Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

PhD fysiker og klimaforsker støtter Fakta360 sin påstand: Der finnes ingen drivhuseffekt!

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Fakta360 har skrevet mange artikler om den ikke-eksisterende drivhuseffekten fra mange innfallsvinkler og fra ulike klimaforskere. Inkludert også egne beregninger som i all praktisk henseende fjerner behovet for den såkalte radiative drivhuseffekten.

Nå har også PhD klimaforsker Y. C. Zhong publisert en fagfellevurdert studie som totalt fjerner den oppkonstruerte drivhuseffekten og erstatter denne med konveksjon styrt av trykk, tetthet, emissivitet og lapse-raten. Fakta360 har skrevet om samme temaet tidligere her: Er CO2 klimamyten kaputt? Tror det!

Zhong bekrefter herved det som Fakta360 alltid har hevdet at bruken av Stefan Boltzmann loven slik som IPCC har gjort er ugyldig og feil for gasser og derved også atmosfæren.

Drivhuseffekten er en myte

Hans kalkulasjoner i publikasjonen «Calculation of Outgoing Longwave Radiation in the Absence of Surface Radiation of the Earth» viser at energiberegningen fra jorden til verdensrommet har ingen behov for den oppdiktede drivhuseffekten. Solens kortbølgede energier som når jordens overflate på 161 W/m2 blir fullstendig overført til atmosfæren ved hjelp av konduksjon og deretter fraktet vekk ved konveksjon.

Til slutt stråles dette ut til verdensrommet sammen med den kortbølgede energien absorbert direkte av atmosfæren på 78 W/m2.

Dette stemmer perfekt med målinger og summerer seg fint opp med 161 + 78 = 239 W/m2 som stråler ut fra atmosfæren til verdensrommet.

Emissiviteten beregnes for alle lagene

Zhong har hensyntatt den standardiserte oppbyggingen av atmosfæren fra overflaten til 85 km høyde og brukt lapse-raten for hver enkelt segment med ulike lineære funksjoner. For hver av disse lagene har han kort fortalt ved å integrere over høyden hensyntatt både variabelt trykk og emissivitet, beregnet den samlede utstrålingen videre opp til neste lag osv.

Som basis i hans beregning ligger den samme Stefan Boltzmann’s lov som også IPCC har brukt, men her har han altså korrigert bruken og hensyntatt at atmosfæren har en helt annen emissivitet i de ulike lagene.

Dette har ikke IPCC hensyntatt da de alltid har satt emissiviteten til 1 i sine energiberegninger, og derved får IPCC feil slik Fakta360 alltid har hevdet.

Zhong har derved bevist matematisk at IPCC sin energistråling på 161 W/m2 fra jordens overflate fint lar seg forklare uten å anta at det er infrarød varmestråling fra jorden, som deretter absorberes i atmosfæren og holder denne varm (drivhuseffekten).

Hvorfor er atmosfæren varm da?

Når der ikke finnes noen drivhuseffekt hvorfor er atmosfæren varm da, kan du kanskje spørre? Du har sikkert fått med deg at når solen skinner på for eksempel asfalt, betong eller sand på stranden, så kan det bli så varmt at du svir føttene. Under 2. verdenskrig ble det faktisk så varmt under ørkenkrigen at soldatene kunne steke egg på tanksene som sto ubeskyttet i solen.

Det luftlaget som er aller nærmest bakken og bare noen millimeter tykt vil nødvendigvis bli kraftig oppvarmet av bakken via konduksjon og derved ha samme temperatur som bakken. Høyere opp flyttes varmen vekk via konveksjon som derved kjøler det laveste luftlaget og flytter varm luft oppover og som derved holder atmosfæren varm og fin.

Når solen forsvinner bak en sky eller når natten kommer så merker du umiddelbart et kraftig temperaturfall da denne konvektive varmetransporten som drives av solen er så effektiv. Det er altså atmosfærens trykk på grunn av gravitasjonen og solens energitilførsel som driver opp temperaturen i atmosfæren og holder den varm og fin via konvektiv energiutveksling.

Når solen forsvinner eller det blir natt er det bakkens og atmosfærens varmekapasitet som holder luften rundt deg varm. Sand har en veldig lav varmekapasitet så selv om den kan bli gloheit i en ørken om dagen, blir den raskt meget kald om natten.

Noen behov for drivhuseffekt finnes ikke!

Se hans egen omtale av publikasjonen her:

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube