Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Du kan nå bli tvangsvaksinert mot din vilje

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Korreksjon 3.1.2024: Vaksinepåbudet lå i vaksinasjonsloven allerede fra 1954. Så overskriften «Du kan bli tvangsvaksinert mot din vilje» er noe misvisende, da du har kunnet bli tvangsvaksinert allerede fra 1954.

Nok en konspirasjonsteori har blitt en realitet og hovedstrømsmedia er tause som kirkerotter, i sin påfallende totale ignoranse for en av den moderne tids største inngripen i vår rett til å bestemme over egen kropp. Under 2. verdenskrig kunne Nazi-Tysklands terrorregime og dets doktorer, med loven i hånd, eksperimentere fritt på andre menneskers kropper under tvang. Det var spesielt Jøder og andre fanger som ble operert uten bedøvelse, injisert med kjemikalier, vaksiner og diverse biologiske materialer. I vår tid ble de samme rettighetene myndighetene har over kroppen din iverksatt den 20. desember 2023. I smittevernloven § 3-8 andre ledd lyder det nå: Når det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift fastsette at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere.” i fjerde ledd lyder det: “… kan Helsedirektoratet påby vaksinering etter andre ledd og tiltak etter tredje ledd.”

Denne hoderystende lovendringen innebærer altså at det åpnet for at du både kan tvangsvaksineres med injisering av biologisk materiale og kjemikalier, eller frihetsberøves, sanksjoneres og bøtelegges dersom du nekter. Du kan nektes deltakelse i organisert samvær med andre, som for eksempel barnehage, skole, møter, idrett eller transportmidler. I tillegg fjernes vernet man har som pasient angående helsepersonellets lovbestemte taushetsplikt. Dette betyr at helsepersonell ikke bare kan tyste på deg om du ikke er vaksinert, men de har også en plikt til å gjøre det. De planlegger derfor å innføre et eget kontrollsystem for overvåking basert på vaksinasjonsregister eller lignende.

Fra ChatGPT kan vi lære følgende: «Nuremberg-rettssakene om vaksiner refererer vanligvis til Nürnbergkodeksen som ble utviklet etter andre verdenskrig for å definere prinsippene for medisinsk eksperimentering på mennesker. Disse prinsippene er fortsatt relevante i dag og understreker blant annet frivillig samtykke og fravær av tvang i medisinske forsøk. Det er viktig å merke seg at denne koden omhandler medisinsk forsøksetikk, og ikke spesifikt bare vaksiner. Nuremberg-rettssakene kulminerte i utviklingen av Nürnbergkodeksen, som understreket prinsippet om frivillig samtykke i medisinske forsøk. Dette prinsippet vektlegger individets rett til å bestemme over sin egen kropp og å gi informert samtykke før deltagelse i medisinske eksperimenter. Denne rettigheten har dannet grunnlaget for etikk innen medisinsk forskning og praksis.»

Med andre ord er denne lovendringen direkte i strid med Nürnbergkodeksen og selve grunnlaget for all medisinsk forskning og praksis.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag nettsider med fungerende batterier i kalkulatoren:

Følg oss på X og YouTube