Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Fakta 53: Det er flere isbjørner i dag, enn det har vært på 50 år

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Klimaendringene drukner og sulter isbjørnen. Dersom drivhusgassdrevne klimaendringer fortsetter å smelte deres havishabitater, kommer en arktisk apokalypse til å utrydde dem innen et århundre. De kommer til å forsvinne i USA innen 2050.

Center for Biological Diversity

Våre analyser setter lys på mulighetene for store reduksjoner i den globale isbjørnbestanden, dersom tapet av havis fortsetter. Dette er forutsatt både gjennom klimamodellene, og andre studier.

IPCC 2013

I mai 2008 satte USAs Fish and Wildlife Service (FWS) isbjørnen (Ursus maritimus) på en liste over truede arter. De mente at isbjørnbestandene ville reduseres med to-tredjedeler når isen de jakter på, blir mindre i utstrekning. Konklusjonen var ikke basert på noe faktisk bevis på at denne utviklingen var i ferd med å inntreffe. Snarere var det motsatte tilfellet. De ble satt på denne rødlista utelukkende basert på en antakelse om spådde framtidige farer, og baserte seg på de samme sterkt kritiserte klimamodellene (som er diskutert i et tidligere kapittel).

Påstanden til FWS var:

  • Havisen krymper på grunn av global oppvarming
  • Isbjørnen trenger sjøis for å jakte sel
  • De lubne og trivelige isbjørnene kommer til å sulte eller drukne, med mindre vi slutter vår diabolske livsstil

Patrick Michaels, seniorforsker på Cato-instituttet, drøftet forskningen bak denne beslutningen, ved å skrive: Dette markerer det første tilfellet hvor en art listes som truet, utelukkende basert på modeller for et framtidig klima.

Nok en gang skal vi se på forskningen, fakta og datagrunnlaget, for å kunne vurdere sannheten om framtiden til vår store venn med hvit pels. Som vi skal se, er alle dataene svært ubehagelig for miljøgrupperinger som forsøker å skaffe seg donasjoner med påskudd i at isbjørnen befinner seg på kanten av utryddelse.

Det er ikke slik at det går dårlig med isbjørnen. Snarere tvert imot:

Isbjørnbestandene øker

Isbjørner i de deler av verden som mister mest is, har det bra

Isbjørnen har overlevd perioder hvor det var varmere

Det er vanskelig og farlig å nøyaktig anslå den samlede bestanden av isbjørn. Deres revirer er ufruktbare, snøfylte, vindblåste og svært ugjestmilde for mennesker. Isbjørnene ønsker oss heller ikke velkommen. Sannsynligvis smaker mennesker ganske likt en sel, og det innebærer at vi absolutt står på deres meny.

Til tross for disse utfordringene viser de fleste studier at isbjørnbestandene vokser raskt, og er høyere enn på 50 år. En nylig rapport skrevet av Susan Crockford, en meget anerkjent isbjørnekspert, viser at den nåværende isbjørnbestanden på mellom 22 000 og 31 000 dyr, er den høyeste på mer enn 50 år.

Figur II-36 Det er nå nesten fire ganger så mange isbjørner som i 1960

Et nylig studium av kanadiske isbjørner fant stabile eller økende antall individer i 12 av 13 bestander (York 2016, Figur II-37). Forskerne konkluderte: Vi finner ingen støtte for at isbjørner i Canada og tilgrensende områder befinner seg i noen form for klimakrise. Det er sannsynligvis ganske forskjellig fra hva du sannsynligvis har lest eller hørt om dette spørsmålet.

Figur II-37: Tolv av tretten regionale bestander trives godt.

Les også: 60 ubehagelige fakta om CO2 og klima

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube