoner og scenarier fra andre uavhengige organisasjoner som CO2 Coalition, THEGWPF og NIPCC utelates totalt.

I selve rapporten i det norske sammendraget sier de at de at oppdraget er: » Miljødirektoratet har derfor bedt Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å vurdere og sammenfatte tilgjengelig kunnskap om hvordan klimaendringer vil påvirke økologisk tilstand i norsk skog, og hvilke faktorer som gjør skogøkosystemene mer sårbare eller resistente mot klimaendringer.»

Denne «forståelsen» er direkte feil eller en bevist løgn da Miljødirektoratet i klartekst har bedt VKM om å forholde seg kun til IPCC og NK slik jeg nevnte tidligere. Så her ser man hvordan de skaper sitt eget ekkokammer eller den klimapolitiske «deep state» hvor de kun trår i sirkler rundt den politisk bestemte forskningen fra IPCC.

Den klimapolitiske Deep-State avsløres

NIPCC har utgitt sin femte assessment report som de kaller Climate Change Reconsidered II: Fossil Fuels. Går man inn i deres rapporter så skulle man ikke tro vi lever på samme planet som dommedagsprofetene i VKM, NK og Miljødirektoratet.

Her finner man generelt et utrolig positivt og framtidsrettet perspektiv på alle fordelen som de fossile energier bringer oss.

Uten den økte bruken av fossile energier og tilhørende CO2 utslipp som har gjort planeten grønnere, ville vi vært stillet over for en global humanitær katastrofe med matmangel og hungersnød.

Det er ene og alene fossile energier som gjør at planeten kan huse en befolkning på 8 milliarder mennesker. Å nekte å se disse fakta og ville fjerne bruken av slike energier, er et tegn på ikke bare dumskap, men det er en menneskefiendtlig holdning.

Det er derfor skremmende å observere hvordan våre politikere blir ensidig foret fra «fagmiljøene» som skulle være uavhengig, men som har blitt et ekkokammer i deres egen klikk av konsensus. Dette er ikke vitenskap eller vitenskapelig frihet. Dette er politisk styrte mandater hvor dissidenter ikke tillates å bli vurdert.

Med ensidige politiske bestilte rapporter fra slike som VKM kan Miljødirektoratet fremlegge reguleringer og lovforslag til våre politikere som hverken har tid, innsikt eller kompetanse til å få med seg utrolige viktige detaljene for beslutningsgrunnlaget.

Dette er både skremmende, alvorlig og en trussel for både demokratiet og vitenskapen.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube