Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Globalisme og Woke er Marxisme i moderne utgaver styrt av EU og WEF etter modell fra Mao

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Woke, bærekraft, inkludering, likhet, rettferdighet, det grønne skifte, pride, queer teori, BLM, kritisk raseteori, systemisk rasisme, hvit supermakt, patriarkatet, identitetspolitikk, radikal feminisme, Agenda 2030 og den globale borger eller verdensborger. Sistnevnte som er globalismens eller neo-Marxismens endemål. Du har sikkert hørt alle disse begrepene før, men kanskje du ikke har sett sammenhengen mellom dem og den felles drivkraften bak før nå. Den Neo-Marxistiske kulturelle revolusjon i Europa basert på Woke, følger det samme mønster som Mao gjorde under sin revolusjon i Kina i sin tid. Mao brukte Marxismens teologiske grunnlag og transformerte den fra en arbeiderklassens opprør og kontroll over produksjonsmidlene til en kulturell revolusjon med kontroll av kulturen som de nye produksjonsmidlene. EU globalistene har nå, slik som Mao gjorde, transformert Marxismen til en neo-Marxistisk bevegelse som gjennom begreper om woke, bærekraft, inkludering, likhet, rettferdighet osv. søker å gjennomføre en Maoistisk revolusjon gjennom splitt og hersk og reformering av kulturen.

James Lindsey forklarer alt dette og mere til i sitt foredrag til EU Parlamentet den 29. mars 2023. Han siterer EU sin egen definisjon av den globale borger, som en person som støtter alle EU sine 17 bærekraftsmål. På spørsmål om hvem som styrer den globale borger og hvilke rettigheter en global borger har, blir EU ganske ullen og unnvikende i sine svar. De er ikke så opptatte av rettigheter men heller av de plikter en global borger har. EU har som formål å omfordele «kapitalen» og skape en såkalt bærekraftig globalistisk woke likhet gjennom en administrert politisk styrt økonomi hvor innbyggernes aksjer i fellesskapet er likt fordelt. Dette er EU sitt tåkeprat og i realiteten ikke annet enn en tilpasset form for Marxisme. Den eneste forskjellen er kun den type «kapital» de skal omfordele. De skal omfordele sosial og kulturell kapital i tillegg til økonomisk og materiell kapital.

Globalisme og Woke er Maoismen opp av dagen men med Europeiske karakteristikker slik som Mao selv uttrykte det. Mao sa at hans filosofi var Marxist-Leninistisk men med Kinesiske karakteristikker. Vi ser det hele tiden med de signaler vi får fra EU. De legger stadig større og større begrensninger på borgerne og krever innsyn i ditt private liv. De fysiske pengene er i ferd med å bli borte og erstattet med digital valuta de kontrollerer. ESG innføres på bedrifter slik at de kontrolleres etter Marxismens og fascistiske prinsipper. Vedfyring innskrenkes og forbys til slutt. Krav om isolering av hus og enorme utgifter til oppgradering av eldre pålegges av EU. Olje og gassfyring er forbud i en rekke land allerede, for de vil kontrollere energibruket ditt fullstendig. For å bekjempe denne nye globalistiske neo-Marxistiske EU i tett samarbeid med WEF, må man hvite hva man kjemper i mot. Det er ikke mindre enn en revolusjonær kamp de fører, og de gir seg ikke før du er bundet og kneblet. Se den hoderystende advarselen fra James Lindsay i hans video nedenfor. Følg gjerne opp med dybdeintervjuet av han sammen med Jordan Peterson.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag nettsider med fungerende batterier i kalkulatoren:

Følg oss på X og YouTube