Det finnes ingen klimakrise!
Magasin om klima, energi og politikk!
Einar R. Bordewich

67% av fagfellevurdert klimaforskning avviser menneskeskapt global oppvarming og klimakrise

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Å drive fram en konsensus og enhet innen det klimahysteriske kompleks har vært en av de fremste jobbene til propaganda-industrien som «forsker» om forskningen på klima. 97% har vært mantraet i mange år og nå kom de sågar med 99% også. Felles for alle studiene er at metodikken de bruker er subjektiv, bias-basert og totalt personavhengig. Kan det egentlig kalles forskning? En ny studie har sett nærmere på dette.

En ny fagfellevurdert studie (Dentelski et al., 2023) bekrefter at hele 67% av alle vitenskapelige publiserte artikler om klima kan sies å avvise at det er noen menneskeskapt global oppvarming eller klimakrise. De avviser og tilbakeviser derved samtidig en tidligere studie (Lynas et al.) som påstå at 99,53% av 3000 publikasjoner støttet menneskeskapt global oppvarming (AGW – Anthropogenic Global Warming), ved å bruke deres egen teknikk mot dem. Den klimahysteriske propaganda blir her plukket i filler med deres egen teknikk.

Dentelski rapporten finner det som er vanlig blant klimaforskerne og i IPCC rapportene, at konklusjonene deres ikke stemmer med datagrunnlaget som rapportene faktisk bygger på. De finner feil i evalueringsteknikkene for kategorisering og enormt store sprik innad blant de som evaluerer på hvordan de faktisk har kategorisert rapportene. Dette gjør i grunnen hele påstanden om at der er over 99% konsensus til fordel til AGW (Anthropocentric Global Warming) totalt feil.

Lynas rapporten begynner med å fortelle at konsensus for AGW ikke bare eksisterer men at dette er det totalt rådende synspunktet i alle vitenskapelige publikasjoner. Så deres oppgave var i realiteten å kvantifisere (tallfeste) styrken av denne antagelsen, ved bruk av et kategoriseringssystem som krevde eksplisitt avvisning av AGW i abstraktet av artiklene og derved faller utenfor det antatte konsensus.

Av de 3000 artiklene som Lynas analyserte fant de at der var 282 som ble antatt som uten eller for dårlig relevans til klima. 2104 artikler ble plassert i kategori 4, som betydde at artikkelen ikke tok stilling til AGW eller at rapportens abstrakt ble anset som «usikker». Så med basis i uttrykket: «Er du ikke er mot oss så er du for». Med en slik bias konkluder Lynas at de 2140 artiklene likevel støtter dem og AGW hypotesen, siden det ikke sto i abstraktet klart og tydelig at de var i mot.

Dersom denne feilaktige metodikken ikke ble benyttet ville kun 892 av de 2718 klima-relaterte papirene kunne bli ansett som å støtte AGW hypotesen. Altså kun ca. 32% kunne sies å støtte AGW. Så, ganske enkelt ved å anta at man ikke kan spå AGW-oppfatningene til forfattere av vitenskapelige artikler ved å lese sammendrag, kan det like enkelt sies at 67% (1 826 av 2 718) av klimarelaterte artikler avviser AGW.

For å fullt ut forstå den subjektive naturen til metodikken brukt av Lynas og kolleger, Dentelski et al. avdekket i det indre av studien, noe som indikerer at 58 % av tiden så var to uavhengige sensorer ikke enige om numerisk klassifiseringsskala (fra 1 til 7) for en oppgave. Hvis to personer er enige bare 42 % av tiden når de klassifiserer papirer, kan det ikke sies at rangeringssystemet er tilstrekkelig objektivt.

Lynas et al. sitt papir som sier 99,53% av papirene støtter AGW konsensus, ser ut til å være kun en øvelse i propaganda.

Artikkelen er inspirert av tilsvarende artikkel på Notrickszone.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Ta aksjon for klimakampen!

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!