Det finnes ingen klimakrise!
Magasin om klima, energi og politikk!
Einar R. Bordewich

Klimaaktivist Rasmus rir igjen. Nye anklager om ærekrenkelser!

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Rasmus Benestad begynner å skape seg et lettkrenket navn i media for tiden. Nok en gang skyter han fra hofta mot de som kritiserer hans uttalelser og ståsted som aktivist for klimahysteriet. Selv om all reell forskning, data og seriøse klimaforskere viser at vi ikke har noen klimakrise, så holder aktivistene skansen og svarer med ærekrenkelse som siste halmstrå for å stilne kritikk. Denne gangen er er Erik Bye sin artikkel hos Derimot.no som han finner så krenkende at han truer med søksmål. Hensikten er selvsagt i likhet med Michael Mann å kneble ytringsfriheten og skremme motstanden til taushet.

Erik Bye (78) har publisert en artikkel på Derimot.no som Rasmus Benestad finner så krenkende at han truer med advokat også mot Bye. Bye hadde skrevet artikkelen: «Klimaforsker Rasmus Benestad skremmer om været i 2024!«. I en epost til Bye, som var identisk med den som ble sendt til Fakta360 og Geir Hasnes. Eneste forskjellen er setningen som Benestad finner krenkende og har sitert i eposten: «Benestad kan ikke uttale seg om fremtiden, hverken om været eller klimaet. Alt dette er uvitenskapelige skremmeskudd, på linje med andre dommedagsprofetier.«. Benestad informerer videre at han sender kopi til arkivet for offentlig dokumentasjon.

Erik Bye er Dr. Philos i fysikalsk kjemi fra Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo. Har jobbet som forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), professorkompetent, 1979 – 2012 (pensjonert). Har 45 fagfellevurderte publikasjoner i internasjonale tidsskrifter, 35 som førsteforfatter.

Erik Bye som har lange artikler både på sin facebook profil og i Derimot.no har svart ganske utfyllende til Benestad som vi gjengir i sin helhet her. Men først kopi av epost fra Benestad til Bye den 4.1.2024:

Erik Bye svarer til Benestad og vi gjengir hele svaret uendret:

Graf 1: Grafen til Benestad
Graf 2: Min graf: HadCRUT, som illustrerer den «flate» temperaturen i perioden 1998 – 2008.

En liten detalj her: Benestad peker på at HadCRUT ikke dekker nordområdet godt. I en annen sammenheng trekker han frem GISS, som etter hans mening gjør det langt bedre. I følge Benestad skjer dette ved å interpolere mellom de registrerte observasjonene. Det skaffer ikke flere uavhengige datapunkter. Avhengige observasjoner bidrar ikke til å øke informasjonen om et system:

https://snl.no/avhengig_variabel_-_forskningsmetode

5. Benestad: «Jeg skulle gjerne diskutere vitenskapelig dannelse, og håper at Forskerforum vil satse på det i fremtiden. Et interessant tema er bruk av professor eller andre akademiske titler når man uttaler seg om et fagområde en selv ikke er ekspert i.»

Min kommentar: Årsaken til at Benestad nevner «vitenskapelig dannelse», var at jeg etterlyste dette i mitt forrige innlegg i Forskerforum, med bakgrunn i måten han debatterer på. Blant annet bruk av «sant» og «usant» i en vitenskapelig debatt. Jeg er ukjent med ordvalget, og mener det er en hersketeknikk, for å desavuere motstander.

Og det at man stempler motstanderen med «fagområde en selv ikke er ekspert i» er også saftig hersketeknikk.

Og ved å trekke bruken av titler inn i debatten, om klimaet, viser det at Benestad ikke evner å skille snørr og barter.

Samlet sett: Er det dette som er rettesnoren til Benestad, når han vurderer sin folkeskikk? Når han får tenkt seg godt nok om, er han nok enig med meg i at intermessoet i Forskerforum ikke akkurat lyser av folkeskikk.

Det er ikke første gang Rasmus vekker oppsikt. Her er noen tidligere saker å se på:

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Ta aksjon for klimakampen!

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!