Det finnes ingen klimakrise!
Magasin om klima, energi og politikk!
Einar R. Bordewich

Klimaforsker Willie Soon: Olje og gass er ikke fra organiske fossiler

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Willie Soon er en av verdens fremste uavhengige klimaforsker med spesiale på Solen og de naturlige klimatiske sykluser skapt av planetenes dans av bevegelser rundt i solsystemet. Et av hovedpoengene han driver fram i intervjuet med Tucker Carlson er at de fossile energier eller hydrokarboner som de kalles, slettes ikke er fra døde planter eller dyr slik som mange tror. Teorien om at opprinnelsen til olje og gass ikke er fra fossiler får stadig større tilslutning i forskermiljøene. Årsaken er at man med NASA sine romsonder og teleskoper har oppdaget komplekse molekyler og mange varianter av hydrokarboner nær sagt over alt i solsystemet og universet.

På Saturns måne Titan har man oppdaget enorme havområder bestående av metan. Klimasystemet der består av metan som fordamper og deretter kondenserer til skyer som så regner ned i form av metanregn. I bergartene på Mars har de funnet benzen, og i interstellare skyer finner de mange ulike hydrokarboner. Atmosfærene på gasskjempene Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun inneholder også en rekke andre gasser, inkludert hydrokarboner. For eksempel er atmosfæren til Jupiter rik på metan, etan og propan. Til og med i Solens korona dannes der en rekke ulike hydrokarboner, inkludert acetylen, metan og benzen.

Hydrokarboner dannes dypt i jordens indre og finnes på samtlige planeter og hele universet, inkludert i solen!

Komplekse hydrokarboner dannes over alt i universet uten biologisk liv. I laboratorier har man også skapt hydrokarboner kunstig ved tilstrekkelig høyt trykk og temperatur. Så tanken om at de fossile energier er en begrenset og endelig ressurs, kan være fullstendig feil. Hydrokarboner kan dannes i de dypere lag av jordskorpen og siver kontinuerlig opp og fanges i naturlige lommer nær overflaten.

Et annet stort poeng han bringer frem er kompleksiteten i solsystemets samspill og at absolutt alt vi ser av klimaendringer kan forklares via naturlige faktorer. Mange tror at jorden og planetene beveger seg i elliptiske baner rundt Solen men dette er bare grovt sett korrekt. På samme måte som NASCAR banen er «elliptisk» og perfekt definert i form, så følger ikke bilene det samme sporet i hver runde. De vingler litt både i sporet og i hastigheten, for alle bilene påvirker hverandre kontinuerlig. Slik er det med planetenes bevegelser også. De vingler litt hele tiden i et uforutsigbart mønster på detaljnivå og dette gjør at ingen sommer eller vinter er like. De større sykluser omtales ofte som Milankovitch.

Den største ukjente faktoren i klima er uten tvil Solens enorme magnetfelt i samspill med Jorden, Jupiter og galaksens sitt magnetfelt. CO2 blir ikke engang en faktor i hans forklaringsmodeller og han hevder, noe beskjedent, med 90% sikkerhet at Solen, magnetfeltet og planetbanene er årsaken til og kan forklare alle klimaendringer. Magnetfeltet er dog den usikre faktoren som de ikke kan forutse med stor grad av nøyaktighet.

Han poengterer videre de enorme summene som er brukt på omstilling til det grønne skiftet via sol og vind, og at det i realiteten har hatt null effekt på det totale energiforbruket eller omleggingen av dette. Han peker på at atomkraften kan løse alle de problemene som finnes innen energisektoren og at havene inneholder 4,5 milliarder tonn Uran som kan utvinnes til dette formålet. Dette fordi Uran slik som hydrokarboner dannes dypt nede i jorden og pipler opp til overflaten. Her løses Uranet opp i havene og kan utvinnes derfra.

Som den nitidige forsker og vitenskapsmann han er, har han sjekket absolutt alle IPCC sine påstander om klima og finner at han kan tilbakevise alt de påstår. CO2 endrer ingen verdens ting på klima, og alt fra IPCC er drømmerier og fantasier fra modeller og løgner. Han sier faktisk nesten direkte det som Fakta360 tidligere har påpekt at IPCC og deres apologeter som Rasmus Benestad er svindlere når de påstår vi har en menneskeskapt klimakrise. Han sier i hvert fall at de forleder folket med løgner.

Han forteller at solen er svært komplisert men at vi har 400 år med data om solflekker som i sin tid ble satt sammen av Douglas Hoyt. I en periode som kalles Maunder minimum forsvant solflekkene nesten totalt og de tror at solen også var dimmere i den perioden. Samtidig opplevde den lille istiden og var en svært kald global hendelse. IPCC og mange klimaforskere forsøker å fjerne den perioden fra global klimaendring til at de forklarer den som et lokalt fenomen. Motivet er at de jobber fortvilet for å få CO2 som den eneste faktoren og driveren av klima. Derfor grep IPCC kjærlig om Michael Mann sin Hockey Stick som fjernet absolutt alle varme og kalde perioder i historien og avsluttet med en skarp oppadgående trend etter 1900.

Et av hovedproblemene til Michael Mann sin Hockey Stick er at den moderne oppvarmingen startet etter Maunder minimum og derved lenge før CO2 ble en faktor. I tillegg er den moderne oppvarmingen basert på termometere som er utsatt for det man kaller Urban Heat Island, eller rett og slett at betong og asfalt er bygget rundt målestasjonene som opprinnelig lå utenfor byene. Nå ligger mange målestasjoner langt inni byene og temperaturen har økt nettopp på grunn av at betong og asfalt kan holde på mer varme enn skogen. Soon har sett på disse data og dersom han fjerner alle termometre fra byene og kun baserer seg på data fra landsbygda over lang tid, så finnes der ingen global oppvarming.

På grunn av alle slike problemer med de faktiske data har den klimahysteriske leiren og IPCC forsøkt å endre historiske data for å tilpasse dem til deres agenda om at det er CO2 som driver klima. Korrupsjonen i vitenskapen ser vi også når vi ser hva som skjedde under korona-pandemien. Til tross for at vi nå vet at nedstengingen og alle de vanvittige tiltakene var basert på modeller som var helt ville i sine døds-estimater forteller Soon. Ingenting virket hverken av nedstengingen, maskene, besøksforbudene, vaksinene eller alle tullete besøks- og avstandsregler. Vitenskapen har blitt korrupt og klimahysteriet samt pandemihåndteringen viser oss det med all tydelighet mener Soon.

Lær mer om Willie Soon og hans forskning ved CERES-Science her.

Se hele intervjuet av an svært engasjert Willie Soon på X hos Tucker Carlson:

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Ta aksjon for klimakampen!

Vi skal kjøpe annonseplass på Facebook og X/Twitter for å spre informasjon fra Fakta360. Klikk her for å komme til Spleisen!