Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Solen styrer faktisk klimaet

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Av Petter Tuvnes

Propagandaorganet for politisk korrekte og regjeringsvennlige media som NRK, TV2, Aftenposten, VG, Dagbladet, m.m., nettstedet faktisk.no, driver for tiden en kampanje for pseudovitenskapen til FNs klimapanel IPCC.  Nobelprisvinner i fysikk i 2022, John Clauser, betegner IPCC-narrativet som pseudovitenskap, og er enig med Norges eneste Nobelprisvinner i fysikk, Ivar Giæver, når det gjelder klimasaken.  IPCC-rapporten AR6 er også nå slaktet av organisasjonen Clintel, med over 1500 klimarealistiske akademikere, i denne rapporten: 

Thorough analysis by Clintel shows serious errors in latest IPCC report – Clintel 

Med norsk omtale her: Clintel: FNs klimapanel med et fastlåst syn Alvorlige feil i IPCCs siste rapport – Derimot 

Det siste forsøket på å forsvare pseudovitenskapen finner vi i faktisk-artikkelen Nei, sola styrer ikke klimaendringene. Faktisk av  Nicolai Frøystad Delebekk. Publisert: 16.05.2023. Oppdatert: 19.05.2023.  Artikkelen bærer tydelig preg av å være skrevet av en person med mangelfull innsikt i klimarealistiske argumenter, fordi mange av påstandene i artikkelen er tilbakevist utallige ganger, men forfatteren synes å være imun mot argumenter som selv IPCC har vært nødt til å akseptere, for eks. Henrys lov https://no.wikipedia.org/wiki/Henrys_lov 

Konkrete eksempler på feilinformasjon fra faktisk-artikkelen finnes i følgende avsnitt:

Ang. avsnitt ”Varmespiral”

Faktisk artikkelen nevner at «Noe er nødt til å fange varmen og holde den på jorda. Hvis ikke hadde vi hatt samme klima som månen”.  

Det er godt forklart i denne artikkelen: Global temperatur og klimaendringer forklart.

Faktisk drar også frem grafene over temperatur og CO2 over 800 000 år fra iskjerneanalyser.  Det Faktisk behendig ikke nevner er at på alle tidsskalaer så er det temperatur som endrer seg først og deretter CO2 i iskjerneanalyser, mange hundrede år etter temperaturendringer, både stigende og avtagende.  Da kan ikke CO2 være årsak til temperaturendringer, men en følge av dem. 

Ettersom forsinkelsen er flere hundrede år i iskjerner så samsvarer dette med langsom havsirkulasjon fra kalde til varme havområder og videre til kalde områder igjen.  Det stemmer med Henrys lov.  Alt dette er behørig omtalt i artikkelen Faktisk.no har faktisk helt feil om sammenhengen mellom CO2 og klima! 

Faktisk.no fabler om en selvforsterkende spiral, men selvforsterkende fenomener vil føre til at fenomener løper løpsk, og det har ikke jordens 4,5 milliarder år gamle varierende klima, på tross av at både temperatur og CO2 har vært mye høyere enn nå.  

Alle som har brukt mikrofon, forsterker og høytaler vet at selvforsterkning (positiv tilbakekobling) fra høytaler til forsterker gir ulyd, altså en prosess som løper løpsk.  Dersom klimasystemet også hadde hatt en positiv selvforsterkende tilbakekobling, som klimaalarmister mener, så ville også klimasystemet ha ”løpt løpsk” eller nådd ”tipping point”, som Al Gore skremmer med, for lenge siden da CO2 og temperatur var mye høyere enn nå. 

Imidlertid viser jordens historie at livet på jorden var meget fruktbart i slike perioder som f.eks. i Jura-tiden.  Jordens klimasystem er faktisk selvregulerende i samsvar med Le Chateliers prinsipp.

