Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Venstresidens ideologi og politikk er religion!

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Red. anm.: Dette innlegget med de tilhørende videoer er for meg den viktigste oppdagelsen jeg har gjort innen å forstå hvordan verden fungerer i dag og hva som driver den. Les innlegget og se videoene i nederst etterpå.

Hva er det egentlig som skjer i verden i dag? I den globalistiske ånd bombarderes vi av fragmenterte men målrettede budskap om klimakrise, pandemier, energikriser, økonomikrise, krig, katastrofer, omstilling, fattigdom, Woke, Pride, inflasjon og mye annen elendighet. Alt synes fragmentert, ute av vår kontroll, og i en verden som tilsynelatende er i ferd med å rakne.

Men er det egentlig så fragmentert som du tror? Hva om det var en ideologi eller tankemåte bak alt dette, som selv de som forfekter den, ikke skjønner at de er drevet av ideologien? Hva om drivkraften bak denne tilsynelatende gale verden er en slags ideologisk infeksjon drevet av religiøse intensjoner. Lik en psykopat som ikke skjønner at han er en psykopat og hvilken ødeleggende kraft han faktisk har.

Er det mulig å finne systemet i all denne tilsynelatende galskapen? Hva er fellesnevneren som knytter alle disse fragmenterte hendelser sammen? Hva er det som er drivkraften til Globalismen, WEF, FN, EU, IPCC, Woke, WHO, Sosial Justice Warriors, Antifa, BLM og alle andre multinasjonale organer som er drevet i samme «bærekraftige» retning – som for oss som står utenfor – virker helt absurd.

I frustrasjon over å ikke kunne sette fingeren eksakt på problemet så slenger folk om seg begreper som nazister, kommunister, fascister og ellers de historiske rabiate regimer som Pol-Pot, Maoismen, Islamismen og store deler av sosialismen. Spesielt vil venstresidens folk, når de føler seg angrepet ved ideologiens (religionens) fundament ty til motangrep som er direkte ad-hominem. Hvorfor er de så hårsåre og lett krenekbare?

Vi skal her se og bevise at hver og en av disse ideologier og strømminger på venstresiden er alle religiøst drevet og har en soleklar fellesnevner og likhet med hverandre, til tross for deres innbyrdes søskenrivalisering.

Venstresidens ideologi og politikk er religion basert på dialektikk

Dialektikk er fellesnevneren for de alle. Både Carl Marx i «Das Kapital», Mussolini «Fascist Manifesto», Hitler i «Mein Kampf» og en rekke sosialistiske manifester er skrevet med en helt spesifikk språkbruk som skiller seg fra det normale språket. Forklaringen kommer fra dialektikken hvor målet ikke er å forklare, men å bygge opp følelser, skjule sannheter og forlede massene.

Presis den samme metodikken finner du i alle religioner hvor ideologien bak eller teologien bak er fundamentalt sett den samme for de alle. Tesen er at der eksisterer en eller flere guder, en idealverden, et paradis, et endemål hvor vi alle ender opp som lykkelige individer. Antitesen er at eksistensen er religiøs streben, lidenskapen, virkelighetens smerte og streben eller Jihad etter å oppnå dette målet. Den endelige løsningen kommer gjennom syntesen av disse ytterpunkter!

Bare vi setter oss målet om å komme tilbake til paradiset som denne endelige løsningen representerer så blir vi alle lykkelige. Det er dette som er kjernen i alt venstresiden ser for seg i sitt idealistiske religiøse verdensbilde. Dette er deres «Modus operandi«. Deres operativsystem, som også er vesentlig forskjellig fra oss andre.

Det grønne skiftet er venstresidens religiøse ideologiske delmål i sin streben mot paradiset

Det grønne skiftet er et treffende bilde på den religiøse streben etter å komme til det forgylte paradiset som venter på andre siden. Bare vi får gjennomført vår streben eller offeret for å komme dit, betalt vår avlat så skal alt bli så bra. Det er ingen vits å regne på konsekvenser eller analysere kostnader. Det er vårt høyere kall og ideal å komme dit, det er vår moralske plikt, det er vår uselviske tanke for våre barns fremtid at vi må lide. Klart vi må lide for det! Målet helliger midlet vet du!

Metodikken for å komme til denne religiøse idealverden varier innen de ulike nevnte ideologier, men de er fundamentalt sett basert på de samme underliggende teologiske tema og metode: Dialektikk! Eller om vi skal uttrykke det i moderne termer så er dialektikken deres operativsystem.

Operativsystemer i konflikt og pseudovitenskap

Når venstresiden stort sett benytter et annet operativsystem (Dialektikk) enn konservative rasjonalister og realister så blir der ubønnhørlig konflikter, misforståelser, mistenkeliggjøring og fremmedgjøring. Dette er en kollisjon av idehistoriske dimensjoner helt tilbake til Plato sin tid.

Hagel som står bak Dialektikken gjorde presis det samme som IPCC utfører i dag. De etablerte en teori og sjekker om den stemmer med virkeligheten. Når virkeligheten ikke stemmer så endrer de ikke teorien, for deres ideverden er det ikke noe feil med, men de endrer konseptene og retorikken for den virkelige verden. Dette er på Hagel sin tid forløperen til vitenskapen, noe vi i dag kaller pseudovitenskap.

Angrepet på det konservative hierarkiet

Gamle og entydige definisjoner som mann og kvinne, fastsatte begreper, eksisterende bautaer og tradisjoner skal bløtes opp, gjøres myke og sammenblandes til en helhet i en grøt av tilsynelatende individuelle meninger men som er ensrettet i mål og tankegang. Det flerkulturelle idealets tankeverden er sammenrørt til kjønnsløse hen, transer, homser, lesper og tomboys.

Målet deres er klart og entydig: De vil oppløse det konservative hierarkiet og gjøre alle like under den samme ideologien, og gjennom denne illusoriske harmonien som da oppstår vil frelsen og paradiset være oppnådd. De vil altså transformere verden til dette illusoriske paradis de forestiller seg, og verktøyet de bruker heter altså Dialektikk.

Konklusjon

For venstresiden er det sosiale fellesskapet blitt en guddommelig visjon av paradiset som er tapt og veien tilbake går gjennom transformasjon av alle feilene i samfunnet via deres utopiske ideer, hårete mål og fantasier om hvordan denne idealverden burde fungere. Ergo de har en tese og finner at verden ikke stemmer med tesen og vil derfor forandre verden, i stedet for å innse at tesen er feil og forandre den! Resultatet er pseudovitenskap og en religiøs kult!

Historien har mange slike religiøse kulter som er utsprunget fra denne samme ideverden, slik som kommunismen, fascismen, nazismen, maoismen, islamismen og det meste av sosialismen for å nevne noen.

I dag finner vi også moderne fragmenter med ulik ekstremisme av denne ideverden utfolde seg innen globalismen, woke-ismen, IPCC-ismen, BLM, Antifa, WHO, FN og EU. Ikke minst er de alle fortapt i dialektikkens største følelsesladede syntese-slagord av i dag: Bærekraft!

Intet ord i dag er mer omfattende og forteller mindre enn dette regelrette svada-ordet som stammer direkte fra dialektikkens synteseproduksjon.

Det er derfor viktig å forstå at når du diskuterer med folk på venstresiden eller fra noen av de fragmenterte manifestasjoner av denne ideverden i politikken, slik som globalister, klimahysterikere, Woke, MDG’ere osv., så har de et komplett annet og religiøst basert operativsystem slik at konverteringen mellom oss går sjelden bra!

Denne teksten er basert på ideene fra disse videoene som anbefales på det sterkeste!

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube