Det finnes ingen klimakrise!
Magasin om klima, energi og politikk!
Einar R. Bordewich

Beskjed til ungdommen: Faktisk.no lyver, manipulerer, bruker stråmenn og bedriver propaganda

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Faktisk.no er vårt tids komiske Ali som bare resirkulerer klimahysterisk propaganda

Jeg må innrømme en viss stolthet over å ha brakt Fakta360.no såpass fram i medias rampelys slik at vi får hovedstrømsmedienes selvoppnevnte vaktbikkje og pitbull Faktisk.no, sendt bjeffende etter oss. Men det jeg trodde skulle bli en vanskelig sak å forvare viste seg å være det totalt motsatte. Deres vaktbikkje er blitt både gammel, treg og tannlaus. Minner faktisk om komiske Ali, eller Bagdad Bob for de som husker han.

I sitt magre forsøk på å diskreditere og kneble de få stemmene som tør å stille spørsmål ved makthavernes fascistiske grønne skifte, legitimert gjennom pseudovitenskapen til IPCC, blir Fakta360 og diverse andre aktører, forsøkt motbevist. Men de snubler forbløffende i sin egen retorikk, manglende logikk og feilaktige fakta.

Hvor mange ganger skal man motbevise påstanden om at CO2 ikke kontrollerer klima, før Faktisk.no tar hintet? Dette er ikke første gangen og neppe siste heller.

Hvor mange forskere, resultater, motbevis og egentlig fullstendig filleristing av den håpløse hypotesen om drivhuseffekten og tilbakestråling, er nødvendig for å trenge i gjennom propagandaen legitimert via feilslåtte datamodeller?

Argumentene deres er like tynnslitte og foreldede som både Arrhenius og Tyndall som de kommer drassende med hver eneste gang.

Faktisk.no’s banale logiske feil

Faktisk.no tror at når man har vist til at en gass som CO2 kan absorbere varme så har man bevist at den kontrollerer eller påvirker klima. De tror faktisk at glassflasker med CO2 på 1800 tallet er det samme som vårt klima. Så banal, så uvitende, så skremmende inkompetent fremstår de.

Dette som de fremfører som såkalte bevis er ikke bevis i det hele tatt. Det de forteller er at der er en korrelasjon eller en sammenheng men ikke hvilken. Temperatur og CO2 stiger nå sammen. Ja hva så? Hvem er årsaken til hva, og er der i det hele tatt noen årsakssammenheng mellom dem, eller er det andre faktorer, som solen, universet, skyene, jordens indre eller planetene?

På samme måte som salget av myggspray og iskrem har en sterk korrelasjon i Finnmark, så er ingen av dem årsak til hverandre. Der ligger altså en annen årsak bak begge økningene. Men Faktisk.no fremfører slike korrelasjoner som argumenter og som en bevisførsel.

Propagandaen drøvtygges

Faktisk.no bare gjentar gammel propaganda som er motbevist mange ganger. Petter Tuvnes har i sin artikkel fra 2020 på Klimarealistene fortalt om både feilene til Faktisk.no, feilene til Tyndall og Arrhenius, og han har til og med lagt frem dokumentasjon fra moderne vitenskapelige forsøk som motbeviser CO2 hypotesen. Forsøk anbefalt av NASA er også utført og viser at IR-absorpsjon i CO2 ikke påvirker oppvarmingen av luft.

Det faktum at en gass absorberer varmestråling betyr ikke at gassens temperatur nødvendigvis stiger. Ethvert stoff som er god til å absorbere varmestråling er tilsvarende god til å emittere også. Dette betyr at når et CO2 molekyl mottar varmestråling stråling fra jorden, så sendes det umiddelbart og med lysets hastighet ut videre.

Faktisk.no unnlater også å informere om CO2 sin historiske plass i geologien hvor både temperatur og CO2 har svinget i takt og utakt med hverandre. Når det har vært i «takt» så er det temperaturen som stiger først og deretter ca. 600-800 år senere stiger CO2. Dette tyder på om der er en årsakssammenheng i korrelasjonen så er det at det er temperaturen som styrer CO2 sin avgassing fra havet via Henryloven.

Faktisk.no støtter seg på helt spinnville hypoteser

De fremsetter dette som et bevis: «Så hvilke partikler var det som fanget varmen? Den første til å svare på det var amerikanske Eunice Foote. Hun sammenlignet temperaturen i flere glassylindere med forskjellig innhold og fant at de med vanndamp og CO₂ tok til seg mest varme. Dermed konkluderte Foote med at mengden CO₂ i atmosfæren har en markant effekt på den globale temperaturen.«

Her støtter Faktisk.no seg på den vanvittige antagelsen at temperatur i flasker er ekvivalent med den åpne, komplekse, multi-variable dynamiske atmosfæren til hele jordkloden. Hvor useriøs er det mulig å bli i tolkningen av vitenskap og dens evne til prediksjoner fra ett system til et annet.

Faktisk.no fremsetter denne påstanden: «Allerede i 1856 viser Eunice Foote til at det er en sammenheng mellom en forhøyet andel CO2 i atmosfæren og temperaturer.«

Dette er en direkte LØGN at Foote viser en slik sammenheng. Sammenhengen er i beste fall kun av spekulativ art og kan kanskje kalles en hypotese som slettes ikke er det samme som bevis. Den samme logikken bruker de i forhold til Tyndall sine funn. Han fremsatte også kun en hypotese, altså en tanke, en idé og slettes ikke noe bevis.

Dette viser med all tydelighet at Faktisk.no enten ikke har peiling på hva de skriver om og at de tror at de har presentert bevis, eller at de vet bedre og fremsetter hypoteser som bevis for å villede allmuen. Sistnevnte er i så fall en direkte løgn.

En typisk manipulering og stråmann fra Faktisk.no

I sin siste artikkel om Sola kommer de med en typisk manipulering og stråmann. De skriver «Så hvem er det som har rett her? Er det, som vi blir fortalt av klimaforskerne, vi mennesker som har skylden? Eller er det de alternative mediene som har rett, når de sier at det er sola som styrer?»

Her setter de opp en stråmann hvor de forestiller seg at det er en kamp mellom alternative medier og klimaforskerne. De nevner ikke ett eneste ord om at de alternative mediene henter sin informasjon fra klimaforskerne selv, og det er slettes ikke en «kamp» mellom forskere og media, men mellom ulike klimaforskere som er totalt uenige med narrativet fra IPCC om at vi har en klimakrise.

Den indirekte statlige finansierte propagandamaskinen Faktisk.no henter sin informasjon kun fra den statlige oppnevnte klimajuryen IPCC. Så dere ser at når de argumenterer så kaller de forskerne som er uenige i deres argumenter for «alternativ media» og ikke for klimaforskerne. Dette er den type manipulering de er eksperter på.

Faktisk.no lager stråmenn og tilbakeholder vesentlig informasjon

Å tilbakeholde informasjon når man rapporterer er en vesentlig strategi innen medias manipulering av nyheter. Her får dere et kroneksempel:

De skriver: «Noe er nødt til å fange varmen og holde den på jorda. Hvis ikke hadde vi hatt samme klima som månen: ikke-eksisterende og fullstendig utsatt for romværet. Til å fange denne varmen i atmosfæren har vi klimagasser, i hovedsak CO₂.«

Det er helt feil at CO₂ er hovedgassen som fanger varme. Her unnlater de bevisst å nevne

  1. Vanndampen står for 95% av «fangingen av varmen» mens CO₂ kun ca. 4%. Andre gasser ca. 1%
  2. Av disse 4% CO₂ står mennesker bak ca. 4% av dem igjen
  3. Atmosfærens termiske egenskaper er uavhengig av stråling
  4. Konveksjon og konduksjon er totalt dominerende
  5. Av disse 4% CO₂ står mennesker bak ca. 4% av dem igjen

Konklusjon

Alle feilene som Faktisk.no sprer om seg og spesielt alle antagelsene som ligger til grunn for deres feilvurderinger er overveldende. Dette ser man ikke før man graver dypt i deres artikler og de artikler som de igjen bruker som underlag. Det er i forskningen det henvises til i deres underlagsartikler som nesten alltid avslører deres konsekvente misbruk av hva forskningen faktisk sier.

Som et graverende eksempel kommer de i deres artikkel «Hver fjerde nordmann er klima­skep­tiker» med påstanden:

«Måned etter måned med varmerekorder og et havnivå som stiger og stiger.» – Underforstått at et stigende havnivå er en trussel med en link til en alarmistisk artikkel om akselererende havstigning.

Skulle de faktisk ta seg tiden til å lese de artikler de selv linker til og forskningen de igjen linker til, så får de også forklart at den såkalte akselererte trenden som klimahypokonderne elsker å skremme seg selv med, er innenfor normal variabilitet for havstigningen, og er alt for kortvarig til å konkludere noe som helst med. 

Med andre ord har Faktisk.no bedrevet med click-bait og fremstiller klimasaker som populistisk skremmepropaganda for å fremme oppdragsgiverens (regjeringens) klimasak.

Hadde de skrevet om havnivået basert på forskningen som presenteres i denne artikkelen i stedet, ville de kanskje får litt innsikt i virkelig vitenskap og all usikkerheten til både instrumenter og metoder bare rundt dette ene punktet om havstigning! 

Kilder:

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Ta aksjon for klimakampen!

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!