Selvreguleringen kan forklares med utstråling av langbølget stråling som følger Stefan-Boltzmans lov (utstråling som funksjon av temperatur i 4. potens),  som en viktig og meget sterk selvregulerende faktor.  Skyer bidrar også til selvregulering (prof. Lindzen’s ”Iris-effekt” Observational support for Lindzen’s iris hypothesis ).

Ang. avsnitt ”Jordas bane”

Faktisk-artikkelen tar for seg Milankovitch-syklusene, men de stemmer ikke for de siste 800 000 år.  Klimaalarmister spekulerer i at CO2-hypotesen overstyrer dette og ignorerer det som er påpekt ovenfor, nemlig at det er temperatur som styrer CO2, og ikke omvendt.

Faktisk-artikkelen viser til en Twitter-figur som antyder at det ikke har vært varmere enn nå siden siste istid var over for 12 000 år siden.  Også dette er feil.  Det er en mengde vitenskapelige rapporter som viser at det har vært flere grader varmere i denne perioden (Holocene), se Medieval Warm Period (notrickszone.com).  

Ang. avsnitt ”Solas aktivitet”

Her gjør Faktisk samme feil som IPCC og bare ser på variasjon på solen (solflekker) og utenfor Jordens atmosfære (TSI), men det er faktisk effektiv solinnstråling til jord- og havoverflaten som bestemmer temperatur på jord og i hav, og det er avhengig av albedo (skydekke og is).

Ang. avsnitt ”Svakere solstyrke”

Effektiv solinnstråling til jordoverflaten er målt av NCEP-NCAR (noaa.gov ), se fig. 1, og denne korrelerer utmerket med global temperatur i samme periode fra 1950 til nå, se fig. 2. 

Fig. 1.  Effektiv solinnstråling som treffer jordoverflaten.  Negative verdier er stråling ned mot jorden fra solen.

Fig. 2.

I denne artikkelen ser vi også at skydekke påvirker temperatur fordi stråling ned mot jorden påvirkes:

Vi blir lurt av FNs klimapanel – Klimarealistene.  

Det er fullstendig skivebom av Faktisk.no å bruke solinnstråling ved toppen av atmosfæren og ignorere faktisk solinnstråling til jordoverflaten.  Det er helt utrolig at det er mulig å begå slike feil av noen som kaller seg ”faktisk”.

Ang. avsnitt ”Ingen naturlige modeller forklarer temperaturøkningen”

Det er bare å lese denne artikkelen, så får man en riktig og naturlig forklaring: Global temperatur og klimaendringer forklart. Forklaringen til de to forskergruppene Nikolov & Zelle og  Mullholland & Wilde stemmer også med International Standard Atmosphere

Ang. avsnitt ”Marginale svingninger i forhold til totalen”

Avsnittet bare gjentar forhold utenfor jordens atmosfære og ignorerer forholdene på jorden under skyene.  Se kommentarer over.

Ang. avsnitt ”Faktisk.no er en marionett og mikrofonstativ”

Argumentene ovenfor viser klart og tydelig at Faktisk.no er en marionett og mikrofonstativ for det uriktige IPCC-narrativet som på en arrogant og ignorant måte overser riktig vitenskap og i stedet velger å presentere stoff som er blitt tilbakevist for lenge siden.  Arrogant fordi de er støttet av statlig betalte media og nekter tilsvar på sin plattform.  Ignorant fordi de har mangelfull kunnskap. 

En av verdens ledende atmosfærefysikere og tidligere forfatter til IPCC-rapportene, professor Richard Lindzen, MIT, sier det rett ut:

What historians will definitely wonder about in future centuries is how deeply flawed logic, obscured by shrewd and unrelenting propaganda, actually enabled a coalition of powerful special interests to convince nearly everyone in the world that CO2 from human industry was a dangerous, planet-destroying toxin. It will be remembered as the greatest mass delusion in the history of the world – that CO2, the life of plants, was considered for a time to be a deadly poison. 

Kilde: Richard Lindzen MIT.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag nettsider med fungerende batterier i kalkulatoren:

Følg oss på X og YouTube