Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Chemtrails, Geoengineering, Cloud Seeding og deep state

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

I den senere tid har det stadig dukket opp nye fotografier av hvite striper etter fly og med tilhørende konspirasjonsteorier om myndighetenes spredning av farlig kjemikalier, geoengineering av klima eller mind kontroll.

Spesielt er det kvinner som rapporterer dette og de kjenner både frykt, sinne, hodepine, ubehag og metallisk smak i munnen. For dette er myndighetenes djevelskap det kan de jo se med egne øyne. Alle som ikke skjønner dette er selvsagt idioter som sover og de må våkne og få opp øynene.

Men hva er disse stripene på himmelen som blir hengende der hele dagen og lager et slør som til slutt brer seg over hele himmelen. Er det noe hold i disse konspirasjonsteoriene om at det er myndighetene som spyr ut kjemikaler på oss? Eller manipulerer klima?

Hva er disse stripene?

Flystripene på himmelen er kondensasjonsspor, på engelsk kalt contrails, med normale avsetninger fra drivstoffet til jetmotorer.

Utslippene av aerosoler (finfordelte partikler i luft eller annen gass) fra fly består i hovedsak av mikroskopiske forbrenningsrester fra drivstoffet som er JET A-1. Dette er i hovedsak 98% parafin og 2% tilsetningsstoffer bestående av diverse stoffer for å forhindre rust og korrosjon, senke frysepunktet, øke flammepunktet, forhindre krystallisering, antioxidanter og dempere av statisk elektrisitet.

Når så JET A-1 forbrennes i jetmotorene så er resultatet utslipp av store mengder vanndamp (H2O), karbondioksid (CO2), karbonoksider (CO), karbon (C), diverse nitrogenoksider (NOx) og en mengde organiske partikler. Der er også funnet spor av kreftfremkallende produkter men forskningen rundt kreftforekomster i bosettinger ved flyplasser viser ingen signifikant økning av tilfeller.

Denne dampen blir synlig når vannpartiklene kondenserer rundt aerosolene og deretter fryser til iskrystaller som danner de kunstige skyene i den kalde lufta høyt til værs. Det vi ser er altså presist det samme som skyene er laget av, altså vanndamp.

Hvorfor henger skyene der noen ganger så lenge?

Et vanlig argument fra konspirasjonsteoretikere er at kondensstriper løser seg raskt opp og forsvinner etter bare sekunder eller minutter, mens chemtrails blir værende der lenge. Man må jo først og fremst spørre seg hvorfor myndighetene ville avsløre seg selv så raskt med å etterlate synlige spor på himmelen som alle kan se?

På samme måte og grunn som at skyer kan eksistere i mange høyder, former og tidsperioder så kan også kondensstripene som ikke er annet enn skyer bli værende i sekunder, minutter eller timer. Alt er avhengig av de lokale forholdene den dagen der stripene dannes.

Men til forskjell til for eksempel for 50 år siden i luftfartens spede begynnelse var både antallet fly i trafikk og høyden de kunne fly i lavere. Generelt kan man si at kondensstriper dannet i 10.000 meters høyde hvor der ofte er -60 grader celsius, raskt fryser til iskrystaller som reflekterer solen, har vanskeligere for å forsvinne enn kondensstriper dannet i lavere høyder.

Geoengineering?

Geoengineering nevnes ofte som en av de skjulte planene eller tiltakene som myndighetene har iverksatt for å endre jordens klima. Men de forsøkene som er gjort omfatter som regel det man kaller cloud-seeding med aerosoler fra fly. Dette forutsetter imidlertid at der eksisterer skyer fra før slik at aerosolene kan få vannpartiklene til å klumpe seg sammen og danne vanndråper som deretter felles ut som regn.

Dette er testet ut i forbindelse med sykloner og orkaner for å redusere styrken på dem, men resultatene er heller mangelfulle og fraværende.

Det man vet har effekt på klima er vulkaner som spyr ut masse svovelholdige produkter som stiger opp til stratosfæren og danner et reflekterende teppe av aerosoler der. Men dette er i høyder typisk 15-55 km og er med andre ord langt over der de kommersielle flyene kan fly. De flyr normalt i 30-40000 fot som er ca. 10-12 km.

Derved er ikke geoengineering med svovel eller sølvioner heller ikke mulig fra fly i de høydene hvor disse kan ha en effekt slik som vulkaner.

Skyene er i tillegg den ukjente jokeren i det klimahysteriske regnskapet. Selv IPCC innrømmer dette. Skyene både varmer og avkjøler jorden, avhengig av deres høyde, tetthet, fuktighet, refleksjonsevne, absorptivitet, emissivitet og mange flere faktorer.

Konklusjon

Stripene etter fly kalles kondensstriper og dannes av vanndamp på samme måte som vanlige skyer. At de inneholder noen kjemikalier er der ingen tvil om og forskning rundt enkelte organiske komponenter har ikke funnet noen uheldige bivirkninger for hverken miljø eller mennesker.

Som geoengineering for klima er stripene både ukjente faktorer og aerosolene i feil høyde for å ha effekt. I tillegg er en eventuell effekt midlertidig og opphører straks stripene har fordampet.

Konspirasjonsteoretikerne rundt dette vil selvsagt bare avvise alt som er sagt her, og fortsette sine påstander og at man må åpne øynene og våkne.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube