Det finnes ingen klimakrise!
Magasin om klima, energi og politikk!
Einar R. Bordewich

Regjeringen om kjernekraft: Vi ønsker ikke kunnskap, men vi følger nøye med!

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Å følge med på debatt i stortinget om kjernekraft i Norge er et tragisk skue. Det grønne klimahysteriet og en nevrotisk frykt for kjernekraft ligger som et tykt vokslag som avviser alle forslag om kjernekraft. Selv forslag som kun går ut på å finne ut mer og om det kan ha betydning for framtidens energimiks blir avfeid. Regjeringen ønsker ikke kunnskap om mulighetene engang!

Både denne debatten og andre debatter på stortinget er totalt innkapslet i det grønne skiftet og Agenda 2030 sitt klimahysteriske ekkokammer. Norsk politikk og debattene er ikke for Norge eller vårt beste, det er fullstendig styrt av dette grønne hjerneviruset som programmerer uttalelsene deres til forutsigbare kjedelige floskler som like gjerne kunne vært produsert i svadageneratoren.

Selv det å vurdere om å utrede hvilke forutsetninger og behov Norge har for kjernekraft som del av energimiksen frem mot 2050, ble avslått!

Energipolitikk er klimapolitikk

De klimahysteriske partiene på stortinget har fjernet seg fullstendig fra diskusjonen om hva som er best for Norge og vår egen befolkning og opptrer i stedet som stedfortredere for EUs internasjonale globale energipolitikk som er fullstendig styrt av klimagalskapen.

Når man betrakter situasjonen på stortinget hvor IPCCs spinnville påstander og elleville datamodellerte scenarier tas for gitt og der ikke stilles et eneste fornuftig spørsmål om kost-nytteverdiene av tiltakenes effekt på klima, så skjønner man hvor ensporet de har blitt i sitt ekkokammer. Hvor stort er Norges bidrag for å senke den globale temperaturen med 1 grad, og hva koster det, for eksempel? Helt legitime spørsmål som totalt forbigås i stillhet!

Ikke en eneste gang får vi høre om slike kost/nytte analyser for de alternative energikilder, mens samtidig forlanges der omfattende slike utredninger for kjernekraft.

All energipolitikk er pakket inn den klimahysteriske boblen hvor CO2 er definert som fienden for planeten. På denne bakgrunn blir Norsk energipolitikk omgjort fra å være en nasjonal strategisk vare for norsk industri og husholdninger, til å bli globalistenes ensidige og selvsagt feilaktige fokus på kun klima.

Norge forblør, de rike rømmer og staten blir søkkrik

Det kan ikke gå noen annen vei enn at Norge ender opp med et energiunderskudd og hvor vi importerer ekstreme strømpriser, staten tjener seg søkkrik, bedrifter går konkurs, middelklassen og de fattigste lider og de rikeste rømmer landet.

De eneste som tjener på dette er vindkraftbaronene og staten. Vindkraftbaronene har som regel ikke norsk eierskap engang og subsidier i milliardklassen forsvinner til skatteparadiser der de rikeste allerede har flyttet.

Her er forslagene og hva de stemte

Det man må merke seg i denne saken er at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstre stemte i mot på absolutt alle forslag om noen som helst formulering for å igangsette undersøkelser om kjernekraft.

Forslag nr. 1 fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti

Stortinget ber regjeringen utrede hvilke forutsetninger og behov Norge har for kjernekraft som del av energimiksen frem mot 2050. – Nedstemt av AP, SP og SV

Forslag nr. 2 fra Høyre, Fremskrittspartiet, Rødt, Kristelig Folkeparti

Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge tar en aktiv rolle i den internasjonale forskningen på og utviklingen av ny kjernekraftteknologi, deriblant knyttet til thorium. – Nedstemt av AP, SP, SV, V og MDG

Forslag nr. 3 fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti

Stortinget ber regjeringen oppdatere kartleggingen av thoriumforekomster i Norge og presentere en analyse av om thorium kan utvinnes lønnsomt i Norge, med forslag til hvordan det kan gjennomføres. – Nedstemt av AP, SP, SV, R, V og MDG

Forslag nr. 4 fra Høyre, Rødt, Venstre, Kristelig Folkeparti

Stortinget ber regjeringen styrke Norges forskningssamarbeid med Sverige og Finland om utviklingen av ny kjernekraftteknologi. – Nedstemt av AP, SP, SV, FrP, MDG

Forslag nr. 5 fra Fremskrittspartiet, Rødt, Kristelig Folkeparti

Stortinget ber regjeringen vurdere å søke om assosiert partnerskap i Euratom Treaty, og herunder EUROfusion, for å sikre tilgang til europeiske forskningsmidler for norske aktører. – NEDSTEMT AV SP, SP, SV og MDG

Forslag nr. 6 fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at norske forskningsmiljøer kan bidra til at verden kan realisere små kjernekraftverk til kraftsystemer og som energikilde i transportsektoren for å fremskaffe tilstrekkelig energi. – NEDSTEMT AV AP, SP, SV, H, R, V og MDG

Forslag nr. 7 fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti

Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om snarlig opprettelse av en egen kjernekraftmyndighet under Olje- og energidepartementet, som tildeles tilstrekkelige midler til å bygge opp kompetanse på feltet og saksbehandlingskapasitet til å håndtere kjernekraftrelaterte saker. – NEDSTEMT AV AP, SP, SV, H, R, V og MDG

Forslag nr. 8 fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti

Stortinget ber regjeringen utrede behovet for kjernekraft i Norge og mulighetene for å bygge ut kjernekraft av typen SMR og MSR, spesielt på steder hvor det er et stort fremtidig kraftbehov, hvor det behøves nettforsterkning eller lokal kraftproduksjon, og hvor dette kan fungere som et samfunnstjenlig substitutt eller supplement til nettutvikling. – NEDSTEMT AV AP, SP, SV, H, R, V og MDG

Forslag nr. 9 fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti

Stortinget ber regjeringen søke samarbeid med Sverige, som nå skal begynne en storstilt utbygging av kjernekraft. – NEDSTEMT AV AP, SP, SV, H, R, V og MDG

Forslag nr. 10 fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti

Stortinget ber regjeringen sette ned et utvalg som bereder grunnen for at regelverk, kompetanse og konsesjonsmyndigheter er klargjort for å kunne starte kjernekraftproduksjon i Norge. – NEDSTEMT AV AP, SP, SV, H, R, V og MDG

Til slutt noen kloke ord fra AP sin Hadia Tajik

Hadia Tajik (AP) bruker Europas nedbygging av gamle og utslitte reaktorer samt dårlig tilgang til kompetanse, ressurser og manglende evne til å bygge ut ny industri i Norge som argument for å ikke bygge atomkraft i Norge.

Samtidig fremmer hun at Norge har god kunnskap innen havvind og CO2 lagring og at satsingen på dette vil gjøre Norge til et foregangsland.

Kilder:

Sak 4 den 9.5.2023 Document 8 nr 107S og 129S –  Om mer kunnskap om behovet for kjernekraft i Norge

Her er komplett voteringsoversikt.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Ta aksjon for klimakampen!

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!